De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Teamcoaching Een theoretische verkenning. Wat maakt teamcoaching anders dan individuele coaching?  Individuele coaching -> Focus op intra, in de persoon,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Teamcoaching Een theoretische verkenning. Wat maakt teamcoaching anders dan individuele coaching?  Individuele coaching -> Focus op intra, in de persoon,"— Transcript van de presentatie:

1 Teamcoaching Een theoretische verkenning

2 Wat maakt teamcoaching anders dan individuele coaching?  Individuele coaching -> Focus op intra, in de persoon, d.w.z. gericht op het analyseren van de achtergronden van de persoon. Je blik is naar binnen gericht  Teamcoaching -> Focus op inter, tussen de personen, d.w.z. gericht op de wijze van communiceren en elkaar beïnvloeden. Je blik is naar buiten gericht Teamcoaching versus individuele coaching

3  Wie heeft ervaring met teamcoaching als coach?  Kan een individuele coach met zijn/haar coachingskills een team coachen?  Ben ik een teamcoach of een individuele coach of allebei? Wat voor soort coach ben je?

4  Testen/vragenlijsten (hardcopy/online)  Enquetes  Spellen  Maatwerk programma’s  Theorie Teamcoaching Tools

5 Teamcoachen is het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor professionele team(competentie)ontwikkeling en het resultaat ervan (Marijke Lingsma) Definitie teamcoaching

6  Ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, teamvaardigheden en denkpatronen  Dat medewerkers zich meer bewust worden van de effecten van hun eigen gedrag op elkaar  Dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun eigen gedrag Teamcoach richt zich op

7  We zien de groep, een organisatie, een leerteam als een systeem  Zo’n systeem is een sociaal geheel, waarbij de delen in onderlinge verbinding staan  Deze delen hebben een rol en bijdrage in de ontwikkeling van het geheel  Teamcoaching is het in beweging brengen van de mentale patronen van een systeem. Systeemdenken

8 Voor het teamcoachen is vanuit het systeemdenken het essentieel dat in een team de drie petten aanwezig zijn:  De pet van de leider met een visie waarom teams, samenwerking en afstemming cruciaal zijn voor de organisatie  De pet van de manager die de doelstellingen met teams in resultaten wil neerzetten  De pet van de coach die gericht is op professionele competentieontwikkeling van het team en de teamleden Drie petten aanwezig

9  het teamleren te ontwikkelen  het bewustzijn van een team te vergroten  het team in beweging te krijgen ofwel in ontwikkeling te krijgen Doelen Teamcoaching

10

11 Circulair denken  Bij teamcoaching richt de coach zich op de interactieprocessen  Deze manier van analyseren wordt circulair denken genoemd. Je denkt niet in één lijn, maar in cirkels van beïnvloeding

12 De teamcoach richt zich tijdens het coachen concreet op:  Het in beeld brengen van het systeem: Wie zijn er allemaal betrokken? Maar ook: wie zijn de belangrijkste afwezigen?  Het zoeken van het patroon: Welke interactie komt steeds terug en welke opvattingen van de betrokkenen ondersteunen dit gedrag? Werkwijze teamcoach

13 IJKPUNTEN VAN TEAMCOACHING

14 De teamcoach en de teamleden focussen zich op: 1.De meetlat: zonder visie en de daaruit afgeleide competenties als meetlat lukt coachen niet 2.Eigenaarschap: een team is en wil verantwoordelijk zijn voor bepaalde resultaten en vanuit die verantwoordelijkheid gecoacht worden. De teamcoach heeft een coachingsvraag nodig om te kunnen coachen IJKPUNTEN VAN TEAMCOACHING

15 3.De ijsberg met onzichtbare opvattingen: het gedeelte onder de waterlijn (opvattingen en aannames) beïnvloedt in sterke mate het zichtbare gedeelte, het gedrag, boven de waterlijn 4.De hier-en-nu situatie: Er is een moment dat we de kans krijgen om ons te verantwoorden in wat we willen en dat is NU. In het gedrag tijdens de bijeenkomsten, het NU, profileren de teamleden zich en wordt het duidelijk of er congruentie is tussen non-verbaal gedrag en wat ze zeggen IJKPUNTEN VAN TEAMCOACHING

16 Met deze 4 punten heeft de teamcoach krachtige ijkpunten om optimaal resultaat uit de teamcoaching te halen: De miscommunicatie, het conflict, het knelpunt, het stagneren, hoe verhoudt zich dat tot de meetlat, eigenaarschap, de ijsberg met onzichtbare opvattingen en wat laat de hier-en-nu situatie daarover zien? En door welke feedbackloops wordt dit in stand gehouden? IJKPUNTEN

17 Effecten Persoonlijke ontwikkeling Groepsdynamiek & synergie Draagvlak & cultuur

18 Een goede teamcoach beschikt over:  Coachvaardigheden  Houding die zich kenmerkt door voorbeeldgedrag  Zelfreflectie  Analyse- en helikopterview  Lui te lijken  Opstellen als een O.E.N.  Het vermogen de groep te laten swingen Vaardigheden van de coach

19 De zwakste schakel bepaalt de sterkte van de ketting! Kwaliteit interactie is bepalend

20 4 soorten teams

21  Elk niveau vraagt om een bepaald gedrag van de leidinggevende en van de medewerkers  Elk niveau kent onderliggende denkpatronen  Bij het coachen van groepen zal de teamcoach zich daarvan bewust moeten zijn en daarop moeten inspelen Situationeel leiderschap


Download ppt "Teamcoaching Een theoretische verkenning. Wat maakt teamcoaching anders dan individuele coaching?  Individuele coaching -> Focus op intra, in de persoon,"

Verwante presentaties


Ads door Google