De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Teamleren, hoe werkt dat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Teamleren, hoe werkt dat?"— Transcript van de presentatie:

1 Teamleren, hoe werkt dat?
Onderwijsdag ROC West-Brabant 7 april 2014

2 Openingsfilm Openingsfilm

3 Team Up for Learning & Professionalisation
Eva Kunst Promovendus – Tilburg University Introductie zelf: Eva Kunst, Promovendus Tilburg University – dit houdt in dat ik vier jaar onderzoek doe naar teamleren in het MBO. Dit doe ik niet alleen maar samen met een team van onderzoekers in Tilburg en een team van onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Dit project is een samenwerking tussen de twee universiteiten waarbij de krachten gebundeld zijn. In Tilburg hebben we kennis over teams, human resource en werkplekleren en in wageningen is er veel kennis over beroepsonderwijs en docenten in het beroepsonderwijs. Team Up for Learning & Professionalisation

4 Programma Teamleren, wat is dat? Teamleren, hoe werkt dat?

5

6 Docententeams krijgen sinds het professioneel statuut uit 2009 een steeds belangrijkere plek binnen de onderwijsorganisatie:

7 Docententeams krijgen sinds het professioneel statuut uit 2009 een steeds belangrijkere plek binnen de onderwijsorganisatie:

8 Samenwerken in een team Teamleren
versus Wanneer we over team leren praten in HRD/organisaties maken we een onderscheid tussen team werk en team leren Team werk gaat over met elkaar samenwerken uit het oogpunt van efficientie. Je werkt samen omdat een specifieke taak dat van je vraagt, bijvoorbeeld vanwege de grootte van de taak of vanwege de complexiteit of de kennis uit verschillende disciplines die nodig is om de taak uit te voeren. Door de taak onder elkaar te verdelen wordt deze werkbaar. Team leren gaat over met elkaar samenwerken om een bepaalde ontwikkeling op gang te brengen. [Machiel legt dit verder uit] Machiel: team learning Teamleren houdt simpelweg in dat teamleden gezamenlijk werken aan veranderingen of verbeteringen voor het team, teamleden, de organisatie, het werkveld, etc. Bijvoorbeeld: Een docententeam werkt aan de verbetering van het curriculum, om studenten meer te motiveren. Zo worden er o.a. meer levensechte opdrachten in vakken geïntroduceerd. Deze worden gezamenlijk bedacht, vormgegeven en ingepast. Door hun expertise te bundelen bedenkt een team technici een nieuwe manier om duurzamer voedsel te produceren. Op de verschillende teamprocessen ga ik zo meteen iets dieper in. Maar belangrijk is om te vermelden dat teamleren geen lineair proces is. Er is geen vaste volgorde van activiteiten, maar activiteiten kunnen in verschillende combinaties en volgorden voorkomen. Teamleren is een dynamisch proces. Teamleren wordt bijvoorbeeld beïnvloedt door bepaalde factoren (gaan we zo op in), leidt het tot uitkomsten (zoals dus veranderingen of verbeteringen), maar ook deze uitkomsten kunnen weer leiden tot nieuwe teamleeractiviteiten. Bijvoorbeeld: De duurzamere manier om voedsel te produceren leidt tot nieuwe inzichten over voedselkwaliteit en duurzaamheid bij teamleden. Als zij deze kennis weer inbrengen in het team, begint in feite het teamleren weer opnieuw. Hetzelfde geldt voor het verbeterde curriculum. Studenten geven bijvoorbeeld feedback hierover en op basis daarvan kan het team het curriculum verder verbeteren.

