De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conflicthantering 2012-2013 Conflicthantering 2012-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conflicthantering 2012-2013 Conflicthantering 2012-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Conflicthantering 2012-2013 Conflicthantering 2012-2013

2 conflicten http://www.youtube.com/watch?v=NntYAv ua74Ehttp://www.youtube.com/watch?v=NntYAv ua74E

3 Agenda conflicthantering 1 Opzet, organisatie en toetsing van de module Wat is een conflict, voor- en nadelen conflict Wat is conflicthantering de analyse van een conflict: 7 I’s. de 7 I’s in relatie met DVD Jeugdzorg. Vooruitblik volgende week en huiswerk

4 Doel van de module 1 Leren analyseren van een conflict m.b.v. 7-I model: 1.Issues (wat zijn de kwesties?), 2.Interdependentie (macht en afhankelijkheid, welke relatie hebben de partijen?), 3.Individuen (tussen wie het conflict speelt), Hoe gedragen beide partijen zich en hoe reageren ze op elkaar?) 4.Interactie (Hoe gedragen beide partijen zich en hoe reageren ze op elkaar?) Wat zijn de uitkomsten van de interactie in termen van (de) escalatie en concrete oplossingen? 5.Implicaties, Wat zijn de uitkomsten van de interactie in termen van (de) escalatie en concrete oplossingen? In welke context speelt dit conflict? 6.Institutie (context), In welke context speelt dit conflict? 7.Interventies: Welke interventiemogelijkheden zijn aanwezig en al of niet benut? (zie bijlage blz 14 studiehandleiding) (zie bijlage blz 14 studiehandleiding)

5 Doel van de module 2 Onderkennen van persoonlijke aspecten en conflictstijlen. Oefenen met alternatieven. Bespreken van ‘omgaan met boosheid’ Onderhandelingstijlen onderscheiden en kunnen toepassen. -> inleveren diverse testen. -> inleveren thermometergesprek. -> week 3 : definitief inleveren eigen casus- voorstel voor het toets-gesprek.

6 Opzet en organisatie v.d. module (2) 7 actieve lessen, waarin herkenbare of eigen casussen worden geanalyseerd en uitgespeeld.7 actieve lessen, waarin herkenbare of eigen casussen worden geanalyseerd en uitgespeeld. Thema’s in de bijeenkomsten: 1.Inleiding, casuistiek, 7 I-analyse, conflictstijlen, escalatie, motiveren. 2.Eigen conflictstijlen, interactie, interdependentie (macht en afhankelijkheid), Transactionele analyse, Roos van Leary. 3.agressiebevorderende aspecten instelling / school; de agressiethermometer; RET, Projectie. 4.Roos van Leary; oefenen met eigen en alternatieve conflict- cq onderhandelingsstijlen. 5.Onderhandelen, stappenplan. 6.Oefenen van bemiddelingsvaardigheden, oefenen met eigen en alternatieve conflict- cq onderhandelingsstijlen, toetsgesprekken 7.Toetsgesprekken. 8.Herkansing Toetsgesprekken

7 Toets en beoordeling Voorwaardelijk (bij aanvang vd les tonen/inleveren in week: (bij aanvang vd les tonen/inleveren in week: Analyse eigen conflictsituatie 7-I model.(week3)Analyse eigen conflictsituatie 7-I model.(week3) Testen wekelijks afvinken.Testen wekelijks afvinken. Persoonlijke aspecten in een conflict. (week 5) Gespreksverslag m.b.t. agressie + eigen thermometer. (week 5) Week 6 – 7 Conflict-onderhandelingsgesprek (zie bijlages studiehandleiding)

8 Toetscriteria Kan de eigen conflictsituatie analyseren conform de 7 I. Kan blijven luisteren, samenvatten, doorvragen Kan belangen benoemen en onderscheiden Kan eigen storende gedachten omzetten in helpende gedachten om in een coöperatief gesprek te komen. Kan de ander motiveren om coöperatief in gesprek te gaan. Kan eigen conflictstijl benoemen en switchen Kan een alternatieve conflictstijl kiezen en de keuze onderbouwen. Kan het onderhandelingsproces voorbereiden, en minimale + reële streefdoelen vaststellen Toont 3 onderhandelingsvaardigheden en kan de overeenkomst eenduidig formuleren. Kan de onderhandelingsvaardigheid van de ander benoemen en daarop anticiperen. Kan in situaties, waarin sprake lijkt van oplopende agressie en projecties dit benoemen en adequaat anticiperen.

9 Conflict Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid. Conflicten kunnen optreden tussen mensen, organisaties, en landen.

10 Een conflict kan gaan om de inhoud van de kwestie of om de relatie tussen de betrokkenen. Elk van de partijen voelt zich betrokken bij de oplossing van het conflict en zal in min of meerdere mate verantwoordelijkheid voelen voor de relatie met de andere partij(en).

11 Er is sprake van een conflict, wanneer er tussen personen en / of groepen één (of meerdere) tegenstelling(en) bestaat(n) in: BelangenBelangen OpvattingenOpvattingen Waarden of normenWaarden of normen een zekere mate van afhankelijkheid is, en de personen en/of groepen zich niet langer constructief opstellen voor een gezamenlijke oplossing. een zekere mate van afhankelijkheid is, en de personen en/of groepen zich niet langer constructief opstellen voor een gezamenlijke oplossing.

