De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOS LERST103X Voorbereid op stage Peter Wildschut wilpj@hro.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOS LERST103X Voorbereid op stage Peter Wildschut wilpj@hro.nl."— Transcript van de presentatie:

1 VOS LERST103X Voorbereid op stage Peter Wildschut

2 Aandachtspunten 3 september
Kennismaken Uitleg VOS, PPT Wat vond jij de beste leraar/ lerares en waarom? Filmpjes Vragen

3 Modulebeschrijving Voorbereid Op Stage
Code: LERST103X Naam: Voorbereid Op Stage (VOS), blok 1 en blok 2 (week 1 t/m 5) Belasting: 3 EC (3x 28 uur) Relatie met ander Onderwijs: VOS staat direct in verband met de stage. Tijdens SLC in blok 2 wordt op verschillende momenten teruggeblikt op datgene wat er in VOS aan de orde is gekomen. Vereiste voorkennis: Geen Programmasoort: Praktijk- en kennisgestuurd Werkvormen: Er worden diverse werkvormen ingezet, gericht op discussie en het verwerken van de gegeven informatie. Tijdens de werkplaatsuren worden andersoortige werkvormen ingezet, bijvoorbeeld een rollenspel, simulaties of het maken van een tableau vivant.

4 Modulebeschrijving Voorbereid Op Stage
Looptijd: 14 weken (inclusief toetsing). Toetsing: Meerkeuzetoets en eindopdracht Vrijstelling: Indien je vrijstelling hebt voor de stage, krijg je ook vrijstelling voor VOS. Leermiddelen: ‘Lesgeven en zelfstandig leren’, T Geerligs, T. van der Veen (2001), diverse sites, deze cursushandleiding Competenties en Leerdoelen: Competentie 1, 2, 3 en 7. Inhoud: Tijdens VOS bereid je je voor op de oriënterende stage. Je maakt kennis met verschillende aspecten van onderwijs; je doet basiskennis op over de leerlingen, de docent, het lesgeven, de schoolpraktijk en de organisatie van het onderwijs in Nederland. Aanwezigheid: Verplicht

5 Hoe zien de bijeenkomsten eruit?
In week… Onderwerp Lezen / voorbereiden 1: t/m 04-09 We zijn begonnen! Zorg dat je je boek, cursushandleiding, bijlage praktijkgids, reader observeren hebt! Maak de Kolb leerstijlentest en meld de uitslag de volgende keer aan je docent. 2: t/m 11-09 Het docentschap ontrafeld 2.1 (p.20 t/m 22), 2.7 en 2.8 (p.36 t/m 41), 4.6 (p. 93 t/m 101) Leerwens orde houden, mailen naar docent, ten behoeve van werkplaats week 4 3: t/m 18-09 Ken je leerlingen 3.1 – 3.5 (p. 52 t/m 57), 4.1 t/m 4.3 (p. 70 t/m 84) , 4.5 (p.88 t/m 93), 5.9 t/m 5.12 (p. 129 t/m 143) 4: t/m 25-09 Werkplaats: orde houden (p.88 t/m 101)

6 Hoe word je beoordeeld? Afronding module: een tentamen en een eindopdracht.(zie hfst 3). Het tentamen en de eindopdracht maak je individueel. Zowel het tentamen als de eindopdracht moeten voldoende zijn gemaakt. Je eindcijfer is het gemiddelde van deze twee cijfers. Een voldoende voor VOS levert je 3 EC op, plus voor jezelf een overzicht van uitgewerkte stageactiviteiten die je zult ondernemen tijdens je stage. Let op: je moet het tentamen van VOS hebben gehaald om deel te kunnen nemen aan de stage! Naast VOS-tentamen ook de helft van de vakpunten van blok 1 hebben behaald om op stage te mogen.

7 Literatuur ‘Lesgeven en zelfstandig leren’ van Titus Geerligs en Tjipke van der Veen. Register praktijkleren (op internet) De cursushandleiding VOS (UITPRINTEN). Diverse sites over het Nederlands Onderwijssysteem (zelf op te zoeken)

8 Jouw favoriete leraar Wat is de ideale leraar?
Kun je leraar-zijn leren?

9 Wat is de ideale leraar? Maak individueel een top 5 van kenmerken van de ideale leraar. Maak in groepjes van 4 een top 5 van kenmerken van de ideale leraar. Vergelijk Top 5 met klein onderzoekje onder leerlingen van het Oosterlicht college in Utrecht.

10 De ideale leraar volgens leerlingen van het Oosterlicht college in Utrecht
6. Rekening houden met leerlingen * Rekening houden met verschillen tussen leerlingen * Docent en leerlingen bespreken samen regels, terwijl de docent verantwoordelijk blijft * Echt rekening houden met leerlingen De film is een film over pesten. Een scene uit een dansschool. De jongen is de hoofdpersoon. Zijn ouders kijken toe. Een gesprek tussen de begeleider en de ouders. “Het gaat echt beter!” Ze zijn het eens. “Hij weet nu ook dat hij zelf wat meer waard is “ Een scene uit de klas: Hij draagt een gedicht voor (eigen keus) in de klas waar zijn plaaggeesten zitten. De lerares vraagt of hij niet gesouffleerd moet worden. Nee, hij doet het uit zijn hoofd. Titel van het gedicht: “Herinnering aan mijn medemens” U kunt mij minder achten, ik minacht u niet U kunt mij verachten ik veracht u niet. U kunt mij onderstellen maar veronderstel niet dat uw woordenvloed op mij van invloed is ik heb schijt aan uw gezeik De lerares: “Van wie was dat?” Een leerling: “Beetje grof hoor”. De lerares: “Ja, dat geeft niet” Interview met de jongen. Eenmaal het pispaaltje, zeven jaar het pispaaltje Mening van een van de plaaggeesten die “van buiten” naar haar gedrag kijkt. De jongen vertelt wat hij eraan doet om dit te laten stoppen. Keyboard spelen. In de aula. Alleen eet hij een boterham naast de pilaar, kijkend naar de anderen. Start 10

