De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw in België Exclusief via ADMB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw in België Exclusief via ADMB"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw in België Exclusief via ADMB
ADMB OMNIFISC Nieuw in België Exclusief via ADMB

2 Verzekerd belang Omnifisc dekt de kosten die raadgevers maken voor begeleiding bij Fiscale controle (inkomstenbelasting) Administratieve bezwaarprocedure Gerechtelijke fiscale procedure Idem voor BTW

3 De bedoelde raadgevers
boekhouder/accountant belastingconsulent bedrijfsrevisor advocaat deurwaarder ”externe” accountant vrije keuze (één)

4 Verzekerde personen De verzekerde natuurlijke persoon, echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner De verzekerde rechtspersoon De zaakvoerders, bestuurders, werkende vennoten voor zover deze controle het rechtstreeks gevolg is van de controle van de verzekerde rechtspersoon

5 Verzekerde bedragen 15.000 euro voor het administratief deel
euro voor het gerechtelijk deel Absoluut maximum van euro

6 Jaarpremies, all-in natuurlijke persoon bijberoep: 80 euro
natuurlijke persoon hoofdberoep: 245 euro vennootschap met omzet tot 1 mio: 320 euro vennootschap met omzet tot 3 mio: 650 euro vennootschap met omzet tot 5 mio: 1080 euro hoger dan 5 mio = vragenlijst en maatwerk

7 FAQ Welke controle is verzekerd?
de controle ter plaatse, aangekondigd door een schrijven van de adminis-tratie, is verzekerd. Dikwijls gaat het om een controle over twee boekjaren, waarbij de btw en directe belastingen samen op controle komen, de zogenaamde AOIF controle’s.

8 FAQ Is het werk voor de voorbereiding van de controle ook verzekerd?
Ja (initieel beperkt tot 2 uur)

9 FAQ Is een antwoord op een bericht van wijziging verzekerd?
Neen, tenzij deze het rechtstreeks gevolg is van de controle.

10 FAQ Is een antwoord op een vraag om inlichtingen ook verzekerd?
Neen, tenzij deze vraag om inlichtingen betrekking heeft op de aangekondigde controle.

11 FAQ Wie beslist of de klant mag in beroep gaan
tegen de fiscus na een mislukt akkoord met de fiscus? De verzekeringswet voorziet, om de eindklant te beschermen, de verplichte objectiviteits-clausule. Doel hiervan is om meer in consensus met de verzekeraar een beroepsprocedure te beoordelen. Deze clausule is ook opgenomen in de algemene polisvoorwaarden.

12 FAQ Wat gebeurt er met de factuur indien de
klant niet btw-plichtig is? Indien de klant BTW-plichtig is dan zal de accountant zijn factuur opsturen naar zijn klant met het verzoek enkel de btw aan hem te betalen. De accountant zendt een kopie van de factuur aan de verzekeraar, die het netto-bedrag betaalt. Indien de klant niet btw-plichtig is, dan stuurt de accountant de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar. (zonder kopie aan de klant)

13 FAQ Zijn restaurantkosten verzekerd? Quid verplaatsingskosten.
Kosten bedoeld door de polis zijn "noodzakelijke" kosten gerelateerd aan het voorwerp van de dekking. Hieronder vallen wel de verplaatsingskosten, echter niet de restaurantkosten.

14 FAQ Kan inzake het ereloon, het aanbevolen
uurtarief van de beroepsvereniging worden gehanteerd? Hoewel wij ervoor opteerden om dit  niet  expliciet in de polis te vermelden is de gedragscode de beste referentie. In die zin is  de toetsing aan het aanbevolen uurtarief van de beroepsvereniging de beste indicatie

15 FAQ Is het contract jaarlijks opzegbaar ?
Zoja, wat is de vooropzegtermijn.  Inderdaad, per aangetekend schrijven en mits een vooropzeg van drie maanden. Conform de wet op de landverzekeringsovereenkomsten is dit recht wederzijds. 

16 Voordeel eindklant Verzekeringspremie = gespreide kost
Verzekeringspremie = bedrijfskost Krijgt geen factuur meer voor de begeleiding (behalve BTW) Extra waarborg voor gerechtelijke geschillen

17 Interesse voor intekening
? Zie ook of


Download ppt "Nieuw in België Exclusief via ADMB"

Verwante presentaties


Ads door Google