De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksvaardigheden 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksvaardigheden 3"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksvaardigheden 3
Instituut voor Sociale Opleidingen

2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Opbouw
Elke week is er hoorcollege van 50 min ( behalve met pasen ). Parallel werk je in de COP aan het onderzoeksverslag wat eindigt met een oplossing / aanbeveling. Kwartaal 3 De hoorcolleges stoppen nu, je hebt wel elke week responsietijd ingeroosterd. Je gebruikt dit kwartaal om je oplossing uit te voeren / te testen. Je schrijft een evaluatie van je oplossing en onderzoek. Kwartaal 4

3 Agenda vandaag Stappen onderzoek voorbeeld

4 Stappen onderzoek Dilemma Rationale Situatieschets
Vergelijkbare andere situaties Theoretische kennis Conceptueel model Oplossing Methodieken Uitvoeren Evaluatie

5 Dilemma Ten eerste kies je een dilemma waarvan beide kanten voor- en nadelen hebben. Bijvoorbeeld: ga ik als stagiaire een cliënt mij vertelt dat hij stiekem rookt op zijn kamer verklikken bij de leiding, of ga ik niks zeggen om de vertrouwensband te behouden?

6 Voorbeelden dilemma Cliënt heeft drugs gebruikt, gaan we het de ouders vertellen? Cliënt is onrustig op de groep, gaan we heel streng voor hem zijn of laten we hem juist een beetje losser? Een vrijwilliger functioneert niet naar wens, ga je zeggen dat ze moet stoppen of niet? Moeten we met de groep autistische kinderen op schoolreisje gaan of niet?

7 Rationale Vervolgens ga je de rationale schrijven. Wat is de aanleiding van jouw keuze? Wat maakt het voor jou een dilemma en wat wil je bereiken?

8 Situatieschets Dan maak je de situatieschets. Reflectie op de empirische kennis van deze situatie. Empirisch, oftewel wat heb je direct waargenomen? Wat zie je , wat hoor je en reflecteer daarover. Wat vind je ervan en wat valt op, wat verbaast je, etc.

9 Vergelijkbare andere situaties
Vervolgens ga je onderzoeken hoe het in vergelijkbare andere situaties gesteld is met jouw dilemma. In andere situaties waar een vergelijkbaar dilemma zich voordoet, hoe gaat met er daar mee om? Ga daar informatie over opzoeken en reflecteer hier ook op. Bijvoorbeeld ook buitenland

10 Theoretische kennis De volgende stap is dat je de theorie erbij gaat betrekken. Geef een reflectie op de theoretische kennis die er is over jouw dilemma. Dit kan van alles zijn. Het kan informatie zijn over jouw doelgroep, informatie over ethische dilemma`s, informatie over het probleem, etc. Probeer vanuit meerdere kanten het dilemma te belichten en reflecteer ook hier weer. Dus wat valt je op, wat zijn de tegenstellingen/ overeenkomsten, etc.

11 Conceptueel model Stap 6 is het maken van een conceptueel model. Dat gaan we in een later college nog uitgebreid laten terugkomen. Op basis van alle voorgaande informatie ga je nu een conceptueel model maken. Welke variabelen spelen mee in jouw dilemma ( uit wat jij hebt gezien, uit de vergelijkbare situaties én uit de theorie ). Welke variabelen zijn afhankelijk en welke zijn onafhankelijk. Wat heeft invloed op wat? Welke variabelen zou jij kunnen veranderen? Je maakt uiteindelijk een causaal schema.

12 Oplossing De volgende stap is dan het geven van een oplossing. Gezien al je vorige stappen, wat is dan nu de beste oplossing. Welke actie ga je ondernemen? Beschrijf dit concreet en onderbouw hoe je hierop komt.

13 Methodieken Beschrijf welke methodieken je hebt gebruikt en verantwoord je keuzes ( heb je interviews gedaan? Zo ja, wat voor soort? Hoe heb je de data verwerkt, etc. ) Dit op basis van de verplichte literatuur.

14 Uitvoeren Als een na laatste stap, komt het belangrijkste punt. Nu ga je de actie ook daadwerkelijk uitvoeren / testen. Werkt jouw oplossing in de praktijk? Dit lijkt een klein onderdeel, maar dit is voornamelijk wat je in kwartaal 4 doet.

15 Evaluatie Als afronding schrijf je een evaluatie op je stuk en je uitgevoerde actie. Is het gelukt? Wat had je anders / beter gedaan? Wat is nu het vervolg? Let op: evaluatie op basis van theorie, methodiek en proces. Niet alleen proces 

16 Zorg dat je af hebt aan het einde van de dag:
Dilemma ( week 1 ) Rationale ( week 2 ) Situatieschets ( week 3 ) Vergelijkbare andere situaties ( week 4 ) Theoretische kennis ( week 5 ) Conceptueel model ( week 6 ) Oplossing (week 7 ) Methodieken ( week 8 ) Uitvoeren ( kwartaal 4, t/m week 4/ 5 ) Evaluatie ( kwartaal 4, vanaf week 6 )

17


Download ppt "Onderzoeksvaardigheden 3"

Verwante presentaties


Ads door Google