De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop “Beoordelen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop “Beoordelen”"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop “Beoordelen” 27-10-2014

2 Doel van deze bijeenkomst: afstemming over…..
Hoe worden kwalificerende onderdelen van de diverse opleidingen beoordeeld. Wat is de rol van school hierin? Wat is de rol van de BPV hierin? Hoe moet de beoordelingslijst van kwalificerende onderdelen worden ingevuld?

3 Oefening 1. Hoe zou je na het zien van het volgende filmpje de competentie aandacht en begrip tonen invullen op de beoordelingslijst? Waarom? Competentie D; aandacht en begrip tonen 2.wmv

4 Met welke bril beoordeel je gedrag?
beoordelen perspectief.mp4

5 IJsberg Doen Denken Willen

6 Eind- beoordeling van een BP!

7 Invullen van de beoordelingslijst door de BPV:
De twee onafhankelijke beoordelaars in de BPV vullen in overleg met elkaar één beoordelingslijst in. Alle werkprocessen en daar onder hangende competenties worden door de beoordelaars beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed. Beide beoordelaars vullen op de laatste bladzijde van de beoordelingslijst hun naam en functie in en de naam en telefoonnummer van de instelling waar de beoordelaars werkzaam zijn. Belangrijk is dat de beoordelaars ook de beoordeling onderbouwen. Zeker bij een onvoldoende beoordeling. Dit doet men ook op de laatste bladzijde.

8 Moeilijkheidsgraad Gesloten context: Je volgt regels, procedures en protocollen op. Begeleider geeft instructies. Open context is minder voorspelbaar. Je voert ook handelingen uit die minder vaak voorkomen. Je begeleider is op afstand aanwezig. Complexe context je kunt zelf oplossingen en strategieën voor problemen bedenken. Je gebruikt kennis en vaardigheden uit andere situaties.

9 Moeilijkheidsgraad Geleid; De begeleider geeft duidelijke instructie, waarna je de handeling uitvoert en nabespreekt. Begeleid. De begeleider stuurt op afstand. Je vraagt raad en advies en je kunt tijdens en na de uitvoering terugvallen op de begeleider. Zelfstandig; wanneer het rondje ‘zelfstandig’ is gevuld, voer je de bp of proeve zelfstandig uit. Naderhand rapporteer je over je handelen. Je legt uit jezelf verantwoording af.

10 Moeilijkheidsgraad Verantwoordelijkheid voor het eigen takenpakket/ samenwerking met collega’s hoort bij iedere student in een zorg- of welzijnsopleiding. Aansturing en verantwoordelijkheid voor de hele zorg- en begeleidingscyclus zijn ingevuld bij een opleiding op niveau 3 en 4.

11 1 paraaf per competentie (niet per gedragsindicator)

12 Onvoldoende aangetoond:
De student toont het gedrag niet of onvoldoende op het vereiste beheersingsniveau aan binnen de vastgestelde moeilijkheidsgraad, zoals in de beoordelingslijst is vastgelegd. De assessor zet in dit geval een vinkje in de kolom ‘Onvoldoende aangetoond’.

13 Voldoende aangetoond:
De student toont gedrag op het vereiste beheersingsniveau voldoende aan binnen de vastgestelde moeilijkheidsgraad zoals aangegeven is in de beoordelingslijst. De assessor zet een vinkje in de kolom ‘Voldoende aangetoond’.

14 Goed aangetoond: Als een student één of meerdere onderdelen uit de beoordelingslijst goed (boven de norm) heeft uitgevoerd binnen de vastgestelde moeilijkheidsgraad, waardeert de assessor dit met ‘Goed aangetoond’. Bijvoorbeeld wanneer de student meer of beter presteert dan in de beoordelingslijst geëist wordt.

15 Hulpvragen voor het beoordelen van ‘Goed’:
Handelt de student bewust bekwaam door inzicht te tonen in de situatie en verantwoording van het eigen handelen? Is de student proactief door zelf initiatieven te nemen en adequaat te handelen? Deelt de student relevante kennis en inzicht? Is de student een gelijkwaardige collega? Geeft de student constructieve feedback met als doel de kwaliteit van het werk te verbeteren?

16 Mondelinge rapportage
Direct na het examen Spreek vanuit de “We” vorm Verwijs naar de status van het examen Geef direct de uiteindelijke beoordeling Onderbouw de beoordeling aan de hand van gedragsvoorbeelden van de kandidaat uit het examen Vertel de vervolgprocedure

17 Schrijftips voor het schrijven van een toelichting op de beoordeling.
Schrijf in: Actieve vorm Korte zinnen Maak gebruik van: - concrete voorbeelden uit waarnemingen. Bijvoorbeeld: (“Je overlegt je werkzaamheden goed”. “Je troost mevrouw de Wit op een hele fijne manier.” “Je legt heel duidelijk uit wat de kinderen van jou mogen verwachten”….) Let op: Vaktaal op het juiste niveau

18 Invullen door de docent
De docent vult het onderdeel in van de beoordelingslijst waarop de kwalificerende bewijsstukken staan beschreven. Door de docent worden de specifieke bewijsstukken beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of een goed. De docent hoeft verder niets in te vullen op de beoordelingslijst.

19 Beoordelen van resultaten.
School Beoordelen bewijsstukken op inhoud (criteria) Cesuur bepalen BPV Beoordelen van bewijsstukken op waarheid. Invullen beoordelingslijst.

20 Oefening 4………… Hoe zou je na het zien van het volgende filmpje de competentie op de behoeften en verwachtingen van de cliënt richten beoordelen en waarom? Competentie R; op de behoefte en verwachtingen van de cliënt richten 1.wmv

21 Hoe zou je bij het volgende filmfragmentje de competentie aandacht en begrip tonen invullen op de beoordelingslijst? En waarom? Competentie D; aandacht en begrip tonen 1.wmv

22 Succes met beoordelen!

23 Oefening 3 Hoe zou je na het zien van het volgende filmpje de competentie ‘op de behoefte en verwachtingen van de cliënt/ patiënt richten’ beoordelen en waarom? Competentie R; op de behoefte en verwachtingen van de cliënt richten 2.wmv


Download ppt "Workshop “Beoordelen”"

Verwante presentaties


Ads door Google