12 Er is sprake van conflicthantering als je als volwassene in het hier en nu en meerzijdig partijdig kunt handelen.Er is sprake van conflicthantering als je als volwassene in het hier en nu en meerzijdig partijdig kunt handelen. (Pas in het samen zoeken naar een passende oplossing is sprake van gelijkwaardigheid)(Pas in het samen zoeken naar een passende oplossing is sprake van gelijkwaardigheid)

13 Innerlijk conflict Ik pieker over…zal ik wel of niet… http://www.youtube.com/watch?v=bkjmzE EQUlEhttp://www.youtube.com/watch?v=bkjmzE EQUlE Meestal praten we over conflicten tussen mensen.

14 Conflictsituaties Rondje: beschrijf kort een conflictsituatie waar je mee te maken hebt gehad. Issue: Wat was het onderwerp? Was het zakelijk en/of emotioneel? Incidenteel of structureel? Individuen: Tussen wie speelde dit conflict?

15 Definitie conflict Er is sprake van een conflict, wanneer er tussen personen en / of groepen één (of meerdere) tegenstelling(en) bestaat(n) in: Er is sprake van een conflict, wanneer er tussen personen en / of groepen één (of meerdere) tegenstelling(en) bestaat(n) in: BelangenBelangen OpvattingenOpvattingen Waarden of normenWaarden of normen een zekere mate van afhankelijkheid is, en de personen en/of groepen zich niet langer constructief opstellen voor een gezamenlijke oplossing. een zekere mate van afhankelijkheid is, en de personen en/of groepen zich niet langer constructief opstellen voor een gezamenlijke oplossing.

16 Voor en nadelen van conflicten Iedere student beschrijft op gekleurd post-it velletje minimaal 2 voor- en nadelen van een conflict.Iedere student beschrijft op gekleurd post-it velletje minimaal 2 voor- en nadelen van een conflict.

17 conflicthantering Er is sprake van conflicthantering als je als volwassene in het hier en nu en samen kunt zoeken naar een passende oplossing voor alle betrokkenen.Er is sprake van conflicthantering als je als volwassene in het hier en nu en samen kunt zoeken naar een passende oplossing voor alle betrokkenen.

18 Belang van een analyse Vaak spelen meer issues tegelijkertijd. Partijen hechten verschillende waarde aan de issues. Soms is er spraken van reactie op reactie en is het onduidelijk hoe het conflict ooit is begonnen* (zal later adhv brief directie kinderdagverblijf duidelijk worden.) Sommige onderdelen in de analyse kunnen wel beïnvloed worden, anderen niet (niet op korte termijn).

19 De 7 I’s/boek 1.Issues (onderwerpen) 2.Individu (tussen wie gaat het, betrokkenen) 3.Interdependentie (afhankelijkheid,macht) 4.Interactie (communicatiestoornis, toon) 5.Implicaties (duur, impact, escalatie) 6.Institutie (context) http://www.youtube.com/watch?v=kqZskUjcAh Y 7. Interventie (hoe kom je tot onderhandeling/oplossingen)

20 Simulatie-”het team Jeugdzorg” Film met een aantal docenten als “jeugdbeschermer”. Doel: samen het 7-I schema bespreken Subgroepen krijgen kijkopdracht.

21 Hoe verder bij team jeugdzorg? Escalatiefasen 1 Win-Win: Men probeert (met incidenteel afglijden) er gezamenlijk uit te komen. Polarisatie in de benadering van issues en personen. Minder gesprek, meer feitelijke benadering. 2.Win-verlies spiraal. Toenemende competitie. Zorg voor imago en coalitie Gezichtsaanval en verlies Dreigingsstrategieen. 3.Verlies-verlies. Beiden proberen eigen verlies te beperken door de ander te beschuldigen en beschadigen. Er lijkt geen weg meer terug. (tenzij een hogere macht ingrijpt).

22 Hoe verder bij team jeugdzorg? Motiveren! De afloop is voorspelbaar…verlies en winst. Welke verliezen/winsten zijn er t.a.v. Steef, Ester, Ed, Edgar, Petra en het team als geheel? Hoe zouden Steef en Ester gemotiveerd kunnen worden om verdere escalatie te voorkomen en samen in gesprek te gaan? 2 studenten leven zich in in Steef – Ester… 2 koppels voeren met hen motiverend gesprek.

23 Bemiddelen Is een bemiddelaar nodig om het gesprek tussen Steef en Ester te leiden? Wat zijn de issues, die aan de orde moeten komen? Wat zijn voorwaarden m.b.t. een bemiddelaar uit de organisatie Jeugdzorg?

24 Externe hulpbronnen? Zijn er andere mogelijke hulpbronnen, die Steef en Ester kunnen ondersteunen om naar een oplossing voor beiden te zoeken? Brainstorm

25 Externe hulpbronnen? De ondernemingsraad De vakbond Cliënten van Ester Het team als geheel De pers De directie / het bestuur. De kinderrechter Cliënt van Ed, Bekenden van Ester; bekenden van Steef. Anderen? Protocol m.b.t. inwerken. Protocol m.b.t. besluitvorming in teamoverleg. Hoe / Wie zou hen erin kunnen betrekken? Zou het de machtsverschillen beïnvloeden?

26 Afronding denk na over casus voor je toetsgesprek. Maak een analyse van een eigen conflictsituatie Het schema maakt duidelijk, dat je de analyse moet onderbouwen a.d.h.v. informatie uit de literatuur. Meenemen week 2, inleveren week 3. Volgende week gaat het over “IK”: persoonlijke aspecten in een conflictsituatie. Dit vereist dat al met de vragen wordt begonnen! Bestuderen uit het boek ( H 1,2) H3 en H5 –Bestuderen de tekst Transactionele analyse-het OVK model. (N@tschool) –Bestuderen van Delft “Overdracht en tegenoverdracht” –http://www.123test.nl/bigfive/


Download ppt "Conflicthantering 2012-2013 Conflicthantering 2012-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google