De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studieloopbaanbegeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studieloopbaanbegeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Studieloopbaanbegeleiding
Individuele competentieontwikkeling: het maken van studie- en loopbaankeuzes Studievoortgang: het maken en volgen van (contractuele) afspraken over studieplanning Mentoraat: informatievoorziening, kennismaking met medestudenten, de opleiding en het beroep waarvoor je opgeleid wordt

2 Studieloopbaanbegeleiding
Ontwikkelt de competentie: leervaardigheid, ‘het door de student vormgeven van eigen leer- ontwikkelproces’ Toetsing op portfolio gericht op ontwikkeling (dit is dus GEEN showcase!) student is opleiding (1e jaar) –stage (2e jaar) afstudeer (3e jaar) geschikt is.

3 Jaar 1 Oriëntatie op opleiding en beroep, studeren aan de hand van competenties, werken aan portfolio, leren reflecteren. Bewaking studievoortgang, selectie en verwijzing. Begeleiding van keuzeprocessen, met name afspraken over keuzeonderwijs en deficiëntie Studiejaar 2 en 3 Begeleiding van individuele competentieontwikkeling aan de hand van persoonlijk ontwikkelingsplan, studieplan en portfolio. Begeleiding van keuzeprocessen ten aanzien van stage, differentiaties, projecten en keuzeonderwijs. Bewaking van studievoortgang studiejaar 4 Begeleiding van keuzeprocessen ten aanzien van afstuderen en keuzeonderwijs

4 Programma SLC / peercoaching jaar 1 groep / individueel
Kwartaal 1 kennismaken met opleiding / Reflector / peercoach volgt training / is aanwezig bij intro week / helpt met samenvatten Reflector / start peercoach spreekuur Kwartaal 2 Wat is een POP? / managen van je studie (+ pc) / Reflector + keuzevak ABV + …. SLC gesprek registratie in Osiris / leerproces (+pc) peercoach helpt bij motivatie / orientatie vragen, peercoach spreekuur / ontwikkelt initiatieven Kwartaal 3 Op koers - / 0 / +. Gesprek door SLC, registratie in Osiris. Peercoach spreekuur, peercoach helpt bij digitaal portfolio / maken les ‘reflecteren’ / … Kwartaal 4 Orientatie op jaar 2 (pc), eindexamenpresentaties, eindgesprekken / eindpresentaties (pc helpt mee voorbereiden). Peercoach: evaluatie pc en evaluatie SLC.

5 Programma SLC jaar 2 – met name vraaggestuurd
Kwartaal 1 Orientatie op POP / algemene competenties Kwartaal 2 Orientatie op beroepenveld / stage / differentiaties / keuze ABV Kwartaal 3 - Stage voorbereiding / individuele gesprekken / op koers? Kwartaal 4 - Stage voorbereiding / individuele gesprekken Toetsing op kwaliteit afstemming persoonlijk ontwikkelingsplan - stage

6 ABV ‘business skills’ Competenties
Communiceren: schriftelijk / mondeling Samenwerken Plannen & Organiseren Aansluiten bij curriculum Vraaggestuurd

7 ABV – jaar 1 Taalportfolio Samenwerken & vergaderen
Keuzevakken (student kiest er een) Presenteren Time management Toelating tot keuzevak na overleg met SLC

8 ABV – jaar 2 Solliciteren en netwerken
Keuzevakken (student kiest er 2) Conflicthantering Adviseren Timemanagement Schriftelijke communicatie Toelating tot keuzevak na overleg SLC


Download ppt "Studieloopbaanbegeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google