De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onafhankelijkheid en Loyauteit Deontologie 2002-2003 E. Boydens en E. Nieuwdorp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onafhankelijkheid en Loyauteit Deontologie 2002-2003 E. Boydens en E. Nieuwdorp."— Transcript van de presentatie:

1

2 Onafhankelijkheid en Loyauteit Deontologie 2002-2003 E. Boydens en E. Nieuwdorp

3 De Onafhankelijkheid Persoonlijke en tegenstrijdige belangen Persoonlijke en tegenstrijdige belangen Contacten met getuigen en gedetineerden Contacten met getuigen en gedetineerden Verzekeraars –verzekerde Verzekeraars –verzekerde Gebruik van bedrieglijk bekomen documenten Gebruik van bedrieglijk bekomen documenten Concordaten en faillissementen Concordaten en faillissementen

4 1. Persoonlijke Belangen Eigen zaken nooit Eigen zaken nooit In burgerlijke, straf- en tuchtzaken In burgerlijke, straf- en tuchtzaken Niet voor familie, vrienden en vennootschap Niet voor familie, vrienden en vennootschap Geldt ook voor uw vennoten en medewerkers Geldt ook voor uw vennoten en medewerkers

5 2. Tegenstrijdige belangen Onafhankelijk van belangen van andere of gewezen cliënten, geen persoonlijk belang, loyale bijstand Onafhankelijk van belangen van andere of gewezen cliënten, geen persoonlijk belang, loyale bijstand algemeen verbod tot bijstand in dezelfde zaak indien een tegenstrijdig belang algemeen verbod tot bijstand in dezelfde zaak indien een tegenstrijdig belang verbod op te treden in een andere zaak tegen een cliënt of wederpartij van een cliënt : verbod op te treden in een andere zaak tegen een cliënt of wederpartij van een cliënt : 3 uitzonderingen 3 uitzonderingen

6 Uitzonderingen Advocaat van verzekeraar in aansprakelijkheid Advocaat van verzekeraar in aansprakelijkheid Voor de wederpartij van een cliënt mits diens toestemming Voor de wederpartij van een cliënt mits diens toestemming Als cliënt meerdere advocaten raadpleegt of wanneer het duidelijk is dat hij dit zal doen. Mededelingsplicht naar tweede cliënt Als cliënt meerdere advocaten raadpleegt of wanneer het duidelijk is dat hij dit zal doen. Mededelingsplicht naar tweede cliënt

7 Advocaat van één of twee partijen Raadsman van één partij rechtstreeks onderhandelen met tegenpartij: duidelijk en loyaal Raadsman van één partij rechtstreeks onderhandelen met tegenpartij: duidelijk en loyaal Raadsman van twee partijen op weg naar een minnelijke oplossing: belangen niet onverzoenbaar en geen rechtspleging Raadsman van twee partijen op weg naar een minnelijke oplossing: belangen niet onverzoenbaar en geen rechtspleging Geen raadsman van twee partijen indien zij door rechtspleging tegenstanders zijn Geen raadsman van twee partijen indien zij door rechtspleging tegenstanders zijn

8 Associaties en netwerken Zelfde onthoudingsplicht voor medewerkers en stagiairs van associaties Zelfde onthoudingsplicht voor medewerkers en stagiairs van associaties Geen onthoudingsplicht voor netwerken, tenzij ze de indruk wekken als één kantoor op te treden Geen onthoudingsplicht voor netwerken, tenzij ze de indruk wekken als één kantoor op te treden

9 3. Contacten met getuigen Geen sturende contacten met getuigen Geen sturende contacten met getuigen Geen briefwisseling, tenzij een uitnodiging Geen briefwisseling, tenzij een uitnodiging Uitzondering voor toekomstige BP of getuige als cliënt, maar geen beïnvloeding Uitzondering voor toekomstige BP of getuige als cliënt, maar geen beïnvloeding Niet van toepassing voor buitenlandse, transnationale gerechtelijke of scheidsrechtelijke rechtsplegingen Niet van toepassing voor buitenlandse, transnationale gerechtelijke of scheidsrechtelijke rechtsplegingen

10 4. Gedetineerden Bezoek na aanstelling of uitnodiging cliënt Bezoek na aanstelling of uitnodiging cliënt Uitnodiging familielid of samenwonende, mits controle Uitnodiging familielid of samenwonende, mits controle Eventueel na uitnodiging van een vriend, na consultatie Eventueel na uitnodiging van een vriend, na consultatie Bevestiging van mandaat Bevestiging van mandaat Elke andere aanstelling is verboden Elke andere aanstelling is verboden

11 5. Verzekeraar BA-RB en verzekerde Aanstelling door derde vraagt informatie naar rechtzoekende Aanstelling door derde vraagt informatie naar rechtzoekende Voor het optreden in rechte in naam van verzekerde, maar gelast door verzekeraar is voorzichtigheid geboden: Voor het optreden in rechte in naam van verzekerde, maar gelast door verzekeraar is voorzichtigheid geboden:

12 In naam van de verzekerde Bij strijdige belangen, verzekeraar verzoeken om persoonlijke raadsman aan te duiden Bij strijdige belangen, verzekeraar verzoeken om persoonlijke raadsman aan te duiden Als verzekerde weigert of nalaat, vrijwillig tussenkomen voor verzekeraar Als verzekerde weigert of nalaat, vrijwillig tussenkomen voor verzekeraar Geen tegenstrijdige belangen, maar onvolledige waarborg: verdediging van beider belangen kan, zonder bekendmaking contractuele verhouding indien geen toestemming Geen tegenstrijdige belangen, maar onvolledige waarborg: verdediging van beider belangen kan, zonder bekendmaking contractuele verhouding indien geen toestemming

13 6.Gebruik bedrieglijk bekomen documenten Gebruik kan niet Gebruik kan niet

14 7. Tussenkomst in concordaten en faillissementen Voorstel tot volmacht aan schuldeisers kan mits objectieve voorlichting en ongewijzigde aanvaarding en mededeling dat persoonlijke aanwezigheid ook kan Voorstel tot volmacht aan schuldeisers kan mits objectieve voorlichting en ongewijzigde aanvaarding en mededeling dat persoonlijke aanwezigheid ook kan Onthouding indien nieuwe gegevens Onthouding indien nieuwe gegevens Geen curator als raadsman van beslissende schuldeiser, tenzij in een aan het faillissement vreemd geschil Geen curator als raadsman van beslissende schuldeiser, tenzij in een aan het faillissement vreemd geschil


Download ppt "Onafhankelijkheid en Loyauteit Deontologie 2002-2003 E. Boydens en E. Nieuwdorp."

Verwante presentaties


Ads door Google