De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kracht van samenwerking 1 VVE in de kinderopvang Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang 11 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kracht van samenwerking 1 VVE in de kinderopvang Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang 11 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 De kracht van samenwerking 1 VVE in de kinderopvang Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang 11 november 2009

2 De kracht van samenwerking 2 Samen aan de slag met…. Informatie en inbreng van mijn kant Informatie en inbreng van jullie Wat we ontwikkeld hebben, en nog in pilot uit gaan zetten De kracht van samenwerking

3 3 Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang OKE-wetsvoorstel: landelijk dekkend VVE-aanbod 100 % doelgroepbereik “Het is de bedoeling er in 2012 een landelijk dekkend vve-aanbod is in peuterspeelzalen, basisscholen én kinderdagverblijven. Dit om alle risico-kinderen deel te kunnen laten nemen aan een vve-programma.” Kinderopvang krijgt Educatieve taak

4 De kracht van samenwerking 4

5 5

6 6 Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang Faciliteert Kinderopvang Educatief Handelen te optimaliseren en te integreren in de dagelijkse praktijk (Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie; Beleidsbrief, Dijksma, 2008)

7 De kracht van samenwerking 7 Optimaal Educatief Handelen 1.Digitale scan die bekwaamheden van leidsters vaststelt op basis van 360 graden feedback 2.Website om effectieve VVE programma’s te benutten bij het optimaliseren van Educatief Handelen 3.Educatief handelen optimaliseren middels coaching, ondersteuning en scholing > Brochure

8 De kracht van samenwerking 8 Optimaal Educatief Handelen wordt mogelijk gemaakt door

9 De kracht van samenwerking 9 Educatief Handelen Waarderingskader Inspectie Educatief Handelen: Deze term wordt onder andere gehanteerd in het VVE-waarderingskader en omvat onderstaande indicatoren: 1. Het educatief handelen van de beide leidsters is goed op elkaar afgestemd 2. Er wordt voldoende tijd besteed aan een programmatische aanpak van de taalontwikkeling 3. De leidster bevordert de interactie tussen de kinderen

10 De kracht van samenwerking 10 Educatief Handelen Waarderingskader Inspectie 4. De leidster stimuleert actieve betrokkenheid van de kinderen en verbetert het spelen en het werken 5. De leidster bevordert de ontwikkeling van aanpakgedrag (strategieën) bij de kinderen 6. Het taalgedrag van de leidster met de peuters en kleuters is responsief 7. De leidster stemt de activiteiten af op verschillen in de persoonlijke, sociale en de taalontwikkeling van de individuele peuters/kleuters

11 De kracht van samenwerking 11 Domeinindeling Toetsingskader inspectieCurriculum Kinderopvang; Pedagogische doelen en competenties van kinderen; domeinen: Leseman & Van der Leij; VVE-Domeinen: ‘Educatie in de voor- en vroegschoolse periode’ (2004) Sociale competentiesSociaalVroege sociaal emotionele ontwikkeling Moreel Emotioneel De Sensomotorische ontwikkelingMotorisch/zintuiglijkVroege motorische ontwikkeling De Creatieve ontwikkelingCreatief/Beeldend De cognitieve ontwikkeling (exclusief taalontwikkeling) CognitiefOntluikende rekenvaardigheid* (* Is maar één aspect van cognitieve ontwikkeling) De TaalontwikkelingCommunicatiefVroege taalontwikkeling en tweetaligheid Ontluikende geletterdheid

12 De kracht van samenwerking 12 Plaats OEH VVE-handelen Optimaal Educatief Handelen Pedagogisch handelen

13 De kracht van samenwerking 13 Pedagogisch Handelen Zelfredzaamheid Verzorging Oudercontacten Responsief Sensitief Sfeer Veilig

14 De kracht van samenwerking 14 VVE Handelen Waarderingskader inspectie

15 De kracht van samenwerking 15 1. Onderlinge afstemming 2. Programmatische aanpak taalontwikkeling 3. Interactie 4. Actieve betrokkenheid, spelen en werken 6. Responsief (taal)gedrag van de leidster 5. aanpakgedrag 7. Afstemming op ontwikkeling Optimaal Educatief Handelen Bron: Waarderingskader

16 De kracht van samenwerking 16 1. Onderlinge afstemming 2. Programmatische aanpak taalontwikkeling 3. Interactie 4. Actieve betrokkenheid, spelen en werken 6. Responsief (taal)gedrag van de leidster 5. aanpakgedrag 7. Afstemming op ontwikkeling Optimaal Educatief Handelen Te operationaliseren bekwaamheden OEH 8. Observeren/registreren

17 De kracht van samenwerking 17 Adviesgroep Inspectie: Dré van Dongen, Wies v.d. Linden ECO3: Jo Kloprogge UVA/UU: Elly Singer Korein, KINDwijzer: Hanneke v.d. Meerendonk Adviesdiensten: Betty de Jaeger

18 De kracht van samenwerking 18 Scan

19 De kracht van samenwerking 19 Scan

20 De kracht van samenwerking 20 Website: Koppeling per ‘as’ naar erkende VVE-programma’s Piramide Kaleidoscoop Uk en Puk Startblokken Speelplezier Sporen Overeenstemming met programmamakers

21 De kracht van samenwerking 21 Digitaal, te downloaden www……….

22 De kracht van samenwerking 22 Brochure “Handleiding” Rol management: per ‘as’ –Leidstergedrag –Aanvullende observaties –Wat moet er gebeuren –Wat kan de leidinggevende doen (= Rol management) –Eigen reflecties

23 De kracht van samenwerking 23

24 De kracht van samenwerking 24 Graag tot ziens!


Download ppt "De kracht van samenwerking 1 VVE in de kinderopvang Optimaal Educatief Handelen in de Kinderopvang 11 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google