De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beslishulp beroerte thuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beslishulp beroerte thuis"— Transcript van de presentatie:

1 Beslishulp beroerte thuis
Annette Baars-Elsinga, Mia Willems & Bertjo Renzenbrink

2 Programma Aanleiding Doel ‘Beslishulp Beroerte Thuis’ Projectplanning
Stand van zaken Hoe ziet het er nu uit!

3 Aandacht voor chronische fase na CVA, Mia Willems et al, 2012
Aanleiding project Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de patiënten die een CVA krijgt, in de jaren erna inactief, vermoeid, somber en beperkt mobiel is. Ook partners van CVA-patiënten hebben vaak gezondheidsklachten. Ze rapporteren onder andere een mindere kwaliteit van leven en depressieve symptomen. De klachten van patiënten en hun partners kunnen in de loop van de tijd verergeren. Is dit herkenbaar voor jullie? Aandacht voor chronische fase na CVA, Mia Willems et al, 2012

4 Aanleiding project Hulpverleners geven aan weinig inzicht te hebben op de diverse verwijsmogelijkheden voor CVA-patiënten in de chronische fase. Veel verschillende hulpverleners betrokken bij de nazorg van CVA patiënten Huisarts / praktijkondersteuner gemiddeld zo’n 45 patiënten in het bestand – groeiende groep

5 Doel Ontwikkelen van een digitale beslishulp om CVA patiënten in de chronische fase te screenen op problemen en de verwijsmogelijkheden aan te geven. Bruikbaar voor alle hulpverleners betrokken bij de nazorg. Patiënten en/ of familie kunnen deze beslishulp (in de toekomst) ook zelf kunnen raadplegen. Digitale beslishulp Er moet zeker een digitale beslishulp komen als je kijkt naar de ontwikkelingen in de zorg. Het is nog de vraag of er ook een papieren versie moet zijn. Een van de punten die we graag aan jullie willen voorleggen. Chronische fase De zorg in de chronische fase gaat in op het moment dat de patiënt terugkeert in de thuissituatie (definitieve woonsituatie). Dit kan zijn na ontslag uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum, of na revalidatie in het verpleeghuis of na poliklinische revalidatie. Dit is het moment dat de patiënt (en zijn naaste / mantelzorger) het leven weer moet(en) zien op te pakken en moet(en) leren omgaan met de gevolgen van het CVA. Dit is de definitie zoals deze ook door het kennisnetwerk CVA Nederland wordt gehanteerd. Verwijsmogelijkheden Er zijn al wel screeningsmogelijkheden voor CVA patiënten in de chronische fase maar wat hier nog niet bij gedaan is, is de stap toevoegen waar je deze patiënt dan naar toe moet verwijzen. De focus van Beslishulp beroerte thuis ligt een totaaloverzicht van de zorg in revalidatiecentra en ziekenhuizen maar wij hopen meer mee te kunnen nemen zoals de zorg die beschikbaar is in de 1e lijn. Dit is ook een van de punten waar Manon Fens ons straks iets meer over kan vertellen. Er zijn veel verschillende hupverleners die zich met nazorg bezig houden, de beslishulp beroerte thuis moet voor al deze hulpverleners geschikt zijn. Dat zorgt misschien ook voor andere eisen. Daarom heeft deze werkgroep ook een diverse samenstelling. Het mooist zou natuurlijk zijn als een patiënt of naaste straks de beslishulp zelf in kan vullen. Dit stelt weer andere eisen aan het product. We gaan zeker ons beste doen hiervoor.

