De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogische theorieën

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogische theorieën"— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogische theorieën
Week 4

2 Wat gaan we doen Presentatie hoofdstuk 1, 2 en 3
Power point hoofdstuk 4 kijken en luisteren Werken aan de opdracht pedagogisch beleid Afsluiten

3 basisvoorwaarden Zorg dragen voor fysieke en emotionele veiligheid.
Hoe is dat bij jullie?

4 hechting filmpje Hechtingstheorie Vervangende hechtingsfiguur
Vertrouwde relaties (ped medewerkers, kind, ouders) Vaste ped medewerkers Belang van communicatie

5 Student kan 6 VVE programma`s noemen en kan beschrijven wat een ontwikkelings-, en wat een programmagerichte benadering inhoudt. student heeft na afloop van de module de kennis en het inzicht om onderbouwd een voorkeur uit te spreken t.a.v. de 6 VVE programma`s. Student kent na afloop van de module de definities van theoretische begrippen rondom het vroege leren van jonge kinderen. Kan deze kennis toepassen in de praktijk. Student heeft kennis opgedaan rondom het vroege leren van jonge kinderen en kan dit toepassen in de praktijk. Student kent na afloop van de module de visies die ten grondslag liggen aan de verschillende VVE programma`s en kan die mondeling en schriftelijk overbrengen op opvoeders en medeopvoeders. Student kan onderbouwd vanuit de pedagogische uitgangspunten van het vroege leren, kinderen, (mede) opvoeders ondersteunen in de opvoeding en de opvoedingstaak. Student is op de hoogte van het debat rondom het vroege leren en weet wat verschoolsing inhoudt en kan de valkuilen benoemen van verschoolsing.

6 verschoolsing en gevaren van verschoolsing.
-programmagericht en ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen --visies op het vroege leren -visies op toetsen van jonge kinderen -Ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen

7 De volgende VVE programma`s worden onderzocht:
Piramide, Kaleidoscoop, Sporen, Basisgoed, Ben ik in Beeld. Is het betreffende methode programma of ontwikkelingsgericht? Welke pedagogen kom je tegen en welke visies ed.

8 Sensitieve responsiviteit
-.Het vroege leren -Denk en belevingswereld van kinderen -Interacties kinderen en hun omgeving -Pedagogische doelen, kwaliteit en beleid Hoe breng je de sensitieve responsiviteit en ideeën van het vroege leren over op je team?

9 Hoe leren jonge kinderen?
Integrale benadering. -Leren vanuit betrokkenheid; intrinsieke motivatie en verbondenheid -Betekenisvolle context -Zone van de naaste ontwikkeling. -Interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers. -Scripts -Theory of mind

10 Werkcollege Bekijken en analyseren van pedagogisch beleid van de eigen instelling. Hoe en waar vind je de theorie terug. Bijstelling pedagogisch beleid? Hoe is de huidige visie op het vroege leren bij jonge kinderen binnen je instelling. Hoe kan je deze visie ter discussie stellen? Presenteer pedagogisch beleid en de visies die hieraan ten grondslag liggen aan de klas volgende keer.

11 Programma gericht/ ontwikkelingsgericht Verschoolsing
Opdracht onderzoek pedagogisch beleid op de kernbegrippen (zie onder) in tweetallen 1 beleid uit kiezen Visie op vroege leren Programma gericht/ ontwikkelingsgericht Verschoolsing Sensitieve responsiviteit Denk en belevingswereld Interacties Hoe leren kinderen Verbondenheid, intrinsieke motivatie, betrokkenheid Paley. Reggio Spel, spel en het vroege leren Volgende keer presentatie per tweetal (5 min) Maak er een pitch van!

12 Vertrouwde relatie tussen kinderen
Vaste kinderen in de groep Goede communicatie tussen kinderen Wij gevoel Belang van rituelen

13 diversiteit Alle kinderen en ouders Normatieve professional

14 Structuur en voorspelbaarheid
Grenzen en rituelen Indeling en inrichting ruimte Dagritme, groepssamenstelling matchen aan behoeftes

15 Veilig pedagogisch klimaat

16 Leren van jonge kinderen
Handen, hoofd, hart Belevingswereld Actief leren Totale betrokkenheid (holisme) Sensomotorisch denken (Piaget)

17 Denk aan het spelen van vroeger

18 Spelend leren Oefenen van alle sociale, emotionele, cognitieve, morele, en communicatieve vaardigheden. Bewegingsspel Fantasiespel, rollenspel Speel-leer spelletjes Exploratief spel Constructief spel

19 Kijken en imiteren Snapkijken
Vermogen tot imiteren- basis voor begrip en empathie vraagkijken

20 Leren door herhalen Herhaling: voorspelbaar en veilig
Scriptkennis; weten wat er gaat gebeuren Eigen tempo, eigen wijze Participerend leren

21 Volgende keer Pitch Lezen kijken en luisteren H5
Denk na over hoe je veiligheid, welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid kan observeren.


Download ppt "Pedagogische theorieën"

Verwante presentaties


Ads door Google