De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstellen Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Pedagogisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstellen Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Pedagogisch."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Voorstellen Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Pedagogisch coaches VVE Stagiaire PMK, Masterplan

4 Inhoud middag Masterplan VVE: H van de Meerendonk Methodisch werken/VVE: K. Drouen Implementatie: G. van der Staak Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

5 Stelling 1 Kinderopvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Educatie is ontwikkeling. Stelling: Kinderopvang = educatie Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

6 Masterplan Kwaliteitsimpuls Duur tijdpad 2 jaar Doel Beoogd resultaat Doelgroep Instrumentarium o.a. Pedagogisch Coaches VVE Samenwerking Monitoring: nulmeting en voortgangsmeetingen Randvoorwaarden Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

7 Stelling 2 Methodisch werken = borging van kwaliteit op de werkvloer Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

8 Definitie van methodisch werken Methodisch werken = doelgericht werken Weten wat je doet Aansluiten bij het kind Kijken naar kinderen Planmatig Voorbereiden, bijstellen, uitvoeren, reflecteren en evalueren Uitgangspunt: ontwikkelingsgericht werken door op een doelbewuste manier bezig te zijn met de ontwikkeling van kinderen. Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

9 Wat is VVE ? Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is de verzamelnaam voor de methodische en systematische aanpak van de ontwikkeling van jonge kinderen met behulp van speciaal daarvoor gemaakte programma’s. Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club

10 Hoe doen wij dit? Doel Nulmeting Aandachtspunten Werkwijze Benodigdheden Verwachtingen

11 Keuzes methodes Startblokken Piramide Kaleidoscoop Puk en Ko Montessori

12 Voorwaarden methoden Peuterspeelzaal of kinderopvang Doorgaande leerlijn Vier dagdelen per week Dubbele bezetting Deskundigheidsbevordering Ouderbetrokkenheid

13 Deskundigheidsbevordering Pedagogisch coaches VVE Teamcoaches Pedagogisch medewerkers

14 Opleiding Teamcoaches Basistheorie van de methoden Coachingsvaardigheden Pedagogisch medewerkers Kennis van de specifieke methode Inzicht en vaardigheden

15 Statement We richten ons op: Wat houdt kinderen bezig i.p.v. Hoe houden we kinderen bezig? Om dit te realiseren is begeleiding op de werkvloer noodzakelijk.

16 Implementatie VVE Plan van aanpak per locatie op basis van de 0-meting Bepalen van cultuur binnen de locatie Coaching van het team en vestigingsmanager Vragen stellen, creeëren van bewustwording, reflecteren, vertrouwen winnen Motiveren, stimuleren, vergroten expertise en evalueren

17 Pedagogisch Coaches HBO werk en denk niveau Achtergrond vestigingsmanager Pedagogisch educatieve achtergrond Coachingsvaardigheden Kennis van VVE methodes Verandermanagement

18 Verandering binnen de organisatie Professionaliteit Afstemming Reflectie Procesbewaking Doelgericht Individu/team Couleur locale

19 Randvoorwaarden Financiën Communicatie Tijdpad Inrichting Ouderbetrokkenheid Deskundigheidsbevordering

20 De Pedagogisch Medewerker doet er toe……

21 Vragen?


Download ppt "Voorstellen Korein staat achter Click, KluppluZ, Korein Kinderplein en de Lunch-Club Project manager Masterplan methodisch werken met peuters/VVE Pedagogisch."

Verwante presentaties


Ads door Google