6 Conceptversie Om te komen tot een conceptversie
zijn de volgende stappen genomen: basis is ACAS (voorheen SIGEB) bijeenkomst werkgroep patiëntenvereniging geraadpleegd feedback werkgroep op papieren versie Waar moet naar gevraagd worden? Welke probleemgebieden. De probleem gebieden zijn gelijk aan die van de ACAS (voorheen SIGEB) een screenings instrument voor CVA patiënten in de chronische fase afgenomen door de thuiszorg. Dit neemt nu ongeveer 1,5 uur in beslag. Werkgroep bestond uit praktijkondersteuner, thuiszorg, revalidatiearts,

7 Testfase Eerste digitale versie getest door 15 (verschillende) hulpverleners Tweede digitale versie getest door 5 (verschillende hulpverleners Laatste aanpassingen worden momenteel gemaakt.

8 Eisen eindproduct centrale vraag:
Wat willen we weten? Welke probleemgebieden/ vragenlijsten moeten erin? Waar moet naar gevraagd worden? Welke probleemgebieden en welke vragenlijsten. Is er wel een vragenlijst nodig?

9 Patiëntenperspectief
(I)ADL Sociale activiteiten Cognitie Communicatie Emotioneel/psychisch Vermoeidheid Risicomanagement leefstijl Risicomanagment medicijnen Medische controle Medische status Relatie met naasten Informatievoorlichting Wat verwachten jullie dat de 3 belangrijkste items zijn? Overleg enkele seconden met je buurman/buurvrouw. Ik zal verklappen dat het het in de bovenste helft zit. Ik noem de eerste 6 items een voor een, mag ik van jullie handen zien als je denkt dat die in de top 3 zit.

10 Patiëntenperspectief
Top 3 belangrijkste items: 1. 2. 3.

11 Patiëntenperspectief
Top 3 belangrijkste items: Cognitie Vermoeidheid (I)ADL

12 Patiëntenperspectief
Digitaal – papier Afname duur < 30 minuten - > 30 minuten In te vullen door patiënt – hulpverlener Nadruk op screening – verwijzing Vragenlijsten gebruiken – open vragen Naast de probleemgebieden hebben we ook een aantal vragen gesteld over

13 Patiëntenperspectief
Digitaal – papier Afname duur < 30 minuten - > 30 minuten In te vullen door patiënt – hulpverlener Nadruk op screening – verwijzing Vragenlijsten gebruiken – open vragen Zwarte items geen duidelijke verdeling. Rode items wel Nadruk op screening werd uitgelegd met argument dat dit belangrijk is voor de juiste verwijzing. Je kunt niet goed verwijzen zonder goed te screenen.

14 Perspectief werkgroep
Digitaal – papier Afname duur < 30 minuten - > 30 minuten In te vullen door patiënt – hulpverlener Nadruk op screening – verwijzing Vragenlijsten gebruiken – open vragen Naast de probleemgebieden hebben we ook een aantal vragen gesteld over

15 Perspectief werkgroep
Digitaal – papier Afname duur < 30 minuten - > 30 minuten In te vullen door patiënt – hulpverlener Nadruk op screening – verwijzing Vragenlijsten gebruiken – open vragen Dezelfde vragen zijn gesteld aan de werkgroep: Betreft afnameduur voorkeur voor 30 minuten.

16

17 Vragenlijst invullen: (I)ADL Sociale activiteiten Cognitie
Communicatie Emotioneel/psychisch Vermoeidheid Verduidelijkende vraag: Behoefte aan begeleiding? ADVIES

18

19 Opbouw advies I STAP 1 Invullen vragenlijsten
Bij problemen – aanvullende vraag      

20

21 Opbouw advies II STAP 2 Op basis van de uitkomsten maak een keuze welk advies je wilt weergeven Vrije tekst toevoegen Advies opslaan/ printen

22

23 Verwijsmogelijkheden

24 Hoe nu verder? Gratis beschikbaar op www.synthezis.nl
Er volgt nogmaals een evaluatie na 1 jaar gebruik Doorontwikkeling Up to date houden folder overzicht en vragenlijsten Financiering?

25 Beslishulp beroerte thuis

26


Download ppt "Beslishulp beroerte thuis"

Verwante presentaties


Ads door Google