De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casus M orthopedagogisch bekeken Hans van Wouwe, hoofd behandeling ASVZ EFP: Taskforce LVB 12.12.2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casus M orthopedagogisch bekeken Hans van Wouwe, hoofd behandeling ASVZ EFP: Taskforce LVB 12.12.2013."— Transcript van de presentatie:

1 Casus M orthopedagogisch bekeken Hans van Wouwe, hoofd behandeling ASVZ EFP: Taskforce LVB 12.12.2013

2 Gevolg van overvraging? Arrogantie, grootheidswaan! Overschat zichzelf Kan zich niet inleven Sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau ? Narcisme, antisociaal ! Aankoop te dure telefoon Manisch koopgedrag! Geen inzicht in geldwaarde?

3 Behoefte aan waardering? Geen zelfinzicht? Wil iemand zijn, maar gaat voorbij aan beperking Maakt lijstjes Behoefte aan structuur? Dwanggedrag? Dwingt je iets voor hem op te schrijven Manipulatief gedrag Behoefte aan ondersteuning?

4 Psychische stoornis / Gedragsproblemen Verminderen van risico en gevaar voor anderen en voor de cliënt zelf Verminderen van risico en gevaar voor anderen en voor de cliënt zelf Verminderen en beheersen van gedragsproblemen en psychische klachten Anders leren omgaan met draaglast en vergroten draagkracht 1. Managen / beheersen probleemgedrag 2. Behandelen d.m.v. psychofarmaca 3. Behandelen d.m.v. psychotherapie 3. Doelen 2. Pijlers 1. Fundament Traditioneel behandelhuis Afwezigheid van gedragsproblemen 4. Perspectief

5 Manische psychose / bipolaire stoornis, narcistisch / antisociaal, zwakbegaafd, problemen in sociale omgeving Verminderen van risico en gevaar voor anderen en voor de cliënt zelf Verminderen van risico en gevaar voor anderen en voor de cliënt zelf Verminderen en beheersen van gedragsproblemen en psychische klachten Anders leren omgaan met draaglast en vergroten draagkracht IBS, RM -> Separeer Zuclopentixol, lorazepam, Gesprekken in groep en individueel 3. Doelen 2. Pijlers 1. Fundament = classificatie Traditioneel behandelhuis Afwezigheid van gedragsproblemen 4. Perspectief

6 Welkom Triple-C (Cliënt – Coach – Competentie) Orthopedagogisch behandelmodel

7 Menselijke behoeften als uitgangspunt

8 Fysieke behoefte Emotionele behoefte Mentale behoefte Zingevende behoefte Vlottrekken relatie door ontmoeting op ontwikkelingsniveau van cliënt Vlottrekken relatie door ontmoeting op ontwikkelingsniveau van cliënt Herstellen dagelijkse ritmes d.m.v. zinvolle activiteiten Herstellen dagelijkse ritmes d.m.v. zinvolle activiteiten Doorbreken ineffectieve actie-reactie patronen bij probleemgedrag 1.Onvoorwaardelijke ondersteunings- relatie 2.Focus niet op probleemgedrag 3.Betekenisvolle invulling van het dagelijks leven 3. Doelen 2. Pijlers 1. Fundament Triple-C behandelhuis Herstel van het gewone leven 4. Perspectief

9

10 • Zelfzorg • Wonen (Zorg voor woonomgeving) • Werken/scholing • Vrije tijd 2 e pijler: betekenisvolle daginvulling

11 Een ander perspectief

12 Competentie Cliënt Ondersteuningsrelatie Coach Succeservaringen

13 Dialoog: de kunst van het aanvullen R ichting geven U itnodigen R uimte geven

14 3 e pijler: Focus niet op probleemgedrag Belemmering van behoeften- bevrediging Symptoom- bestrijding

15 Ineffectieve actiereactiepatronen

16 Onveilig, onduidelijk Geen waardering Geen keuzen Geen werk, wel sport, maar alleen Geen ontmoeting op ontwikkelingsniveau van cliënt Geen ontmoeting op ontwikkelingsniveau van cliënt Geen structuur in dagelijkse ritmes d.m.v. zinvolle activiteiten Geen structuur in dagelijkse ritmes d.m.v. zinvolle activiteiten In stand houden ineffectieve actie- reactie patronen bij probleemgedrag Te weinig nabijheid en ondersteuning Focus op falen en probleemgedrag Geen zinvolle invulling van het dagelijks leven 3. Doelen? 2. “Pijlers” 1.Fundament? Afglijden 4. Perspectief

17 Veiligheid en structuur Waardering, iemand zijn Invloed op je leven Huishouden, Werk, sport, Ergens bijhoren Dagelijkse patronen door zinvolle activiteiten Dagelijkse patronen door zinvolle activiteiten Uitdoving bij probleemgedrag Nabijheid en onvoorwaardelijke ondersteuning Focus niet op probleemgedrag Betekenisvolle invulling van het dagelijks leven 3. Doelen 2. Pijlers 1. Fundament Triple-C behandel(t)huis Herstel van het gewone leven 4. Perspectief

18 Andere visie => andere cultuur Controle  Contact Regels  Relaties Moeten  Willen Vertrouwen verdienen  Vertrouwen geven Zelfredzaamheid  Samenredzaamheid Autonomie  Relationele autonomie Ad hoc  Afstemming Kennisoverdracht  Kenniscreatie Oordelen  Onderzoeken Directief  Dialoog

19 Benodigde competenties

20 Triple-C en de kijk op Competenties

21 Andere visie => andere structuur: Management = Organiseren van NABIJHEID en BETEKE NIS

22 Website: www.asvz.nl/triple-C Mail: hvwouwe@asvz.nl Twitter: @hansvanwouwe Hans van Wouwe, hoofd behandeling ASVZ


Download ppt "Casus M orthopedagogisch bekeken Hans van Wouwe, hoofd behandeling ASVZ EFP: Taskforce LVB 12.12.2013."

Verwante presentaties


Ads door Google