De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een theoretische verkenning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een theoretische verkenning"— Transcript van de presentatie:

1 Een theoretische verkenning
Teamcoaching Een theoretische verkenning

2 Teamcoaching versus individuele coaching
Wat maakt teamcoaching anders dan individuele coaching? Individuele coaching -> Focus op intra, in de persoon, d.w.z. gericht op het analyseren van de achtergronden van de persoon. Je blik is naar binnen gericht Teamcoaching -> Focus op inter, tussen de personen, d.w.z. gericht op de wijze van communiceren en elkaar beïnvloeden. Je blik is naar buiten gericht

3 Wat voor soort coach ben je?
Wie heeft ervaring met teamcoaching als coach? Kan een individuele coach met zijn/haar coachingskills een team coachen? Ben ik een teamcoach of een individuele coach of allebei?

4 Teamcoaching Tools Testen/vragenlijsten (hardcopy/online) Enquetes
Spellen Maatwerk programma’s Theorie Wanneer en met welk doel kun je tools inzetten?

5 Definitie teamcoaching
Teamcoachen is het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor professionele team(competentie)ontwikkeling en het resultaat ervan (Marijke Lingsma)

6 Teamcoach richt zich op
Ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, teamvaardigheden en denkpatronen Dat medewerkers zich meer bewust worden van de effecten van hun eigen gedrag op elkaar Dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun eigen gedrag Vanuit deze definitie richt een teamcoach zich op het wakker schudden en alert houden door:

7 Systeemdenken We zien de groep, een organisatie, een leerteam als een systeem Zo’n systeem is een sociaal geheel, waarbij de delen in onderlinge verbinding staan Deze delen hebben een rol en bijdrage in de ontwikkeling van het geheel Teamcoaching is het in beweging brengen van de mentale patronen van een systeem. Lingsma hanteert daarbij de systematiek van het systeemdenken:

8 Drie petten aanwezig Voor het teamcoachen is vanuit het systeemdenken het essentieel dat in een team de drie petten aanwezig zijn: De pet van de leider met een visie waarom teams, samenwerking en afstemming cruciaal zijn voor de organisatie De pet van de manager die de doelstellingen met teams in resultaten wil neerzetten De pet van de coach die gericht is op professionele competentieontwikkeling van het team en de teamleden Visualiseren met plaatjes

9 Doelen Teamcoaching het teamleren te ontwikkelen
het bewustzijn van een team te vergroten het team in beweging te krijgen ofwel in ontwikkeling te krijgen

10

11 Circulair denken Bij teamcoaching richt de coach zich op de interactieprocessen Deze manier van analyseren wordt circulair denken genoemd. Je denkt niet in één lijn, maar in cirkels van beïnvloeding Een teamcoach let dus vooral op hoe –met welk gedrag en met welke manier van communiceren- de betrokkenen met de inhoud en met elkaar omgaan De teamcoach vermijdt het denken in verklaringen

12 Werkwijze teamcoach De teamcoach richt zich tijdens het coachen concreet op: Het in beeld brengen van het systeem: Wie zijn er allemaal betrokken? Maar ook: wie zijn de belangrijkste afwezigen? Het zoeken van het patroon: Welke interactie komt steeds terug en welke opvattingen van de betrokkenen ondersteunen dit gedrag? Visualiseren met plaatjes

13 IJKPUNTEN VAN TEAMCOACHING

14 IJKPUNTEN VAN TEAMCOACHING
De teamcoach en de teamleden focussen zich op: De meetlat: zonder visie en de daaruit afgeleide competenties als meetlat lukt coachen niet Eigenaarschap: een team is en wil verantwoordelijk zijn voor bepaalde resultaten en vanuit die verantwoordelijkheid gecoacht worden. De teamcoach heeft een coachingsvraag nodig om te kunnen coachen

15 IJKPUNTEN VAN TEAMCOACHING
De ijsberg met onzichtbare opvattingen: het gedeelte onder de waterlijn (opvattingen en aannames) beïnvloedt in sterke mate het zichtbare gedeelte, het gedrag, boven de waterlijn De hier-en-nu situatie: Er is een moment dat we de kans krijgen om ons te verantwoorden in wat we willen en dat is NU. In het gedrag tijdens de bijeenkomsten, het NU, profileren de teamleden zich en wordt het duidelijk of er congruentie is tussen non-verbaal gedrag en wat ze zeggen Visualiseren met plaatjes

16 IJKPUNTEN Met deze 4 punten heeft de teamcoach krachtige ijkpunten om optimaal resultaat uit de teamcoaching te halen: De miscommunicatie, het conflict, het knelpunt, het stagneren, hoe verhoudt zich dat tot de meetlat, eigenaarschap, de ijsberg met onzichtbare opvattingen en wat laat de hier-en-nu situatie daarover zien? En door welke feedbackloops wordt dit in stand gehouden?

17 Effecten Persoonlijke ontwikkeling Groepsdynamiek & synergie
Draagvlak & cultuur

18 Vaardigheden van de coach
Een goede teamcoach beschikt over: Coachvaardigheden Houding die zich kenmerkt door voorbeeldgedrag Zelfreflectie Analyse- en helikopterview Lui te lijken Opstellen als een O.E.N. Het vermogen de groep te laten swingen

19 Kwaliteit interactie is bepalend
De zwakste schakel bepaalt de sterkte van de ketting!

20 4 soorten teams

21 Situationeel leiderschap
Elk niveau vraagt om een bepaald gedrag van de leidinggevende en van de medewerkers Elk niveau kent onderliggende denkpatronen Bij het coachen van groepen zal de teamcoach zich daarvan bewust moeten zijn en daarop moeten inspelen


Download ppt "Een theoretische verkenning"

Verwante presentaties


Ads door Google