De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project: Oriëntatie op het beroep Marie-Joze van Raak - Docent SPH - jaar 1 coördinator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project: Oriëntatie op het beroep Marie-Joze van Raak - Docent SPH - jaar 1 coördinator"— Transcript van de presentatie:

1 Project: Oriëntatie op het beroep Marie-Joze van Raak - Docent SPH - jaar 1 coördinator www.med.hro.nl/raamjm.j.a.c.van.raak@hr.nl www.med.hro.nl/raamjm.j.a.c.van.raak@hr.nl

2 Inleiding  Introductie op deze module – doornemen studiehandleiding  Inhoud van de module  Opzet lessen  Toetsing & beoordeling  Overige afspraken  Opdracht 1: projectmatig werken  Opdracht 2: oriëntatie in een wijk  Presentatie van opdracht

3 Inhoud van de module  Kwartaal 1: Oriëntatie op…  Verschillende doelgroepen binnen de SPH  Organisatie werkveld van de SPH  Projectmatig werken  Onderzoeksvaardigheden  Kwartaal 2: Verdiepen in…  Individueel: 1 specifieke doelgroep binnen de thema doelgroep  Groep: thema doelgroep  Individuele onderzoeken als basis  Traject naar passende zorg

4

5

6 Inhoud module - Leerdoelen 1. De student heeft inzicht in de verschillende problematieken/stoornissen binnen de thema doelgroep en is in staat om de leefsituatie van één specifieke doelgroep hier binnen te analyseren. 2. De student is in staat op de opgedane kennis over verslavingsproblematiek en de verslavingszorg te herkennen bij de thema doelgroep en de specifieke doelgroep. 3. De student kan voor de thema doelgroep de sociale kaart van Rotterdam beschrijven en heeft zicht op het zorgaanbod en de organisatie van het zorgaanbod voor de specifieke doelgroep. 4. De student kan door middel van een creatief beroepsproduct in kaart brengen welke route de cliënt het beste kan volgen om tot een passend zorgaanbod te komen. 5. De student heeft zich de beginselen aangeleerd van projectmatig werken en kan reflecteren op zijn rol en leerproces binnen de projectgroep. 6. De student kan de basis onderzoeksvaardigheden toepassen binnen het project.

7 Toetsing en beoordeling 7 EC (+ onderzoeksvaardigheden 2 EC) Eindbeoordeling – Groep 3 EC CIJFER PROJECT GROEP Cijfer Weging Totaal Samenwerkingscontract GO / NO GO - Onderzoeksplan GO / NO GO - Onderzoeksverslag 2 Beroepsproduct 1 Voor een voldoende beoordeling zijn alle aspecten voldoende beoordeeld. Totaal / 3 = Eindbeoordeling – Individueel 4 EC CIJFER PROJECT INDIVIDUEEL Cijfer Weging Totaal Individueel onderzoek 2 Procesverslag 1 Voor een voldoende beoordeling zijn alle aspecten voldoende beoordeeld. Totaal / 3 = Toetscriteria: Technische vereisten Inhoudelijke vereisten

8 Projectopdracht Hoe kan door middel van een spel kennis worden overgedragen over het bieden van passende zorg voor de thema doelgroep aan eerstejaars SPH studenten?

9 Literatuurlijst  Donk, C. van der & Lanen, B. van (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.  Heemskerk, Petrina & Vosters (2011). Werken in de SPH. Bussum: Uitgeverij Coutinho.  Hout, van A. (2012) Samen bouwen 2.0. Den Haag: Boom Lemma.  Johnson, David W & Jonhson, Frank P (2011). Groepsdynamica, theorie en vaardigheden. Nederland, Amsterdam.  Studiehandleiding altijd meenemen naar de les!

10 Opzet lessen – Kwartaal 1 (Opzet lessen kwartaal 2 volgt)  Hoorcollege en werkcollege / projectgroepen (4 X 50 minuten)  Hoorcollege (1 uur): Elke week wordt 1 thema doelgroep besproken  Werkcollege/projectgroep: Zelfstandig aan de slag met de oriëntatie en het onderzoeksplan!  Lesweken: voor invulling lessen zie studiehandleiding  Week 4: Inleveren samenwerkingscontract vrijdag 24.00 uur  Week 8: Presentaties onderzoeksplan  Week 9: TOETSWEEK  Inleveren onderzoeksplan: woensdag voor 22.00 uur op natschool

11 Afspraken  Voorbereiding voor de les  Bestuderen van de literatuur  Studiehandleiding bijhouden en elke les bij je hebben  Tijdens de les  Aanwezigheid / afwezigheid  Start van de les  Eten en drinken  Telefoongebruik Zie voor de regels ook het informatie boekje met de huisregels van de hogeschool! Rol docent: De docent heeft een coachfunctie De docent is beoordelaar

12 En…wie ben jij???

13 Opdracht 1: Projectmatig werken  Wat versta jij onder projectmatig werken?  Wat zijn jouw ervaringen met projectmatig werken?  Wat is het doel van projectmatig werken?  Wat zijn voor- en nadelen bij projectmatig werken volgens jou?  Waar moet je aan denken bij het werken in groepen?  Vorm groepjes van 4 personen en vergelijk jullie antwoorden:  Welke overeenkomsten hebben jullie? Welke verschillen zijn er?  Welke thema’s komen naar voren? Wat vinden jullie het belangrijk?  Bespreek vervolgens in het groepje:  Wat is volgens jullie van belang bij het vormen van een projectgroep  Wat is van belang bij de start van een project  Welke vaardigheden zijn van toepassing? Wat zijn mogelijke aandachtspunten?

14 Opdracht 2:Wat weten jullie al?

15 Opdracht 3  Presenteer in ongeveer 5 minuten jullie indruk, bevindingen en informatie over doelgroepen en instellingen van een bepaalde wijk aan de rest van de klas!!

16 Voor volgende week  Voorbereiding:  Lezen van de studiehandleiding  Bestuderen: Werken in de SPH – inleiding en verantwoording + hoofdstuk 1  Bestuderen: Groepsdynamica – Belbinrollen - 10.5  Hoorcollege onderzoeksvaardigheden Voorbereiding voor de overige lesweken is te vinden in je studiehandleiding.


Download ppt "Project: Oriëntatie op het beroep Marie-Joze van Raak - Docent SPH - jaar 1 coördinator"

Verwante presentaties


Ads door Google