11 De ideale leraar volgens leerlingen van het Oosterlicht college in Utrecht
5 Orde houden * Streng beginnen * Consequent zijn * Op positieve manier orde houden * Wisselwerking laten optreden tussen orde houden en goed gedrag van leerlingen * regels voor orde gezamenlijk bepalen Start VWO of VMBO? De mythe van het makkelijke lesgeven op het VWO ten opzichte van het VMBO. Leerlingen zijn slimmer maar ook harder, halen je eerder onderuit. De docent zet daar andere voorrechten tegenover: Kleine school – een fijn vak (geschiedenis) Veel docenten kwamen met een verkeerd idee het gymnasium binnen en gingen daar ook onderuit. Start VWO makkelijker dan VMBO? 11

12 De ideale leraar volgens leerlingen van het Oosterlicht college in Utrecht
4. Manier van lesgeven * Afwisselend en boeiend lesgeven * Beter en meer uitleggen * leerlingen zelfstandig maken start Film 1: Hebben leerlingen ooit nog nodig wat ze in school leren? Minder stof en minder toetsen maar relevante dingen doen Je moet leerlingen die ongeconcentreerd zijn geen zelfstandigheid aanbieden. Tegenstander van het studiehuis. Film 2: Lesgeven is performance. De overheid zorgt voor publiek. Maar de docent moet zorgen dat hij de aandacht van de leerlingen krijgt en vasthoudt. Het moet effect sorteren. 12

13 De ideale leraar volgens leerlingen van het Oosterlicht college in Utrecht
3. Omgang met leerlingen * Meer humor * Meer belangstelling en betrokkenheid tonen * je meer aanpassen aan de interesses van leerlingen * je niet bemoeien met hun vrije tijd De begeleidster van PASCAL belt hem om te zeggen dat zij beter is en weer naar school kan komen. Hij claimt dat hij thuis ziek in bed ligt. De begeleidster krijgt eruit dat hij niet thuis is maar geen zin heeft om naar school te gaan. (Pascal heeft later de school verlaten.) De rol van de begeleidster. Het systeem van de leerplicht ambtenaar kan ook besproken worden. De nieuwe leerplichtwet. Heeft de school een verantwoordelijkheid in deze? Hoe kun je die vormgeven? Enz. start 13

14 De ideale leraar volgens leerlingen van het Oosterlicht college in Utrecht
2. Integriteit * Fouten toegeven * Eerlijk en echt zijn * In gesprek gaan met leerlingen en naar hen luisteren Start Hier wordt een dilemma verwoord van een docent die weet dat de leerling niet instaat is het vak te doen maar opbokst tegen de over-motivatie van de leerling. Hij durft de leerling niet de waarheid te vertellen. Film 1: De docent legt uit hoe iets zit. |Na de les blijft de leerling achter en vraagt of hij, nu hij blijft zitten, een kans heeft om met Wiskunde te scoren. Film 2: Michael is vreselijk gemotiveerd Ja dat is echt triest. ZO gemotiveerd en steeds teleurgesteld. Hij is te aardig om hem te breken. Hoe vertel ik dat het te moeilijk voor hem is? Start 14

15 De ideale leraar volgens leerlingen van het Oosterlicht college in Utrecht
1. Respect voor leerlingen * Geen leerlingen voor paal zetten * Leerlingen niet voor de gek houden als ze een vraag stellen * Positieve houding hebben * Alle leerlingen gelijk behandelen Ieder heeft iets anders in gedachten als het gaat om respect. Het is ook een mode woord geworden. Ruimte voor discussie lijkt me. 15

16 De volgorde Respect Integriteit Omgang met leerlingen
Manier van lesgeven Orde houden Rekening houden met verschillen tussen leerlingen De samenvatting in de goede volgorde van de resultaten van de enquète onder de leerlingen. Vergelijk dit nu met je eigen lijstje van 5 zoals dat eerder in het programma is gemaakt. 16

17 Kun je leraar-zijn leren?
Bespreek in groepjes van vier welke aspecten van het leraarvak zijn te leren en welke niet (vertrekpunt kan zijn: De top 6).

18 Maak de leerstijlentest van Kolb.
Voor de volgende keer Maak de leerstijlentest van Kolb. Dit doe je als volgt: start – netwerkapplicaties – studieomgeving – (helemaal naar beneden scrollen) zelfstudie - leerstijlentest Kolb. Stuur de uitslag van deze test zo snel mogelijk naar je VOS-docent:


Download ppt "VOS LERST103X Voorbereid op stage Peter Wildschut wilpj@hro.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google