De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gesloten residentiële jeugdzorg als veilige haven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gesloten residentiële jeugdzorg als veilige haven"— Transcript van de presentatie:

1 Gesloten residentiële jeugdzorg als veilige haven

2 inhoudstafel Inleiding Black box Open groepsklimaat
Responsieve relatie Inzichten uit de gehectheidstheorie De groep als veilige haven Agressie als verstorende factor Proactief omgaan met agressie Negatieve groepsmechanismen Stappen naar een veilig pedagogisch klimaat

3 Inleiding Verantwoordelijkheid van de groepsleiding voor een leefsituatie in de groep die gunstig is voor het welbevinden en de ontwikkeling van de opgenomen jongeren te creëren Relatie tussen de groepsopvoeder en de jongeren Opvoeding en verzorging Sfeer in de groep

4 Black box Annemiek Harder Relatie is belangrijk
Bemoeilijkt door gedragsproblemen Groepsopvoeder : interactievaardigheden krijgen Ondersteuning gericht op de omgang

5 Open groepsklimaat Peer Van der Helm
Belang bij doelstellingen, behandeling en rehabilisatie Persoonlijke aandacht en vertrouwen Leren en zingeving Structuur, duidelijkheid en veilige sfeer Versterkt de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel Ontwikkeling empathie Verminderen criminele overtuigingen en denkfouten

6 Responsieve relatie Peer Van der Helm
Positieve, responsieve relatie en groepsklimaat Is moeilijk in praktijk om te zetten Gevolg : strenger straffen dan nodig Houden aan enkele rechten van het kind : schaad nooit je cliënt

7 Inzichten uit de gehechtstheorie
Carlo Schuengel Bieden van een veilige basis Doorbreken van negatieve verwachtingen Ondersteunend netwerk Gehechtheidsstrategiën = pijn en gekwetstheden te voorkomen (natuurlijk) Marianne Riksen – Walraven Signalen kind opmerken en adequaat reageren Nood aan steun

8 De groep als veilige haven
Veilige basis = veilige haven Als individu benaderen en een authentieke relatie Openstaan, belangstelling, willen begrijpen Flexibele benadering Ononderhandelbare structuur en grenzen, maar niet star vasthouden Ruimte voor uitzonderingen en individuele aanpassing Opvoeder gedrag afstemmen op de individuele jongere Sensitieve responsiviteit

9 Agressie als verstorende factor
Peer Van der Helm Open groepsklimaat  emotionele stabiliteit Ontstaan : Omgevingsfactoren Persoonskenmerken Achtergrond en problematiek Noodmaatregelen hebben enkele gevolgen : Niet goed samen met een open veilig groepsklimaat Fysieke en emotionele schade

10 Proactief omgaan met agressie
Marije Valenkamp - Individueel proactieve agressiehanteringsmethode Inperkende maatregelen voorkomen of verminderen Bewust maken van volgorde, oorzaak, waarschuwingssignalen, gedrag Beter anticiperen Specifieker kijken wat individueel kind nodig heeft

11 Negatieve groepsmechanismen
Groepsdynamiek Let op dat ze het gedrag niet overnemen van elkaar en als groepsnorm zien Bifocale benadering = Afwisselende aandacht voor het individu en de groep  Individu zien in de sociale context en zijn relatiestijl te begrijpen

12 Stappen naar een veilig pedagogisch klimaat
Visie – en beleidsontwikkeling Visie ontwikkeling op de relatie en het pedagogisch klimaat Erkenning van de groepsopvoeder als cruciale menselijke factor Methodiekontwikkeling Abstracte concepten te realiseren Gehechtheidstheorie – emotionele ondersteuning Agressiehanterings – en veiligheidsbeleid Gevoel situatie onder controle te hebben Training en supervisie van de groepsopvoeder Door een gedragswetenschapper Monitoring van het groepsklimaat Continue zicht op het pedagogische klimaat en bijsturen waar nodig


Download ppt "Gesloten residentiële jeugdzorg als veilige haven"

Verwante presentaties


Ads door Google