De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 november 2010 Bemiddeling bij medische klachten Huidige situatie en wat gaat er veranderen? E.Y.R. Roeleveld-Kuijper, medisch adviseur Afdeling Gezondheidszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 november 2010 Bemiddeling bij medische klachten Huidige situatie en wat gaat er veranderen? E.Y.R. Roeleveld-Kuijper, medisch adviseur Afdeling Gezondheidszorg."— Transcript van de presentatie:

1 8 november 2010 Bemiddeling bij medische klachten Huidige situatie en wat gaat er veranderen? E.Y.R. Roeleveld-Kuijper, medisch adviseur Afdeling Gezondheidszorg Dienst Justitiële Inrichtingen

2 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 2 Huidige situatie (sinds 1999) - Artikel 42 lid 5 Penitentiaire Beginselenwet; - Artikel 28 en 29 Penitentiaire Maatregel; -Medische klachten gaan ter bemiddeling naar medisch adviseur (MA) -via CvT, of -rechtstreeks aan MA gezonden door klager, of -via advocaat van klager gezonden aan MA

3 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 3 Nadelen van huidige wijze van bemiddeling •‘papieren’ procedure, bureaucratisch; •geen persoonlijk contact met gedetineerde; • vaak geen echte bemiddeling, probleem heeft zich al voorgedaan en er kan niets meer aan veranderd worden (bijvoorbeeld te laat herkende fractuur, medicatie niet gekregen); • procedure duurt lang (gemiddeld 38 dagen) door grote aantal bemiddelingsverzoeken (gemiddeld 900/jaar); • regelmatig is klager inmiddels al overgeplaatst naar een andere inrichting of met ontslag (mosterd na de maaltijd); • ook medisch organisatorische klachten worden door de MA afgehandeld (horen eigenlijk bij CvT).

4 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 4 Aantal en aard van de bemiddelingsverzoeken in 2009 In totaal 921 bemiddelingsverzoeken. 38% medisch-inhoudelijk 30% organisatorisch 7% bezwaar arbeidsgeschiktheid 7% verslavingsproblematiek 3% bejegening 5% klachten voortkomend uit psychiatrisch toestandsbeeld 10% restcategorie (bezwaar mpc enz.)

5 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 5 Beroep RSJ 2009 10% in beroep bij RSJ (91 beroepszaken). Uitspraak: gegrond 16% ongegrond 78% niet-ontvankelijk 6%

6 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 6 Brief RSJ n.a.v. ‘open haard bijeenkomst’ September 2009 brief RSJ aan minister van Justitie. Voorstel: nieuwe invulling van de bemiddeling: Randvoorwaarden: • bemiddeling op inrichtingsniveau; • streven naar op korte termijn voor beide partijen bevredigende oplossing; • persoon op inrichtingsniveau die voldoende beschikbaar is, kennis van medische zaken heeft en in staat is oplossingsgericht te denken en te werken;

7 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 7 werkconferentie N.a.v. advies RSJ en eigen bevindingen hebben afd. GZ en beleidsontwikkeling van de CUB op 27-05-10 een werkconferentie georganiseerd. Genodigden (GW,DBV en JJI): •hoofden medische dienst •directeuren •leden klankbordgroep CvT’s •justitieel geneeskundigen

8 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 8 Voorstel nieuw model klachtbemiddeling Essentie: • voorbemiddeling door het hoofd medische dienst; • afhandeling van organisatorische klachten door CvT; • afhandeling van de medisch-inhoudelijke klachten door MA

9 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 9 Fasen nieuw model klachtbemiddeling Fase 1 (voorbemiddeling) 1.Klacht wordt ontvangen door HMD 2.HMD spreekt met klager met als resultaat: a. intrekken van klacht, probleem is opgelost b. voortzetting van klacht, eventueel vragen om verheldering en dit noteren op registratieformulier.

10 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 10 Fasen nieuw model klachtbemiddeling Fase 2 (behandeling/bemiddeling klacht) 3. HMD stuurt de organisatorische klacht met toelichting naar de CvT, die de klacht behandelt. 4. HMD stuurt de medische klachten met toelichting naar de MA, die de klacht op de gebruikelijke wijze bemiddelt.

11 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 11 Fasen nieuw model klachtbemiddeling Fase 3 (beroep RSJ) 5. Zowel na de uitspraak van de CvT over de organisatorische klacht als na bemiddeling door de MA is beroep bij de RSJ mogelijk.

12 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 12 Voordelen nieuwe model klachtbemiddeling •Vereist geen wetswijziging. •De medisch adviseur ontvangt minder klachten. •Effectieve voorbemiddeling door gesprek tussen klager en HMD en/of beklaagde. •Snelle reactie op klacht. •HMD wordt betrokken in klachtproces, krijgt beter beeld van wat eventueel misgaat in zorgverlening. •Hulpverlener wordt in eerste instantie zelf in gelegenheid gesteld om oplossing voor de klacht te vinden. •Management krijgt volledig inzicht in klachten en gebruikt deze in eigen verbeterproces. •Medisch inhoudelijke klachten blijven afgehandeld door arts (MA).

13 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 13 Gevolgen voor uitvoering nieuw model •Aanpassing huisregels (o.a. brieven rechtstreeks gezonden aan MA worden eerst doorgezonden aan HMD ter voorbemiddeling). •Aanpassing klachtformulieren (adressering, routing). •Andere rol HMD (voorbemiddelaar). •Andere rol CvT (geeft oordeel over niet-ingetrokken organisatorische klachten).

14 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 14 Gevolgen voor CvT Huidige taakuitvoering: -Ontvangt bijna alle medische klachten met uitzondering van de klachten die rechtstreeks aan de MA worden gezonden. -Soms gaat maandcommissaris in gesprek met klager met als doel verduidelijking van de klacht, bemiddeling. -Soms via uitspraak beklagcommissie klacht naar MA. -Vaak medische klacht rechtstreeks doorgezonden aan MA (ook klacht van organisatorische aard).

15 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 15 Gevolgen voor CvT Taak met aangepaste werkwijze Toename aantal organisatorische klachten doordat het HMD deze rechtstreeks stuurt aan de CvT. Deze klachten komen niet meer bij de MA. Aantal: uitgaande van 65 inrichtingen (GW, JJI, DBV) en 30% organisatorische klachten (270 per jaar) komt dit neer op gemiddeld 4 tot 5 klachten per instelling per jaar. N.B. aantal klachten per inrichting kan wisselen (JJI 1 p.j., DBV tot 60 p.j.)

16 Bemiddeling bij medische klachten | 8 november 2010 16 Vragen?


Download ppt "8 november 2010 Bemiddeling bij medische klachten Huidige situatie en wat gaat er veranderen? E.Y.R. Roeleveld-Kuijper, medisch adviseur Afdeling Gezondheidszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google