De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SKE Klachtencommissie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid mr A.G. Scheele-Mülder, voorzitter Symposium 1 oktober 2009 Van der Valk Hotel Ridderkerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SKE Klachtencommissie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid mr A.G. Scheele-Mülder, voorzitter Symposium 1 oktober 2009 Van der Valk Hotel Ridderkerk."— Transcript van de presentatie:

1 SKE Klachtencommissie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid mr A.G. Scheele-Mülder, voorzitter Symposium 1 oktober 2009 Van der Valk Hotel Ridderkerk

2 INHOUD waarom is er een klachtencommissie voor zorgaanbieders? aan welke eisen moet de klachtencommissie voldoen ? welke eisen zijn er gesteld aan de procedure? wat is een klacht ? Klachtencommissie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid: - samenstelling - werkwijze - nadere gegevens SKE

3 waarom is er een klachtencommissie ? wettelijke verbetering rechtspositie patiënt vanaf 1990 o.a. Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ, 1995); elke zorgaanbieder dient regeling te treffen die in klachtencommissie voorziet. individuele klachtenregeling kan grote financiële consequenties hebben. daarom is collectieve regeling aangeboden door DHV, later SKE SKE

4 Wettelijke vereisten klachtencommissie/ procedure Wat is een klacht ? Klachtencommissie: -minimaal 3 leden, onafhankelijk voorzitter Procedure: procedureregels moeten vastgelegd worden in een reglement (wettelijke bepalingen: binnen bepaalde tijd klachten behandelen; hoor en wederhoor toepassen; partijen hebben recht op bijstand; gemotiveerd schriftelijk oordeel geven over (on) gegrondheid klacht en evt. aanbevelingen). Klacht: “gedraging jegens patiënt van zorgaanbieder of voor hem werkzaam persoon” Beklaggrond zeer ruim. - elke klacht is serieuze aangelegenheid SKE

5 Samenstelling klachtencommissie R en ZHZ 2 Kamers elk met een eigen voorzitter en ambtelijk secretaris. voorzitters : onafhankelijk en rechter van beroep secretarissen : beiden jurist. leden : patiënten- en huisartsenleden In elke Kamer hebben 2 patiënten- en 2 huisartsenleden zitting in wisselende samenstelling. De huisartsenleden zijn praktiserend. De patiëntenleden hebben blijk gegeven van maatschappelijke betrokkenheid SKE

6 Werkwijze klachtencommissie R en ZHZ Na ontvangst klacht worden partijen (via secretarissen) gestimuleerd om via gesprek klacht op te lossen; juridisering wordt vermeden Geen resultaat - behandeling door commissie - Klachtencommissie R en ZHZ is een van de weinige commissies die een combinatie van schriftelijke en mondelinge klachtenbehandeling hanteert. Hierdoor wordt aan partijen ruimschoots gelegenheid geboden om standpunten kenbaar te maken en wordt juridisering van de klacht vermeden. De klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid SKE Uitspraken

7 Nadere gegevens Laatste 7 jaar ( sinds fusie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid) varieert aantal klachten tussen de 60 en 100 meer dan de helft van de klachten wordt in beginfase opgelost. ruim 1/3 van de klachten wordt door de commissie behandeld aard klachten: rubrieken : vaktechnisch, bejegening, organisatie, overig De meeste klachten zijn vaktechnisch van aard: gemiste diagnose, onjuiste behandeling, weigering van een huisbezoek, niet serieus nemen klacht SKE -----------------------------------------------------------------------------


Download ppt "SKE Klachtencommissie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid mr A.G. Scheele-Mülder, voorzitter Symposium 1 oktober 2009 Van der Valk Hotel Ridderkerk."

Verwante presentaties


Ads door Google