De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADMB OMNIFISC  Nieuw in Belgi ë  Exclusief via ADMB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADMB OMNIFISC  Nieuw in Belgi ë  Exclusief via ADMB."— Transcript van de presentatie:

1 ADMB OMNIFISC  Nieuw in Belgi ë  Exclusief via ADMB

2 2 Verzekerd belang  Omnifisc dekt de kosten die raadgevers maken voor begeleiding bij Fiscale controle (inkomstenbelasting) Administratieve bezwaarprocedure Gerechtelijke fiscale procedure Idem voor BTW

3 3 De bedoelde raadgevers  boekhouder/accountant  belastingconsulent  bedrijfsrevisor  advocaat  deurwaarder  ” externe ” accountant  vrije keuze ( éé n)

4 4  De verzekerde natuurlijke persoon, echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner  De verzekerde rechtspersoon  De zaakvoerders, bestuurders, werkende vennoten voor zover deze controle het rechtstreeks gevolg is van de controle van de verzekerde rechtspersoon Verzekerde personen

5 5 Verzekerde bedragen  15.000 euro voor het administratief deel  15.000 euro voor het gerechtelijk deel  Absoluut maximum van 30.000 euro

6 6 Jaarpremies, all-in  natuurlijke persoon bijberoep: 80 euro  natuurlijke persoon hoofdberoep: 245 euro  vennootschap met omzet tot 1 mio: 320 euro  vennootschap met omzet tot 3 mio: 650 euro  vennootschap met omzet tot 5 mio: 1080 euro  hoger dan 5 mio = vragenlijst en maatwerk

7 7 FAQ  Welke controle is verzekerd? de controle ter plaatse, aangekondigd door een schrijven van de adminis- tratie, is verzekerd. Dikwijls gaat het om een controle over twee boekjaren, waarbij de btw en directe belastingen samen op controle komen, de zogenaamde AOIF controle ’ s.

8 8 FAQ Is het werk voor de voorbereiding van de controle ook verzekerd?  Ja  (initieel beperkt tot 2 uur)

9 9 FAQ Is een antwoord op een bericht van wijziging verzekerd?  Neen, tenzij deze het rechtstreeks gevolg is van de controle.

10 10 FAQ Is een antwoord op een vraag om inlichtingen ook verzekerd?  Neen, tenzij deze vraag om inlichtingen betrekking heeft op de aangekondigde controle.

11 11 FAQ Wie beslist of de klant mag in beroep gaan tegen de fiscus na een mislukt akkoord met de fiscus?  De verzekeringswet voorziet, om de eindklant te beschermen, de verplichte objectiviteits-clausule. Doel hiervan is om meer in consensus met de verzekeraar een beroepsprocedure te beoordelen. Deze clausule is ook opgenomen in de algemene polisvoorwaarden.

12 12 FAQ Wat gebeurt er met de factuur indien de klant niet btw-plichtig is?  Indien de klant BTW-plichtig is dan zal de accountant zijn factuur opsturen naar zijn klant met het verzoek enkel de btw aan hem te betalen. De accountant zendt een kopie van de factuur aan de verzekeraar, die het netto-bedrag betaalt.  Indien de klant niet btw-plichtig is, dan stuurt de accountant de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar. (zonder kopie aan de klant)

13 13 FAQ Zijn restaurantkosten verzekerd? Quid verplaatsingskosten.  Kosten bedoeld door de polis zijn "noodzakelijke" kosten gerelateerd aan het voorwerp van de dekking.  Hieronder vallen wel de verplaatsingskosten, echter niet de restaurantkosten.

14 14 FAQ Kan inzake het ereloon, het aanbevolen uurtarief van de beroepsvereniging worden gehanteerd?  Hoewel wij ervoor opteerden om dit niet expliciet in de polis te vermelden is de gedragscode de beste referentie.  In die zin is de toetsing aan het aanbevolen uurtarief van de beroepsvereniging de beste indicatie

15 15 FAQ Is het contract jaarlijks opzegbaar ? Zoja, wat is de vooropzegtermijn.  Inderdaad, per aangetekend schrijven en mits een vooropzeg van drie maanden.  Conform de wet op de landverzekeringsovereenkomsten is dit recht wederzijds.

16 16 Voordeel eindklant  Verzekeringspremie = gespreide kost  Verzekeringspremie = bedrijfskost  Krijgt geen factuur meer voor de begeleiding (behalve BTW)  Extra waarborg voor gerechtelijke geschillen

17 17 Interesse voor intekening ? Zie ook www.omnifisc.bewww.omnifisc.be of www.admbverzekeringen.bewww.admbverzekeringen.be


Download ppt "ADMB OMNIFISC  Nieuw in Belgi ë  Exclusief via ADMB."

Verwante presentaties


Ads door Google