De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUDIELOOPBAAN COACHING Jaar 1, kwartaal 1 Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUDIELOOPBAAN COACHING Jaar 1, kwartaal 1 Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."— Transcript van de presentatie:

1 STUDIELOOPBAAN COACHING Jaar 1, kwartaal 1 Martine Bink binmd@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335

2 Leuke eerste lesweek ????

3 Onderwijssysteem ◦ Rotterdams Onderwijs Model (ROM) ◦ Kennisgestuurd ◦ Praktijkgestuurd ◦ Studentgestuurd

4 Kennisgestuurde leerlijn ◦ Verschillende werkvormen: ◦ colleges (hoor/werk) ◦ practica ◦ trainingen ◦ zelfstudieopdrachten ◦ cases ◦ simulaties ◦ skillslabs ◦ Deze gestructureerde werkvormen zijn een eerste stap in het proces van geleid via begeleid naar zelfstandig leren

5 Praktijkgestuurde leerlijn ◦ Verschillende werkvormen: 1.projectgestuurd onderwijs 2.simulaties 3.oriënterende stages ◦ De praktijk zélf vormt het uitgangspunt voor het leerproces ◦ Oriënteren, onderzoeken & oplossen van een beroepsvraagstuk d.m.v. het ontwikkelen van een beroepsproduct

6 Studentgestuurde leerlijn ◦ Bijspijkerprogramma’s ◦ Hogeschool brede keuzevakken ◦ Organisatorische activiteiten ◦ Minor ◦ SLC

7

8 Kennisgestuurd: 32 ECTS Kwartaal 1 Groepsdynamica (2 ECTS) Oriëntatie op het muzische Inleiding in de pedagogiek (4 ECTS) Onderzoeks- vaardigheden in project Kwartaal 2 Onderzoeks- vaardigheden in project Stromingen in de psychologie (3 ECTS) Sociologie en diversiteit (4 ECTS) Oriëntatie op het muzische Kwartaal 3 CommunicatieLevensloop- psychologie (4 ECTS) Oriëntatie op het muzische Kwartaal 4 Ethiek1(3 ECTS)Mishandeling en geweld (3 ECTS) Oriëntatie op het muzische (4 ECTS) Communicatie (5 ECTS)

9 Praktijkgestuurd: 19 ECTS Kwartaal 1 Project: Oriëntatie op het beroep Kwartaal 2 Project oriëntatie op het beroep (7 ECTS) Oriënterende stage Kwartaal 3 Oriënterende stage project: Social Work (7 ECTS) Kwartaal 4 Oriënterende stage project: Social Work (7 ECTS)

10 Studentgestuurd: 9 ECTS Kwartaal 1 Startweek (1 ECTS) Studieloopbaan coaching en SPH bouwdag Kwartaal 2 Studieloopbaan coaching en SPH bouwdag Keuzevak (2 ECTS) Kwartaal 3 Studieloopbaan coaching en SPH bouwdag Keuzevak (2 ECTS) Kwartaal 4 Studieloopbaan coaching En SPH bouwdag (2 ECTS) Keuzevak (2 ECTS)

11 Studiepunten systeem ECTS = European Credit Transfer System 1EC(TS) = 28 uur studielast Propedeuse = 60 ECTS Overgang jaar 1 naar jaar 2 = 48 ECTS

12 Eerste kwartaal: overzicht Kennisgestuurd Groepsdynamica Inleiding in de pedagogiek Oriëntatie op het muzische Praktijkgestuurd Project: Oriëntatie op het beroep Studentgestuurd Startweek Studieloopbaan coaching

13 Groepsdynamica Je krijgt inzicht in groepsdynamische processen. De lesstof kent een opbouw van algemene kennis over de groepsdynamica en de vorming van groepen naar specifieke kennis over groepsdynamische processen, bijvoorbeeld rondom besluitvorming en situationeel leiderschap.

14 Oriëntatie op het muzische Een belangrijk instrument dat je inzet als SPH’er, is creativiteit. Deze oriëntatie op het muzische is er op gericht te verkennen en uit te breiden. Je maakt hierin kennis met de volgende muzische middelen: muziek, beeldend vormen en drama. POA = verplichte aanwezigheid (doorgaans 1 x per kwartaal afwezig zijn mag)

15 Inleiding in de pedagogiek Verschillende opvoedingssituaties en opvoedingsstijlen worden besproken. Daarbij wordt er een uitstapje gedaan naar orthopedagogiek en komen situaties aan de orde waar de opvoeding mis dreigt te gaan.

16 Project: Oriëntatie op het beroep Door een project oriënteer je je op het beroep. Je gaat het SPH werkveld onderzoeken. Met welke sociale problemen heeft de SPH-er te maken? En met welke cliënten/ doelgroepen en instellingen? Hoe wordt de hulpverlening georganiseerd? De praktijk, ‘het werkveld’, wordt opgezocht of komt naar de opleiding. Onderzoeksvaardigheden: Je leert hoe je onderzoek moet opzetten, welke stappen je daarbij moet doorlopen, hoe je HBO-bronnen vindt en kunt beoordelen.

