De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIAL WORK naam:. Martine Bink . m. d. nl med:. med

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIAL WORK naam:. Martine Bink . m. d. nl med:. med"— Transcript van de presentatie:

1 SOCIAL WORK naam:. Martine Bink e-mail:. m. d. bink@hr. nl med:. med
SOCIAL WORK naam: Martine Bink med: med.hro.nl/binmd kamer: L

2 Korte toets - Download per projectgroep 1 keer de app SOCRATIVE
- Student Login - Room number: 7512e08b

3 Definitie social work “ Het beroep van social worker bevordert sociale verandering, het oplossen van problemen in menselijke relaties en het versterken en bevrijden van mensen ten einde hun welzijn te verhogen. Gebruik makend van theorieën over menselijk gedrag en sociale systemen interveniëren sociaal werkers dáár waar mensen interacties aangaan met hun omgeving. Principes van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid liggen ten grondslag aan het social work“.

4 Social Work Sociaal-agogisch werk streeft doelen na (sociale verandering, probleemoplossing, toerusting en bevrijding) Benut daartoe kennis en vaardigheden Intervenieert daar waar mensen betrekkingen aangaan met hun sociale omgeving Baseert zich daarbij op zekere waarden (mensenrechten en sociale rechtvaardigheid)

5 Een onderdeel van het project
Theatervoorstelling over de eenzaamheid Rotterdams Centrum Voor Theater (RCTH) Woensdag 11 maart uur, week 4

6 Uitgangspunt Social Work betekent :
Het eigen beroep kunnen plaatsen t.o.v. andere beroepen in het sociale domein. Multidisciplinaire samenwerking: eigen bijdrage afstemmen op bijdragen van andere professionals.

7 Verplichte literatuur
Het boek functioneert als theoretisch kader voor het project; om de blik van de student te richten op ‘Social work’. Het bevat achtergrondteksten.

8 Thema Eenzaamheid in de stad

9 Organisatie Kwartaal 3: 3 x 50 minuten begeleid + 3 x 50 minuten onbegeleid - Kennismaking projectgroep - Doelgroep kiezen - Samenwerkingscontract maken - Moodboard - Onderzoeksplan Kwartaal 4: 3 x 50 minuten begeleid + 3 x 50 minuten onbegeleid - Beroepsproduct - Pitch - Individueel verslag

10 Kwartaal 3 Bespreek met de subgroep het onderwerp eenzaamheid en maak een keuze op welke doelgroep je dit wilt gaan toepassen. Onderzoek de werkwijze van minstens 3 organisaties/ projecten die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid met betrekking op deze doelgroep. De organisaties zijn verschillend in hun omvang en bereik. Onderzoek een lokaal, wijk gebonden voorbeeld uit Rotterdam, een succesvol voorbeeld uit een andere regio en één internationale organisatie ter vergelijking.

11 Toetsing Toetsonderdeel Cijfer Weging Cijfer x weging =
Samenwerkingscontract O / V voorwaardelijk - Moodboard O / V / G Onderzoeksplan x 1 Onderzoeksverslag x 3 Beroepsproduct Pitch Voorwaardelijk Individueel verslag Totaal =

12 Opdracht: Samenwerkingscontract
In het samenwerkingscontract worden de afspraken m.b.t. ‘TGKIO’ vastgelegd: Tijd: Geld: Kwaliteit: Informatie: Organisatie: Zie studie handleiding blz. 9 Inleveren vanavond voor uur via

13 Moodboard Studiehandleiding bladzijde 10 + mail modulebeheerder

14 Vragen?


Download ppt "SOCIAL WORK naam:. Martine Bink . m. d. nl med:. med"

Verwante presentaties


Ads door Google