9 Teamleren, wat is dat?

10 Teamleren weergegeven als proces
Informatie opslaan en informatie hergebruiken Informatie verzamelen Informatie verwerken Als je het proces van teamleren nader gaat bekijken zijn er drie stappen te onderscheiden: Informatie verzamelen Informatie verwerking Informatie opslag & informatie herbruiken

11 informatie hergebruiken
Informatie opslaan en informatie hergebruiken Informatie verzamelen Informatie verwerken Als je het proces van teamleren nader gaat bekijken zijn er drie stappen te onderscheiden: Informatie verzamelen Informatie verwerking Informatie opslag & informatie herbruiken

12 Overleg met uw buurman of buurvrouw
Op welke manier komt u aan uw informatie?

13 Informatie verzamelen
Informatie verzamelen kan op verschillende manieren. Er zijn twee typen informatie: Individueel gerichte informatie verzameling Boeken Tijdschriften Televisie Individuele scholing Extern gerichte informatie verzameling Overleg met mensen buiten het team Hulp en advies vragen aan mensen buiten het team Feedback vragen aan mensen buiten het team.

14 informatie hergebruiken
Teamleren Informatie verzamelen Informatie verwerken Informatie opslaan en informatie hergebruiken

15 Informatie verwerken Informatie verwerken Informatie verwerken....
Informatie delen Teamleden wisselen onderling informatie uit. Constructief conflict Verschil in perspectief tussen de verschillende teamleden Creeren van consensus Het overeenkomen van verschil in perspectief tot een gemeenschappelijke oplossing.

16 In een gedeeld mentaal model zijn de verschillende perspectieven op een specifieke casus samengesmolten tot één gezamenlijk model.

17 informatie hergebruiken
Teamleren Informatie verzamelen Informatie verwerken Informatie opslaan en informatie hergebruiken

18 Informatie opslaan & informatie hergebruiken
Informatie opslaan en informatie hergebruiken kan op verschillende manieren: Informatie opslaan Digitaal of papieren archief Afspraken maken Notulen schrijven Informatie hergebruiken Elkaar herinneren aan gemaakte afspraken. Documenten gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen.

19 Teamleren, hoe werkt dat?

20 Tijd om het proces van teamleren te ervaren…
Maak groepen van 5 of 6 personen. Kies waarmogelijk voor een team van personen die u niet kent

21 U vormt vanaf nu een team Doel van uw team: Maak één gezamenlijke tekening. Belangrijk: Laat uw tekening tussentijds niet aan uw team(leden) zien.

22

23 Analyseer het resultaat:
Waar kwam de informatie vandaan? Hoe is het team omgegaan met de verzamelde informatie? Was er sprake van een constructief conflict? Hoe kwam het team tot consensus? Was dit makkelijk of moeilijk?

24

25 Samenvatting Teamleren is het bewust of onbewust gebruiken van beschikbare informatie binnen het team om veranderingen, verbeteringen of ontwikkelingen door te voeren. Teamleren vraagt om het behandelen van de verschillende perspectieven op een (complex) probleem. Door met meer bewustzijn om te gaan met de verschillende perspectieven kan een waardevol nieuw mentaal model worden gecreeerd.

26 Wilt u verder met het onderwerp teamleren binnen uw team?
Doe dan mee aan het driejarig onderzoek naar teamleren in het MBO Wij volgen 150 docententeams in het MBO gedurende 3 jaar middels een vragenlijst (max. 30 minuten per jaar). Ieder jaar een terugkoppeling (schriftelijk en/of mondeling) over de stand van zaken binnen uw team. Hoe scoort mijn team? Hoe scoort mijn team ten opzichte van Wij zijn nog opzoek naar docententeams, er doen al verschillende teams van ROC West-Brabant mee, maar er kunnen nog meer teams meedoen. Meld je team aan voor meer informatie! / 013 – / Andere teams binnen ROC West-Brabant? Andere teams binnen alle deelnemende teams? Andere teams binnen de sector?

27 Hartelijk dank voor jullie aandacht.
Veel plezier tijdens de andere workshops, lezingen en activiteiten tijdens de Onderwijsdag!


Download ppt "Teamleren, hoe werkt dat?"

Verwante presentaties


Ads door Google