De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding naar een cultuur van inclusief burgerschap Prof.dr. Micha de Winter Universiteit Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding naar een cultuur van inclusief burgerschap Prof.dr. Micha de Winter Universiteit Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding naar een cultuur van inclusief burgerschap Prof.dr. Micha de Winter Universiteit Utrecht

2

3 Centrale thema’s: Opvoeding is gedragsregulering geworden Dominantie van het risico-denken Verwaarlozing belang sociale netwerken & civil society Jeugd gedijt beter in rijke sociale netwerken Belang van opvoedings-idealen –relatie opvoeding & democratische rechtstaat –opvoeding als tegenwicht voor polarisatie en haat

4 At Risk model:

5

6

7

8 Opvoeden is per definitie strijd Vrijheid & grenzen stellen Cultuurbehoud & cultuurvernieuwing Hier en Nu & toekomstorientatie Wijlijken opvoedingsstrijd te willen vermijden, en leggen probleem ‘in’ het kind (etikettering)

9 Opvoeding & onderwijs: Dragen bij aan inburgering van kinderen en jeugdigen in de samenleving (pedagogische dimensie!) Doel: bevorderen van democratisch burgerschap (verantwoordelijkheid, tolerantie, respect, rechtvaardigheid etc.) Zullen we zeggen dat dit gaat om cruciale sociale talenten van kinderen?

10 Inclusief burgerschap Op de loer liggen: –Wij-zij denken –Morele en sociale uitsluiting –Dehumaniseren Tenzij we kinderen het tegendeel leren: –Leren zien van overeenkomsten –Tegenstellingen is niet hetzelfde als uitsluiten –Humaniseren: het menselijke in de ander

11

12

13

14 Het verborgen curriculum van jeugdzorg & jeugdbeleid Proefschrift Dr. Marit Hopman Waarden spelen een belangrijke rol, ook al lijken objectiviteit en neutraliteit de belangrijkste kenmerken Maar: die waarden zijn vrijwel nooit expliciet en transparant.

15 VB Interventies zijn vaak gericht op waarden als bescherming en veiligheid Ontwikkelen van ‘eigen identiteit’, autonomie, burgerschap etc. spelen geringe rol Veel programma’s gericht op conformtiteit, aanpassing aan sociale normen van de samenleving; conservatief waardenperspectief Weinig ruimte voor persoonlijke beleving van ouders en kinderen

16 Wat hebben kinderen nodig? Gezaghebbende gemeenschappen, betrokken volwassenen ‘Rijke’ sociale netwerken Een coherente pedagogische omgeving Meerdere generaties Lange termijn perspectief op ontwikkeling en democratisch burgerschap Positief jeugdbeleid:

17  Bildung, dwz:  Sociale, culturele en democratische vorming  Bevorderen van sociale verbindingen: ◦ Bonding: binnen de eigen netwerken ◦ Bridging: buiten de eigen netwerken  Scheppen van mogelijkheden tot betrokkenheid en participatie van jeugd als actieve burgers  Kritisch denken, autonomie, empathie

18  Investeren in de ontwikkeling van positieve vrijheid ◦ Hoe geven mensen samen gestalte aan gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid (ped.civil society) ◦ Bijvoorbeeld: Vreedzame Wijken, Allemaal Opvoeders, Ouderbetrokkenheid  Investeren in de ontwikkeling van actief & inclusief burgerschap ◦ Jeugdbeleid gaat óók over culturele en democratische vorming en participatie van kinderen en jongeren

19


Download ppt "Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding naar een cultuur van inclusief burgerschap Prof.dr. Micha de Winter Universiteit Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google