De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Kwaliteitsversterking Voor- en Vroegschoolse Educatie’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Kwaliteitsversterking Voor- en Vroegschoolse Educatie’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Kwaliteitsversterking Voor- en Vroegschoolse Educatie’
Deelsessie: ‘Kwaliteitsversterking Voor- en Vroegschoolse Educatie’

2 In het kort : Voorstellen. VVE in Rotterdam. Kwaliteits(versterking). Gemeentelijke ondersteuning. Tips.

3 VVE in Rotterdam Afgelopen 12 jaar investering VVE op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Op scholen en peuterspeelzalen is door middel van kwaliteitszorg geinvesteerd in het borgen van VVE In vijf jaar tijd ongeveer 80 kinderdagverblijven VVE gecertificeerd.

4 Kwaliteit door (1): Stimuleren algehele brede ontwikkeling kinderen Sensitieve Responsieve houding pedagogisch medewerkers Kindvolg systeem Planning en differentiatie in het aanbod

5 Kwaliteit door (2): Samenwerking in de groep. Ouderprogramma Doorgaande lijn (aansluiting VVE, inhoudelijke afstemming en warme overdracht)

6 Kwaliteitsversterking door :
Scholing en implementatie op niveau: Pmer / leerkracht Manager/ coördinator Locatie Doorgaande lijn Train de Trainer

7 Gemeentelijke ondersteuning Rotterdam
Keuze VVE programma is vrijgelaten (mits erkend) Investering training en begeleiding pedagogisch medewerkers en managers. Investering in manager (HBOer 4 uur per week) tijdens implementatie VVE op het kdv. Na implementatie volgt borgingstraject Toekennen structurele subsidie per VVE groep

8 Borging (1) Het uitvoeren van VVE vergt continue aandacht dmv training en coaching. Na certificering volgt een borgingstraject. Aan de hand van een certificeringslijst voor de pedagogisch medewerker, leidinggevende en locatie volgt begeleiding op de verbeterpunten.

9 Borging (2) Speerpunt is dat het werken met VVE een onderdeel van de werkwijze van de locatie wordt. VVE locaties ontvangen structurele subsidie per groep. (Aan de hand van aantal doelgroepkinderen per groep)

10 Wat kost het ? VB Kinderdagverblijven. Schooljaar is in Rotterdam per VVE groep € 2.760,- euro beschikt. Dit bedrag kan tevens worden aangewend voor het verbeteren van de uitkomsten van het inspectierapport.

11 Tips voor gemeenten (1) Keuze VVE vrijlaten (mits erkend door het NJI) Manager / leidinggevende ook in training Implementatieplan aanwezig Investeren in borging ahv (opleidings) plan

12 Tips voor gemeenten (2) Investeer zo mogelijk in continuiteit opleiding middels Train de Trainers Koppel het verstrekken van subisidie aan inhoudelijke verantwoording (kwalitatieve verantwoording).


Download ppt "‘Kwaliteitsversterking Voor- en Vroegschoolse Educatie’"

Verwante presentaties


Ads door Google