De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marian Denekamp van Duijnhoven M-ANP Cohort 2007-2009 Enschede 29 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marian Denekamp van Duijnhoven M-ANP Cohort 2007-2009 Enschede 29 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Marian Denekamp van Duijnhoven M-ANP Cohort 2007-2009 Enschede 29 juni 2009

2  Aanleiding  Onderzoeksvraag  Onderzoeksmethode  Onderzoeksresultaten  Conclusie  Discussie  Aanbevelingen  Vragen

3  Medische zorgvragen buiten kantooruren  Overlijden gedetineerde in Zwolle  Casuïstieken

4  Gedetineerden kwetsbare groep  Taal en cultuurbarrière  Psychische-, psychiatrische-, verslavings- en somatische problematiek  Zorgconsumptie  Toegang tot huisarts

5 “Hoe is de medische zorg buiten kantooruren in een PI georganiseerd, en hoe wordt deze zorg ervaren door senior penitentiaire inrichtingswerkers en geconsigneerde directieleden?”. “Hoe verhouden de uitkomsten van dit onderzoek zich tot de gezondheidszorgvisie van de DJI?”.

6  Documentanalyse ◦ beleidsnotities van de DJI ◦ inter-en intranet van de DJI  Semi gestructureerde interviews ◦ Vijf senior piw-ers ◦ Twee geconsigneerde directieleden

7  Documentanalyse  Semi gestructureerde interviews

8  Documentanalyse: - Onderzochte PI/Medische dienst - Organisatie van medische zorg - Dossiervorming - Richtlijnen handelen piw-ers - Richtlijnen handelen geconsigneerde directieleden

9  220 mannelijke gedetineerden  Penitentiair verpleegkundigen, inrichtingsarts, hoofd medische dienst  Bieden eerstelijnszorg  Aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 17.00 uur

10  Checklist medische zorgvragen van gedetineerden voor piw-ers  Huisartsenpost

11  Digitaal medische dossier (MicroHis)  Sleutelcode  Consultformulieren voor huisartsenpost

12  Piw-ers hebben geen medische achtergrond.  Celdeur mag niet geopend worden tussen 17.00 uur en 7.00 uur.

13  Arts wordt geconsulteerd nadat overleg heeft plaatsgevonden  Intern bijstands team

14  Semi gestructureerde interviews: - Telefonische contactmomenten - Redenen om te bellen met huisartsenpost - Bereikbaarheidsdiensten medische dienst - Protocol voor het personeel - Medische klachten gedetineerden

15 “ja, het is een beetje afhankelijk van.” Het is mij wel vaker voorgekomen dat ik eerst de huisartsenpost bel en dan pas de directie op de hoogte stel dat ik een huisarts heb gebeld en dat die naar binnen komt”. ( D., 56 jaar, februari 2009)

16 “Ja, kijk als hij pijn op de borst heeft en klachten die uitstralen naar zijn linker arm ja, dan trek ik wel aan de bel”. ( E., 41 jaar, februari 2009)

17 “Een bereikbaarheidsdienst dat zou mooi zijn net als het interne bijstandsteam. Kijk als er iets is met een dergelijke man en de medische dienst kent hem en weet vaak van de hoed en de rand”. ( E., 41 jaar, februari 2009)

18 “Ja, kijk op dat moment zelf denk je daar helemaal niet aan. Je bent bezig met de procedure huisarts bellen, directie bellen etc. En achteraf denk je oh nee ik ben de checklist en het consultformulier vergeten in te vullen. ( E., 34 jaar, februari 2009)

19 “Ik zeg ook altijd fijn dat je gebeld hebt, en bel even terug om te laten horen hoe het is afgehandeld. Dan is de actie uitgezet en dan wil ik ook de terugkoppeling hebben”. (B., 41 jaar, februari 2009)

20 “Je krijgt eigenlijk weinig informatie. De vragen die wij stellen tijdens een intake gesprek daar zit wel het onderwerp bij “heb je ook medische klachten” maar daar krijg je niet altijd antwoord op of een afwijkend antwoord. ( E., 41 jaar, februari 2009)

21  Validiteit  Kleine groep participanten  Geen huisartsenpost  Geen gedetineerden  Participerende observatie

22  Geen eenduidige overeenstemming tussen de beleidsafspraken en de beleefde werkelijkheid  Haalbaarheid van de gezondheidszorgvisie wordt belemmerd  De gezondheidszorgvisie is niet equivalent

23  Gedetineerden moeten zelfstandig contact kunnen opnemen met de huisartsenpost.  Bereikbaarheidsdiensten van de medische dienst moet worden overwogen.  Verhogen van medische kennis bij piw-ers.  Herzien van huidige protocollen.  Vertragingsaspect van de huisartsenpost.

24  Relatie met aanleiding?  Gedetineerden moeten zelfstandig contact kunnen opnemen met de huisartsenpost.  Bereikbaarheidsdiensten van de medische dienst moet worden overwogen.  Verhogen van medische kennis bij piw-ers.  Herzien van huidige protocollen.  Vertragingsaspect van de huisartsenpost.

25

26


Download ppt "Marian Denekamp van Duijnhoven M-ANP Cohort 2007-2009 Enschede 29 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google