De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mediation Visie en werkwijze bij het Juridisch Loket

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mediation Visie en werkwijze bij het Juridisch Loket"— Transcript van de presentatie:

1 Mediation Visie en werkwijze bij het Juridisch Loket
12 januari 2011 Helen Huydecoper

2 Inhoud Wat is mediation? Wat zijn de kosten? Vier casus: uw mening
Pre mediation: de diagnose De escalatieladder Keuzemotieven Vier casus: is uw mening veranderd Vragen

3 Mediation Een vorm van bemiddeling waarbij een onafhankelijke neutrale derde partijen begeleidt, die op basis van vrijwilligheid maar niet vrijblijvend in kort tijdbestek zelf zoeken naar een gezamenlijk gedragen oplossing voor hun conflict

4 Wat kost een mediation Uurtarief mediator (allebei de helft van het uurtarief) Door de overheid gefinancierde mediation: eigen bijdrage afhankelijk van inkomen en vermogen én afhankelijk van duur mediation € 50,- of € 100,-

5 Verwijzen naar mediator?
Werkgever ontslaat werknemer op staande voet vanwege een uit de hand gelopen conflict met een collega; werknemer heeft zijn collega bedreigd. UWV weigert WW-uitkering omdat aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden, met name de wekeneis. Man en vrouw, ruim 6 jaar getrouwd, willen gaan scheiden. Ze hebben een zoontje van 2 jaar en o.a. een eigen woning met een tophypotheek. Burgers maken bezwaar tegen een kapvergunning die het mogelijk maakt drie prachtige oude eiken, die moeten wijken voor verbreding van de weg, te kappen.

6 De diagnose Vraagverheldering, belangen van cliënt achterhalen door:
Vragen stellen, herformuleren Reflectie op inhoud, emotie en intentie Samenvatten Onderhandelingsruimte Onderhandelingsbereidheid Escalatiegraad

7

8 Fase 1: win-win Discussie verhardt Tegengestelde standpunten
Beheerst en rationeel Samenwerking is nog mogelijk

9 Fase 2: win-loose Irritaties Persoonlijke aanval Dreigen met sancties
Aanvallen Starheid Oplopende emoties Win-loose gehalte

10 Fase 3: lose-lose Niet meer op standpunten willen terug komen Vijandig
Vernielen Vernietigen Geweld

11 Keuzemotieven voor mediation
Onderhandelingsbereidheid bij partijen ( en adv ) Snelheid van het proces Proces en oplossing in eigen hand Beperking kosten Mediation biedt maatwerkoplossing Juridisch Kader geeft geen echte oplossing van het probleem Proces gericht op de toekomst in plaats van het verleden Gemeenschappelijk toekomstig belang Procesmoeheid Behoud relatie of zorgvuldige beëindiging ervan Meerdere procedures of conflicten tussen dezelfde partijen Belang bij vertrouwelijke behandeling Mogelijkheid afzonderlijke gesprekken Meer partijen betrokken bij het conflict dan procespartijen

12 Keuzemotieven tegen mediation
Geen onderhandelingsruimte Conflict te ver geëscaleerd Precedent gewenst Openbare uitspraak gewenst Dreigend verloop van verjarings-/ vervaltermijn (Te) grote machtsongelijkheid Partij(en) niet in staat eigen belangen te behartigen Partij heeft belang bij vertraging Partij(en) met een culturele achtergrond waarbinnen mediation niet past (gelijk halen) Conflict waarbij uitsluitend rechterlijke uitspraak op juridische gronden de oplossing kan brengen Pure “fishing expedition” Behagen van de verwijzer Mediation wordt gezien als zwaktebod

13 De vier casussen: wat vindt u nu
Werkgever ontslaat werknemer op staande voet vanwege een uit de hand gelopen conflict met een collega; werknemer heeft zijn collega bedreigd. UWV weigert WW-uitkering omdat aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden, met name de wekeneis. Man en vrouw, ruim 6 jaar getrouwd, willen gaan scheiden. Ze hebben een zoontje van 2 jaar en o.a. een eigen woning met een tophypotheek. Burgers maken bezwaar tegen een kapvergunning die het mogelijk maakt drie prachtige oude eiken, die moeten wijken voor verbreding van de weg, te kappen.

14 Vragen?

15 Waar kunt u ons vinden? www.juridischloket.nl chat
telefoon 0900 – 8020 30 vestigingen per


Download ppt "Mediation Visie en werkwijze bij het Juridisch Loket"

Verwante presentaties


Ads door Google