De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SG-LVB Behandeling EFP, Den Dolder 12-12-2013 Teunis van den Hazel Klinisch psycholoog & Psychotherapeut Trajectum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SG-LVB Behandeling EFP, Den Dolder 12-12-2013 Teunis van den Hazel Klinisch psycholoog & Psychotherapeut Trajectum."— Transcript van de presentatie:

1 SG-LVB Behandeling EFP, Den Dolder 12-12-2013 Teunis van den Hazel Klinisch psycholoog & Psychotherapeut Trajectum

2 De SG-LVB behandelvoorziening als “Last Resort”

3 Cliënten met 3 - 4 vraagstellingen in de SG-LVB behandeling: LVB + psychiatrie + verslaving + delict • Zorg voor verstandelijk beperkten: - te veel agressie en geweld - te veel psychiatrie - te veel ontregeling naar anderen • GGZ: - onvoldoende cognitieve mogelijkheden tot een behandeling over te gaan - overvraging - onvoldoende grond voor een Rechterlijke Maatregel • Justitie - preventie van recidive centraal, maar straffen helpt niet

4 Behandelen door middel van een therapeutisch milieu 1 e Afgeschermd milieu Prikkelselectie Rust Ruimte om te leren Géén afwijzing Géén uitstoting Géén keuzevrijheid Géén gedrag zonder gevolg 2 e Op stabilisatie en ontwikkeling gericht milieu

5 5

6

7 Model voor behandelen: R.N.R.-model (Andrews & Bonta) Risk Duur en intensiteit afhankelijk van het risico Need – Behoefte Aansluiten op wat nodig is, delictgerelateerde factoren Responsiviteit Rekening houden met specifieke kenmerken van de persoon Motivatie, cognitieve kenmerken

8 Bejegenen, Behandelen, Beveiligen… Hoe doe je dat bij? … beperkt tot geen zelfinzicht … beperkt tot geen ziekte-inzicht … gebrek aan motivatie … verzet tegen behandelen Een beschermend kader helpt om ‘vast te houden en door te zetten’

9 Eerste fase in de behandeling: -stabiliseren -tot een eerste evenwicht (homeostase)komen -beeldvorming en diagnostiek -begrenzen van gedrag -de tijd…. Hoe lang duurt het voor er behandeleffect = gedragsverbetering optreedt?

10

11 Motiverende gespreksvoering: • “Wie is je vader, wie is je moeder”? • Wie ben je?, vertel je verhaal… • Hoe noem je wat je hebt? • Waarom vinden anderen dat je in behandeling moet… • Wat wil je echt? (waarden en doelen) … ben je bereid oude gedragspatronen los te laten? … ben je bereid in beweging te komen? Door middel van: • aansluiten, betrokkenheid tonen • begrip en empathie • heldere therapeutische relatie

12 SG-LVB Forensische psychiatrie Verstandelijk Gehandicapten zorg Ortho- pedagogiek Psychiatrie

13 “What you see is not what you get….” LVG + Compensatie + Camouflage = streetwise

14 Een LVB komt zelden alleen (over co-morbiditeiten) Bijv. – Sociale en emotionele problemen op grond van de hechtingsgeschiedenis – Mishandeling, misbruik, verwaarlozing – Omgevingsellende? Leergeschiedenis met onvoldoende begrenzing en bescherming – Ontwikkelingsstoornis (Adhd?) – Psychiatrie (bi-polair?) – Verslaving – Gevolgen van de beperking op persoonlijkheidsontwikkeling • Zelfbeeld en zelfverwachting? • Levenslang afhankelijk zijn? • Een positieve verwachting over de beschikbaarheid van anderen?

15 Integratieve diagnostiek Probleemgedrag = contact = resultaat van een ongunstige interactie tussen persoon, fysieke omgeving, sociale omgeving, en leergeschiedenis (Dosen, LKNG, 2008). Uitkomst uit de diagnostiek = een holistische theorie over ontstaan en voortbestaan van probleemgedrag in relatie tot persoon, context en leergeschiedenis (in de richting van verklaringen…)

16 16 5 dimensies ~ verstandelijke beperking

17 Diagnostiek bij LVB is ook gericht op • context • mate van ‘passende ondersteuning’

18 Diagnostiek: = handelingsgericht, = ten dienste van het perspectief van de cliënt 5 velden van het AAIDD-model voor verstandelijke beperking handelingsgericht maken door onderzoek naar: - Executieve functies: plannen en organiseren van gedrag -Sociale cognitie -Emotionele ontwikkeling

19

20 “Oefenen met grenzen” (M.Mulder, 2013)

21 Emotionele ontwikkeling Begrijpen van gedrag = onderscheid maken tussen: • kunnen en aankunnen, zien en overzien • denken en voelen • onderliggende behoefte en zichtbaar probleemgedrag • onderliggende onzekerheid, angst, … • maar al te vaak leidt een woede-uitbarsting tot contactbreuk

22 Maatschappelijk verantwoord behandelen Rust en regelmaat (van een externe naar een interne structuur) Controle (er zijn nl. grenzen)

23 Paradox 1 Prikkelselectie, controle, (strikte) structuur beschermt èn roept juist verzet op….

24 Paradox 2 Therapeutisch milieu = zeer intern gericht = controle ~ angst voor ontregeling = controle ~ bescherming = angst voor ontregeling = de realiteit is erg ver weg, ieder risico wordt uitgesloten (Hummelen, 2011, 2013)

25

26 26 Realiteit dichtbij “Burgerschap” “Inclusie” “Community care” = eigen keuzes centraal = gericht op participeren in gewone woningen in de samenleving Grenzeloos, onvoldoende beschermend (M.Teeuwen, 2012)

27 Behandelen, met welk perspectief?

28 Context inbrengen in de behandeling • Systeem nodig als vertegenwoordigers van de context Toekomst inbrengen in de behandeling • Blijvende beperkingen = blijvende ondersteuning Citaat: “Vanaf het moment dat er meer zelfstandigheid gevraagd wordt gaat het minder goed met hem…” • Risico op overschatting • Risicotaxatie!

29 Uitstroom uit de SG-LVB behandelvoorziening: 62% 24 uurs woonvoorziening 4% dagelijks contact 10% wekelijks 8% géén contact, geen vervolgvoorziening (Hesper en Drieschner, 2013)

30 Laatste fase in de behandeling: = bouwen aan het model voor passende ondersteuning = meer een orthopedagogisch kader

31 Met dank voor uw aandacht tvandenhazel@trajectum.info


Download ppt "SG-LVB Behandeling EFP, Den Dolder 12-12-2013 Teunis van den Hazel Klinisch psycholoog & Psychotherapeut Trajectum."

Verwante presentaties


Ads door Google