De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bemiddelen voor landbouwbedrijven overname en samenwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bemiddelen voor landbouwbedrijven overname en samenwerken"— Transcript van de presentatie:

1 Bemiddelen voor landbouwbedrijven overname en samenwerken
Informatieavond Aalter Hans Dumortier van Bemiddeling vzw voor Groene Kring Oost- en West-Vlaanderen en Boeren op een Kruispunt. Bemiddeling vzw

2 Bemiddelen voor landbouwbedrijven
Bemiddeling vzw Doel : bemiddeling bekend en toegankelijk maken Bemiddeling vzw

3 Bemiddelen voor landbouwbedrijven
Hans Dumortier erkend bemiddelaar landbouweconoom bestuurder Bemiddeling vzw secretaris Bijzondere Federale Commissie Bemiddeling in Sociale Zaken voorzitter Forum Bemiddeling Brugge zaakvoerder Family Business Mediators bvba Bemiddeling vzw

4 Bemiddelen, Wat ? De bemiddelaar begeleidt de gesprekken
tussen de partijen als neutrale bemiddelingsdeskundige om vanuit hun werkelijke belangen te komen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale overeenkomst (vrij naar Brenninkmeijer) Bemiddeling vzw

5 Bemiddelen, Wat? Bemiddelen is een procedure (doelgericht stappenplan)
een proces (deelnemers evolueren van opponenten naar co-operanten) wettelijk geregeld (wet ) Bemiddeling vzw

6 Bemiddelen, Wet Grondvoorwaarde : geschil vatbaar voor dading Vrijwillig en vertrouwelijk erkend bemiddelaar biedt waarborgen inzake onafhankelijkheid onpartijdigheid permanente bijscholing Bemiddeling vzw

7 Bemiddelen, Wat? Bemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar
twee of meerdere partijen helpt om hun meningsverschillen of belangentegenstellingen op te lossen Bemiddeling vzw

8 Bemiddelen, Wat? De bemiddelaar wordt door alle partijen
aanvaard in zijn rol, heeft geen beslissingsbevoegdheid is onpartijdig en gebonden door het beroepsgeheim (wet) Bemiddeling vzw

9 Bemiddelen, Wat? De bemiddelaar begeleidt de communicatie
en maakt het conflict hanteerbaar zodat de partijen zelf een oplossing kunnen vinden en dit buiten de gerechtelijke procedure Bemiddeling vzw

10 Bemiddelen, Wanneer? Bemiddelen is mogelijk indien:
betrokken partijen bereid tot wederzijds luisteren en open spreken over hun beleving van het conflict, samen actief en creatief willen zoeken naar oplossingen waarin elke partij zich erkend weet en ieders belangen optimaal gediend worden, Zich formeel engageren om te onderhandelen, ondersteund door de bemiddelaar. Bemiddeling vzw

11 Bemiddelen, Wat ? Elk geschil heeft inhoudelijke en relationele aspecten de bemiddelaar blijft uit de inhoud, werkt met het relationele en wel zo dat de betrokkenen zelf het inhoudelijke kunnen regelen, eens het relationele vlot getrokken is. Bemiddeling vzw

12 Bemiddelen, Hoe ? Informeren Basisafspraken Basisvragen Fase 1 tot 5
werkwijze, duur, kosten, alternatieven, neutraliteit, onpartijdigheid, meerzijdige partijdigheid vrijwilligheid, vertrouwelijkheid Basisafspraken Met alle deelnemers Met raadgevers Mandaat verifiëren Basisvragen Fase 1 tot 5 Bemiddeling vzw

13 Bemiddelen, Hoe ? Basisvragen: Hebben jullie een probleem?
Willen jullie het oplossen? Via bemiddeling? Met mij als bemiddelaar? Bemiddeling vzw

14 Bemiddelen, Hoe? Eerste fase : wat is het probleem?
Tweede fase : belangen zoeken, verbindend werken derde fase : brainstormen, opties exploreren vierde fase : opties toetsen aan belangen en uitvoerbaarheid vijfde fase : onderhandelen en overeenkomst opstellen Bemiddeling vzw

15 Bemiddelen, Hoe? Doorheen de fases evolueren de deelnemers
van opponenten tot coöperanten door het creëren van inzicht wat tot wederzijds begrip kan leiden. Gaandeweg verhogen ze hun vaardigheid om zelf onderlinge verschillen constructief aan te pakken Bemiddeling vzw

16 Bemiddelen, de eindovereenkomst
Niets wordt beslist alvorens ieder het eens is over de gehele overeenkomst. Partijen vullen zelf, samen en vrijwillig de inhoud van de eindovereenkomst in. Ondertekende overeenkomst kan dienen voor een dading en homologatie indien bemiddelaar erkend is. Bemiddeling vzw

17 Bemiddelen, Wie? Erkende bemiddelaars : In familiezaken;
In sociale zaken; In burgerlijke en handelszaken. Bemiddeling vzw

18 Bemiddelen, informatie vinden
overheid Bemiddeling vzw familie en bedrijf Bemiddeling vzw

19 Bemiddelen, vragen? Ik beantwoord graag al uw vragen.
Latere vragen naar informatie kunt u richten, via de inrichtende organisaties of rechtstreeks aan of aan mij persoonlijk Bemiddeling vzw


Download ppt "Bemiddelen voor landbouwbedrijven overname en samenwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google