17 Studieloopbaan coaching Binnen studieloopbaan coaching leer je hoe je vorm kunt geven aan je eigen studievoortgang. Je krijgt een beeld van studievoorzieningen, studie en beroep, je reflecteert op jezelf, je beroepsattitude en maakt verantwoorde keuzes, bijvoorbeeld voor stage. SLC en peercoaching ondersteunen je hierin met gesprekken en groepsbijeenkomsten. POA = verplichte aanwezigheid (max. 4 x per jaar afwezig zijn mag)

18 Organisatie colleges en toetsen ◦ De colleges vinden doorgaans plaats in week 1 t/m 8. ◦ Toetsing is doorgaans in week 9, maar soms ook tijdens de lesweken in de vorm van huiswerkopdrachten of een tussentijdse toets. ◦ In het eerste kwartaal vinden college’s plaats in week 2 t/m 9 en is de toetsweek week 10 (9 t/m 13 november). ◦ Toetsvormen: S, V, AS, MC, P ◦ Herkansingen: meestal een kwartaal later in de herkansingsweek 10.

19 Praktische zaken ◦ Huisregels ◦ Inschrijving, collegekaart, mijn.hr.nl http://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/studiekeuze/aanmeldenhttp://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/studiekeuze/aanmelden ◦ HINT (roosters, Osiris, ziekmeldingen docenten etc.) http://www.misc.hro.nl/roosterdienst/webroosters/ISO/kw1/http://www.misc.hro.nl/roosterdienst/webroosters/ISO/kw1/ ◦ School email ◦ ISO-Frontoffice (voor al je vragen) ◦ Intekenlijst supervisieruimten bij balie ISO-Frontoffice ◦ Studentzaken (vrijstellingen, aangepast studiecontract etc.) Vrijstellingen uiterlijk in week 3 regelen! ◦ Decanaat http://hint.hro.nl/studentendecanaathttp://hint.hro.nl/studentendecanaat ◦ Mediatheek ◦ E-mail docenten, med.hro.nl, smoelenboek ◦ N@tschool (cursussen/modules) ◦ Osiris (je cijfers en studievoortgang) ◦ Peercoaching: Linde, Sabina en Lotte ◦ Jaarraad en klassenvertegenwoordiger (uiterlijk de derde SLC bijeenkomst) ◦ Taal/diagnostische toets (herkansingen en bijspijkermomenten volgen) ◦ Oriënterende stage (stagemarkt om je te oriënteren volgt) ◦ Honoursprogramma http://hint.hro.nl/nl/HR/Studie/Honoursprogramma/Haal-meer-uit-je-opleiding/http://hint.hro.nl/nl/HR/Studie/Honoursprogramma/Haal-meer-uit-je-opleiding/ ◦ Student aan Zet ◦......

20 Opzet SLC ◦ docent en coach ◦ 3 pijlers: 1.beroepsoriëntatie, 2.ontwikkeling tot professional, 3.studievoortgang ◦ Leerdoelen en competentieprofiel (blz. 4 en 6 SHL) ◦ Per kwartaal gemiddeld 4 groepsbijeenkomsten en 1 individueel gesprek ◦ Inleveropdrachten (blz. 8 en 12 SHL) ◦ Literatuur: “Greep op je studieloopbaan“ (Bloemen P. & Dekkers J. 2013)

21 Opdracht 1: Studiegenotenboek ◦ Wie ben ik? ◦ Wat zijn mijn hobby’s? ◦ Wat heb ik hiervoor gedaan (welke schoolopleiding)? ◦ Waar kom ik vandaan? ◦ Welke (culturele) achtergrond heb ik? ◦ Hoe en waar woon ik? ◦ Waarom heb ik voor de opleiding SPH gekozen? ◦ Wat zijn mijn verwachtingen van de opleiding? ◦ Wat vind ik belangrijk om verder over mijzelf te vertellen? De resultaten van vandaag worden verwerkt tot een digitaal studiegenotenboek. Iedere student maakt 1 pagina. Daar voeg je iets persoonlijks toe. Dit kan een foto, een tekening, een gedicht of een kort verhaaltje zijn.

22 Opdracht 2: Onderlinge communicatie ◦ Delen van het digitaal studiegenotenboek voor de volgende SLC-bijeenkomst. Wie doet wat? ◦ Maak afspraken over communicatie in de klas, bv. Facebook besloten groep of Whats’app groep. ◦ Aandacht voor het leerklimaat (samen leer je meer dan in je eentje)

23 Voorbereiding voor week 4 ◦ Huiswerk vooraf: lezen blz. 19 t/m 28 uit het boek “Greep op je studieloopbaan”. ◦ Maak voor de volgende bijeenkomst de KOLB - leerstijltest op http://hbo.sxills.nl/tests/kolb.htmlhttp://hbo.sxills.nl/tests/kolb.html en neem de uitslag mee.


Download ppt "STUDIELOOPBAAN COACHING Jaar 1, kwartaal 1 Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."

Verwante presentaties


Ads door Google