De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe lost men een conflict op •Zelf onderhandelen •Mediation •Bemiddeling •Arbitrage •Rechtspraak •Eigen richting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe lost men een conflict op •Zelf onderhandelen •Mediation •Bemiddeling •Arbitrage •Rechtspraak •Eigen richting."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe lost men een conflict op •Zelf onderhandelen •Mediation •Bemiddeling •Arbitrage •Rechtspraak •Eigen richting

2 Alternatieve Geschillen Oplossing (Alternatief: in plaats van rechtspraak) arbitragebindend advies onderhandelenmediation Alternative Dispute Resolution (ADR)

3 Mediation •Zo oud als de mensheid •Eind jaren '80 in VS als professie ontstaan •Veelvuldig toegepast in VS, UK, Australië en Zuid- Afrika •Sinds 1993/1994 in Nederland

4 Ontwikkelingen •Overbelaste rechtspraak •Doorverwijzing: mediation naast rechtspraak Grotere bekendheid mediation •Toename aantal mediations/mediators •Toenemend aantal mediationclausules in contracten

5 1.In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van het Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Mediation-clausule

6 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door: a) Arbitrage b) De bevoegde rechter te …... Mediation-clausule

7 Vorm van conflictbeslechting waarbij partijen zelf hun conflict oplossen d.m.v. onderhandelingen, onder proces- begeleiding van onafhankelijke mediator. • We leven vóóruit, niet achteruit. • Als je de emoties van de zaken losmaakt, kun je weer vruchtbaar over de zaken praten • Formele standpunten parkeren: Waar gaat het écht om? • Meer mogelijkheden op basis van ruimte, dan op basis van beknellende standpunten. Wat is mediation?

8 Absolute voorwaarde voor slagen •Beide partijen moeten bereid zijn mee te werken aan oplossingen •Het moet gaan over zaken waarover men zelf kan beslissen

9 Voor wie geschikt? •Betrokkenen bij een conflict die weten dat men elkaar nodig heeft en •beseffen dat escalatie schade slechts vergroot, •maar dat niet kunnen zonder deskundige begeleiding van mediator

10 Wanneer niet geschikt? •Als een partij zich niet goed kan vertegenwoordigen •Als sleutelfiguren niet willen •Als men een juridisch precedent wil scheppen •Als een partij baat heeft bij vertraging •Als te voorzien is dat beslissing afgedwongen moet worden

11 Belanghebbende groepen •Scheidende (echt)paren •MKB •Maatschappen •Boedelverdelingen •Arbeidsconflicten (collectief of individueel) •Buurtconflicten •Commerciële conflicten

12 De rol van de mediator •Onpartijdig en onafhankelijk •Begleidt het onderhandelings-proces •Brengt communicatie (weer) op gang •Geeft geen oplossingen, dat doen partijen maar helpt creatieve,eigen oplossingen te genereren •Neemt geen beslissingen, dat doen partijen •Is functioneel: lui, dom, neutraal

13 •Snelle oplossing •Relatief goedkoop •Actieve rol van partijen zelf •Geen onnodige beschadiging van de relatie van partijen •Win/win-uitkomst i.p.v. escalatie, betrokkenen nemen immers zelf hun besluit •Conflict ligt niet op straat Voordelen van mediation

14 •Tijdverlies bij mislukken •Door vertrouwelijkheid geen jurisprudentie •(Nog) geen wettelijke inbedding (hoewel dit ook gezien kan worden als voordeel; hierdoor kan het een informeel en vertrouwelijk proces blijven). •(Nog) te onbekend bij het publiek Nadelen van mediation

15 •Concessies zijn van tafel •Dit wordt vooraf vastgelegd in een mediation- overeenkomst Wat gebeurt er bij mislukken?

16 •Intake gesprek •Mediation-overeenkomst •Meestal 3 tot 6 bijeenkomsten van een uur of 2 •Bij een oplossing: vaststellingsovereenkomst •Gebaseerd op Harvard-methode van onderhandelen Methode van werken

17 •Geheimhouding mediator •Werkwijze gedurende de mediation •Beslotenheid •Uitsluiten andere procedures •Aansprakelijkheid •Verslaggeving Mediation-overeenkomst

18 •Mediator werkt op uurbasis •Partijen dragen in beginsel samen de kosten •Partijen kunnen zich laten bijstaan door eigen adviseurs •Mediation wordt afgesloten met overeenkomst, waarin afspraken worden vastgelegd Belangrijke aspecten

19 •Ziet toe op kwaliteit van mediation en mediators •Houdt register bij van NMI mediators •Bevordert toepassing van mediation •Erkent opleidingsinstituten •Treedt op als gesprekspartner van overheid, bedrijfsleven etc. Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam (www.nmi-mediation.nl)

20 De NMI-Mediator •Heeft een door NMI erkende opleiding gevolgd •Is bij het NMI geregistreerd •Is onderworpen aan: • NMI-reglement • NMI-gedragsregels • NMI-klachtenregeling • Onafhankelijk Tuchtrecht


Download ppt "Hoe lost men een conflict op •Zelf onderhandelen •Mediation •Bemiddeling •Arbitrage •Rechtspraak •Eigen richting."

Verwante presentaties


Ads door Google