De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 3 ANIMATIE SAMEN WERKEN 4 Presentatie 5 Welkom/ kennismaking Illustratie/ animatie Interactieve inleiding Opdracht Afsluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 3 ANIMATIE SAMEN WERKEN 4 Presentatie 5 Welkom/ kennismaking Illustratie/ animatie Interactieve inleiding Opdracht Afsluiting."— Transcript van de presentatie:

1

2 2

3 3 ANIMATIE

4 SAMEN WERKEN 4

5 Presentatie 5 Welkom/ kennismaking Illustratie/ animatie Interactieve inleiding Opdracht Afsluiting

6 Omschrijving van het begrip Samenwerken 6 In een groep of team een persoonlijke bijdrage leveren aan gemeenschappelijke resultaten, gericht zijn op positieve relaties en communicatie, anderen van de groep of het team ondersteunen.

7 Wanneer spreken we van een groep/ team? 7 Als 2 of meer mensen directe relaties met elkaar hebben over zaken die voor hen van belang zijn. Met wie werkt u samen binnen het onderwijs?

8 W elke voordelen heeft samenwerken? 8  Je bent samen sterker  Je bent samen sneller  Je hebt samen meer kennis  Er is hulp dichtbij  Het is gezelliger en daardoor zal de motivatie toenemen  Je kunt elkaar aanvullen (ieder heeft weer andere kwaliteiten).  Je leert elkaar beter kennen.  …………………………….

9 9 Zijn er ook nadelen??  Zijn er ook nadelen??

10 Nadelen Nadelen 10 Je moet delen. Je moet tot overeenstemming komen wat soms lang kan duren. Er kan irritatie of zelfs ruzie ontstaan bijv. wanneer teamleden zich niet aan de afspraken houden. Je moet je aanpassen aan het team wat niet altijd gemakkelijk is. Concentratieverlies doordat het zo gezellig is of door irritatie omdat sommige teamleden veel aandacht opeisen. ………………………………………………

11 Opdracht 11 Wat zijn uw ervaringen met SAMENWERKE N? Geef enkele concrete voorbeelden.

12 Vragen die je jezelf kunt stellen 12 S Situatie Beschrijf een situatie waarin u hebt samengewerkt met anderen. T Taken Wat was uw taak of rol in dit voorbeeld? Wat werd er van u verwacht? A Activiteiten Hoe hebt u dat aangepakt? Hoe hebt u dat opgelost? Wat waren de opmerkingen? Hoe bent u daarmee omgegaan? Hoe hebt u het voor elkaar gekregen?

13 13 R Resultaat Wat was het resultaat? Waar heeft dit toe geleid? Hoe voelde u zich erbij? R Reflectie Hoe kijkt u terug op uw bijdrage? Wat heeft u ervan geleerd? Welke feedback heeft u gehad? Wat zou u voortaan anders doen?

14 Gedrag dat hoort bij een goede samenwerking 14 Ik overleg in het team over de taken. Ik kom gemaakte afspraken na. Ik geef informatie die gebruikt kan worden aan het team. Ik stel gerichte vragen aan de teamleden om de nodige informatie te verkrijgen. Ik houd rekening met verschillen tussen mensen en hun manier van werken en communiceren en respecteer deze verschillen. Ik houd de teamleden op de hoogte van de stand van zaken van mijn deeltaak. Ik houd de teamleden op de hoogte van mijn manier van werken. Ik luister naar de mening van mijn teamleden.

15 15 Ik vraag naar feedback over mijn handelen/performance. Ik stimuleer en help de andere teamleden als de situatie daarom vraagt en het werk het toelaat. Ik geef aan wanneer en waarom ik niet meer optimaal kan functioneren en ik draag zorg voor anderen als zij niet optimaal kunnen functioneren. Ik reageer flexibel door mijn werkwijze te wijzigen indien nodig. Ik stem mijn werkzaamheden af op die van de andere teamleden. Ik neem als teamlid mijn verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Ik neem verantwoordelijkheid voor de hulp die ik bied. Ik stel het gemeenschappelijke resultaat van het team centraal. Ik draag bij aan een positieve werk- en studiesfeer.

16 Vragen / opmerkingen 16

17 The winning team! 17

18 18


Download ppt "2 3 ANIMATIE SAMEN WERKEN 4 Presentatie 5 Welkom/ kennismaking Illustratie/ animatie Interactieve inleiding Opdracht Afsluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google