De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe lost men een conflict op

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe lost men een conflict op"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe lost men een conflict op
Zelf onderhandelen Mediation Bemiddeling Arbitrage Rechtspraak Eigen richting

2 Alternative Dispute Resolution (ADR)
Alternatieve Geschillen Oplossing (Alternatief: in plaats van rechtspraak) onderhandelen mediation bindend advies arbitrage

3 Mediation Zo oud als de mensheid
Eind jaren '80 in VS als professie ontstaan Veelvuldig toegepast in VS, UK, Australië en Zuid-Afrika Sinds 1993/1994 in Nederland

4 Ontwikkelingen Overbelaste rechtspraak
Doorverwijzing: mediation naast rechtspraak Grotere bekendheid mediation Toename aantal mediations/mediators Toenemend aantal mediationclausules in contracten

5 Mediation-clausule 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van het Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.

6 Mediation-clausule 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door: a) Arbitrage b) De bevoegde rechter te …...

7 Wat is mediation? Vorm van conflictbeslechting waarbij partijen zelf hun conflict oplossen d.m.v. onderhandelingen, onder proces-begeleiding van onafhankelijke mediator. We leven vóóruit, niet achteruit. Als je de emoties van de zaken losmaakt, kun je weer vruchtbaar over de zaken praten Formele standpunten parkeren: Waar gaat het écht om? Meer mogelijkheden op basis van ruimte, dan op basis van beknellende standpunten.

8 Absolute voorwaarde voor slagen
Beide partijen moeten bereid zijn mee te werken aan oplossingen Het moet gaan over zaken waarover men zelf kan beslissen

9 Voor wie geschikt? Betrokkenen bij een conflict die weten dat men elkaar nodig heeft en beseffen dat escalatie schade slechts vergroot, maar dat niet kunnen zonder deskundige begeleiding van mediator

10 Wanneer niet geschikt? Als een partij zich niet goed kan vertegenwoordigen Als sleutelfiguren niet willen Als men een juridisch precedent wil scheppen Als een partij baat heeft bij vertraging Als te voorzien is dat beslissing afgedwongen moet worden

11 Belanghebbende groepen
Scheidende (echt)paren MKB Maatschappen Boedelverdelingen Arbeidsconflicten (collectief of individueel) Buurtconflicten Commerciële conflicten

12 De rol van de mediator Onpartijdig en onafhankelijk
Begleidt het onderhandelings-proces Brengt communicatie (weer) op gang Geeft geen oplossingen, dat doen partijen maar helpt creatieve ,eigen oplossingen te genereren Neemt geen beslissingen, dat doen partijen Is functioneel: lui, dom, neutraal

13 Voordelen van mediation
Snelle oplossing Relatief goedkoop Actieve rol van partijen zelf Geen onnodige beschadiging van de relatie van partijen Win/win-uitkomst i.p.v. escalatie, betrokkenen nemen immers zelf hun besluit Conflict ligt niet op straat

14 Nadelen van mediation Tijdverlies bij mislukken
Door vertrouwelijkheid geen jurisprudentie (Nog) geen wettelijke inbedding (hoewel dit ook gezien kan worden als voordeel; hierdoor kan het een informeel en vertrouwelijk proces blijven). (Nog) te onbekend bij het publiek

15 Wat gebeurt er bij mislukken?
Concessies zijn van tafel Dit wordt vooraf vastgelegd in een mediation-overeenkomst

16 Methode van werken Intake gesprek Mediation-overeenkomst
Meestal 3 tot 6 bijeenkomsten van een uur of 2 Bij een oplossing: vaststellingsovereenkomst Gebaseerd op Harvard-methode van onderhandelen

17 Mediation-overeenkomst
Geheimhouding mediator Werkwijze gedurende de mediation Beslotenheid Uitsluiten andere procedures Aansprakelijkheid Verslaggeving

18 Belangrijke aspecten Mediator werkt op uurbasis
Partijen dragen in beginsel samen de kosten Partijen kunnen zich laten bijstaan door eigen adviseurs Mediation wordt afgesloten met overeenkomst, waarin afspraken worden vastgelegd

19 Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam (www.nmi-mediation.nl)
Ziet toe op kwaliteit van mediation en mediators Houdt register bij van NMI mediators Bevordert toepassing van mediation Erkent opleidingsinstituten Treedt op als gesprekspartner van overheid, bedrijfsleven etc.

20 De NMI-Mediator Heeft een door NMI erkende opleiding gevolgd
Is bij het NMI geregistreerd Is onderworpen aan: NMI-reglement NMI-gedragsregels NMI-klachtenregeling Onafhankelijk Tuchtrecht


Download ppt "Hoe lost men een conflict op"

Verwante presentaties


Ads door Google