De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang 11 november 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang 11 november 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang 11 november 2009
VVE in de kinderopvang Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang 11 november 2009 Deelsessie C: VVE in de Kinderopvang van

2 Samen aan de slag met…. Informatie en inbreng van mijn kant
Informatie en inbreng van jullie Wat we ontwikkeld hebben, en nog in pilot uit gaan zetten De kracht van samenwerking

3 Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang
OKE-wetsvoorstel: landelijk dekkend VVE-aanbod 100 % doelgroepbereik “Het is de bedoeling er in 2012 een landelijk dekkend vve-aanbod is in peuterspeelzalen, basisscholen én kinderdagverblijven. Dit om alle risico-kinderen deel te kunnen laten nemen aan een vve-programma.” Kinderopvang krijgt Educatieve taak

4

5

6 Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang
Faciliteert Kinderopvang Educatief Handelen te optimaliseren en te integreren in de dagelijkse praktijk (Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie; Beleidsbrief, Dijksma, 2008)

7 Optimaal Educatief Handelen
Digitale scan die bekwaamheden van leidsters vaststelt op basis van 360 graden feedback Website om effectieve VVE programma’s te benutten bij het optimaliseren van Educatief Handelen Educatief handelen optimaliseren middels coaching, ondersteuning en scholing > Brochure Deelsessie C: VVE in de Kinderopvang van

8 Optimaal Educatief Handelen
wordt mogelijk gemaakt door

9 Educatief Handelen Waarderingskader Inspectie
Deze term wordt onder andere gehanteerd in het VVE-waarderingskader en omvat onderstaande indicatoren: 1. Het educatief handelen van de beide leidsters is goed op elkaar afgestemd 2. Er wordt voldoende tijd besteed aan een programmatische aanpak van de taalontwikkeling 3. De leidster bevordert de interactie tussen de kinderen

10 Educatief Handelen Waarderingskader Inspectie
4. De leidster stimuleert actieve betrokkenheid van de kinderen en verbetert het spelen en het werken 5. De leidster bevordert de ontwikkeling van aanpakgedrag (strategieën) bij de kinderen 6. Het taalgedrag van de leidster met de peuters en kleuters is responsief 7. De leidster stemt de activiteiten af op verschillen in de persoonlijke, sociale en de taalontwikkeling van de individuele peuters/kleuters

11 Domeinindeling Toetsingskader inspectie
Curriculum Kinderopvang; Pedagogische doelen en competenties van kinderen; domeinen: Leseman & Van der Leij; VVE-Domeinen: ‘Educatie in de voor- en vroegschoolse periode’ (2004) Sociale competenties Sociaal Vroege sociaal emotionele ontwikkeling Moreel Emotioneel De Sensomotorische ontwikkeling Motorisch/zintuiglijk Vroege motorische ontwikkeling De Creatieve ontwikkeling Creatief/Beeldend De cognitieve ontwikkeling (exclusief taalontwikkeling) Cognitief Ontluikende rekenvaardigheid* (* Is maar één aspect van cognitieve ontwikkeling) De Taalontwikkeling Communicatief Vroege taalontwikkeling en tweetaligheid Ontluikende geletterdheid

12 Optimaal Educatief Handelen
Plaats OEH Pedagogisch handelen VVE-handelen Optimaal Educatief Handelen

13 Pedagogisch Handelen Zelfredzaamheid Verzorging Oudercontacten
Responsief Sensitief Sfeer Veilig

14 Waarderingskader inspectie
VVE Handelen Waarderingskader inspectie

15 Optimaal Educatief Handelen
Bron: Waarderingskader 6. Responsief (taal)gedrag van de leidster 7. Afstemming op ontwikkeling 1. Onderlinge afstemming 5. aanpakgedrag 2. Programmatische aanpak taalontwikkeling 4. Actieve betrokkenheid, spelen en werken 3. Interactie

16 Optimaal Educatief Handelen
Te operationaliseren bekwaamheden OEH 6. Responsief (taal)gedrag van de leidster 7. Afstemming op ontwikkeling 1. Onderlinge afstemming 5. aanpakgedrag 2. Programmatische aanpak taalontwikkeling 4. Actieve betrokkenheid, spelen en werken 3. Interactie 8. Observeren/registreren

17 Adviesgroep Inspectie: Dré van Dongen, Wies v.d. Linden ECO3: Jo Kloprogge UVA/UU: Elly Singer Korein, KINDwijzer: Hanneke v.d. Meerendonk Adviesdiensten: Betty de Jaeger

18 Scan

19 Scan

20 Website: Koppeling per ‘as’ naar erkende VVE-programma’s
Piramide Kaleidoscoop Uk en Puk Startblokken Speelplezier Sporen Overeenstemming met programmamakers

21 Digitaal, te downloaden
www……….

22 Brochure “Handleiding” Rol management: per ‘as’ Leidstergedrag
Aanvullende observaties Wat moet er gebeuren Wat kan de leidinggevende doen (= Rol management) Eigen reflecties

23

24 Graag tot ziens! Deelsessie C: VVE in de Kinderopvang van


Download ppt "Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang 11 november 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google