De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PTA Programma van toetsing en afsluiting

Verwante presentaties


Presentatie over: "PTA Programma van toetsing en afsluiting"— Transcript van de presentatie:

1 PTA Programma van toetsing en afsluiting
Geessinkweg

2 Examen

3 PTA PTA - wat is het - DUO SE en CE - alleen SE - SE en CE Toetsen PTA document - overzicht - voortgangstoetsen Examenreglement In het programma voor afsluiten en toetsing wordt van elk vak in de bovenbouw vastgelegd - op welke manier er getoetst wordt - hoe zwaar deze toetsen wegen - hoe het eindcijfer bepaald wordt Het PTA voor elk vak wordt aangevuld met het examenreglement met de regels voor bv herkansing, absentie bij toetsen en onregelmatigheden zoals fraude.

4 PTA PTA - wat is het - DUO SE en CE - alleen SE - SE en CE Toetsen PTA document - overzicht - voortgangstoetsen Examenreglement De afspraken in het PTA zijn bindend evenals de regels in het examenreglement. Ze vallen onder het toezicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

5 Centraal en schoolexamen
PTA - wat is het - DUO SE en CE - alleen SE - SE en CE Toetsen PTA document - overzicht - voortgangstoetsen Examenreglement Sommige vakken hebben alleen een schoolexamen (SE) Dit geldt voor bv maatschappijleer en LO. Deze worden afgesloten met een SE cijfer. Het eindcijfer is dan het afgeronde SE cijfer. Bijvoorbeeld SE = 6,8; Eindcijfer 7

6 Centraal en schoolexamen
PTA - wat is het - DUO SE en CE - alleen SE - SE en CE Toetsen PTA document - overzicht - voortgangstoetsen Examenreglement Bij veel andere vakken is het schoolexamen maar de helft van het eindresultaat. Na het afsluiten van het schoolexamen is er nog een centraal examen zoals bij wiskunde. Voor SE en CE krijgt de leerling een cijfer; het gemiddelde hiervan is het eindcijfer. Bijvoorbeeld SE = 6,3 en CE = 6,7 gemiddelde is een 6,5 dus eindcijfer een 7

7 SE toetsen PTA - wat is het - DUO SE en CE - alleen SE - SE en CE Toetsen PTA document - overzicht - voortgangstoetsen Examenreglement 15% toets in lestijd ter voorbereiding van de toets in de toetsperiode. Deze grote toets is dan 85% De sectie kan hiervoor kiezen Grotere toetsen in toetsperiodes waarbij 1 toets herkanst mag worden. Praktische opdrachten, werkstukken, mondelingen, luistertoetsen etc Meestal een cijfer, soms een O/V/G en soms zaken die gewoon gedaan moeten worden.

8 PTA document

9 PTA document De codes en de toetsnaam zijn voor de administratieve verwerking.

10 PTA document Is het een Praktische Opdracht, Schriftelijke Toets of bv een LuisterToets.

11 PTA document Weging SE laat zien met hoeveel % een toets meetelt in het uiteindelijke SE cijfer.

12 PTA document Van de toetsen uit een toetsweek, is er één herkansbaar.

13 PTA document De toets wordt beoordeeld met een cijfer of met Onvoldoende/Voldoende/Goed. De toetsduur geeft aan hoelang de toets duurt. De inleverdatum is de deadline voor het inleveren van een opdracht

14 PTA document De omschrijving en het domein geven aan wat de leerlingen moet voorbereiden voor de toets en welk deel van het programma getoetst wordt.

15 PTA formulier PTA - wat is het - DUO SE en CE - alleen SE - SE en CE Toetsen PTA document - overzicht - voortgangstoetsen Examenreglement Bij sommige vakken is er ook een weging in het voortgangsdossier. Bij deze vakken wordt op het CE een heel andere vaardigheid getoetst dan op het SE. Om deze toch te kunnen toetsen, zijn er voortgangstoetsen. Deze tellen niet mee voor het SE eindcijfer maar wel voor het rapport en dus voor de overgang.

16 Belangrijke regels uit het examenreglement
PTA - wat is het - DUO SE en CE - alleen SE - SE en CE Toetsen PTA document - overzicht - voortgangstoetsen Examenreglement Per toetsperiode 1 schriftelijke toets herkansbaar; verder geen herkansingen. Ziekte en andere vormen van absentie moeten volgens de regels vooraf gemeld worden. Gemiste toetsen moeten worden ingehaald en kunnen niet herkanst worden.

17 Vragen?


Download ppt "PTA Programma van toetsing en afsluiting"

Verwante presentaties


Ads door Google