De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe word je de beste opleiding van Nederland?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe word je de beste opleiding van Nederland?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe word je de beste opleiding van Nederland?
Geen kant en klare formule, maar onze verklaring voor het behaalde succes JFL

2 De cijfers Keuzegids Hoger onderwijs 2009
Saxion studenttevredenheidsonderzoek Elsevier Bij alle drie onderzoeken als beste uit de bus Keuzegids, gedeelde 1e plaats Saxion studenttevredenheidsonderzoek al 2 jaar de hoogste score Elsevier, de beste BM opleiding in vergelijking met de overige BM opleidingen.

3 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
Academie Life Science, Engineering & Design Life Science: Chemie (Crime Science) Chemische Technologie (International Water Technology) Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Positie van de opleiding binnen de academie

4 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
Sinds 2003 werken alle Life Science opleidingen aan een gezamenlijk onderwijsconcept Onderwijsprogramma B&M in Enschede en Deventer identiek Door het samenwerken binnen Life Science, hebben we veel kunnen bereiken, toch ook onze eigen identiteit kunnen behouden

5 De argumentatie Goede begeleiding Goed onderwijsprogramma
Deskundige en betrokken docenten Laagdrempelig, goede bereikbaarheid docenten Kleinschalig Uitstekende organisatie Belangrijkste punten waar B&M hoog op scoort. Met name het punt: goede begeleiding zal in detail worden uitgediept

6 Goede begeleiding (SLB)
Start StudieLoopBaan programma 2004/2005 Omslag Doceren  Coachen Lastig: α-denken door β-typen Zowel student als docent Goede begeleiding is verankerd binnen het slb programma. Programma is ingezet binnen alle LS opleidingen. BM deventer (Janny) heeft hier wel een leidende rol in gehad.

7 Goede begeleiding (SLB)
Binnen onze 2+2 structuur zijn de eerste 2 jaar vooral kennisintensief, gericht op het handelingsvaardig en keuzebekwaam maken van student SLB richt zich vooral op keuzebekwaamheid Naast het vakinhoudelijke programma loopt de rode draad van SLB. Student in 2 jaar klaar maken om de juiste keuzes binnen de studie te nemen

8 Goede begeleiding (SLB)
SLB programma: 2 Sporen: Individuele coaching (mentor-functie) Collectieve sturing (groepsbijeenkomsten) Iedere student heeft een SLBer Training voor SLBer (2 jaar) Student krijgt bij het begin van de opleiding een SLBer aangewezen voor de duur van de gehele opleiding

9 Goede begeleiding (SLB)
SLB programma: 1e-jaars: 4-5 persoonlijke gesprekken, motivatie, studievoortgang, competentie-ontwikkeling, persoonlijke omstandigheden 2e-jaars: 2- 4 persoonlijke gesprekken, afhankelijk van student-vraag en studieloopbaan (bijv. stagnatie voortgang) Met name op het onderdeel beroepsoriëntatie scoort B&M hoog, dit is een heel belangrijk onderdeel van het SLB programma In de persoonlijke gesprekken wordt er een band opgebouwd tussen student en SLBer. Studenten ervaren dit als zeer prettig. Na het eerste jaar neemt de intensiteit van de begeleiding geleidelijk af.

10 Goede begeleiding (SLB)
SLB programma 1e jaar (4 ECTS): Persoonlijkheidsbewustwording (enneagram, kwaliteitenspel, SWOT-analyse, reflectie) Effectief samenwerken (Belbin, feed-back) Leren leren (ILS, Kolb) Werkveld-orientatie (intro werkveld, gastcolleges, forumdiscussie, arbeidsmarkt opdrachten) Flankerende info (decanaat, OER, studieadvies) Onderwerpen die aan de orde komen in het eerste jaar. Opnieuw veel aandacht voor werkveldorientatie. Voor de meeste studenten is het een eye-opener wat het werkveld echt te bieden heeft.

11 Goede begeleiding (SLB)
SLB programma 2e jaar (6 ECTS): Reflectie Kwaliteitenonderzoek Werkveldexploratie Opleidingsexploratie “Vrije ruimte” Studenten krijgen inzicht in de rest van de opleiding. Bij werkveldexploratie wordt ook veel gebruik gemaakt van hogere jaars die bezig zijn met hun stages/afstudeeronderzoeken. Ook alumni worden hierbij betrokken.

12 Goede begeleiding (SLB)
Prestaties 2e jaars studenten schrijven aan einde 3e kwartiel: Persoonlijk profiel (wie ben ik) Studieprofiel (wat kan ik) Studieloopbaanprofiel (wat wil ik) Portfolio-assessment Toegang tot onderwijsonderdelen 3e en 4e jaar Met 3 profielen gaan studenten het assessment in, dit is een soort sollicitatie gesprek voor het 3e en 4e jaar. Het is belangrijk dat de student zijn/haar keuzes kan beargumenteren.

13 Goed onderwijsprogramma
Studiejaar 1 en 2: minimaal 20 contacturen per week (intensief) zinnige koppeling van theorie en praktijk mix aan werkvormen (theorie, praktijk, project, SLB, PGO) Studiejaar 3 en 4: 4 blokken van 30 ECTS Stage Onderzoeksgroep Minor Afstudeeronderzoek 1e twee jaar strak ingericht, verplichte modules Leerjaar 3 en 4, volgorde wordt door student zelf bepaald in overleg met SLBer (m.u.v. afstuderen, dit is altijd aan het eind)

14 Goed onderwijsprogramma
Docent sturing neemt af, student sturing neemt toe. Stage, afstuderen maar ook zeker de onderzoeksgroepen hebben een sterke relatie met het werkveld.

15 Deskundige en betrokken docenten
Open sfeer Flex-plekken, korte lijntjes Bezieling Basishouding t.o.v. studenten Jaarlijkse excursie 60 % van alle studenten en docenten gaat mee! Advies keuzegids “Onze favoriet is Deventer, uitstekend onderwijs, zeer deskundige en bereikbare docenten, veel contacturen en prima arbeidsmarktvoorbereiding”

16 Deskundige en betrokken docenten
Mix van kwaliteiten Sturing op sterktes, niet op zwaktes Individuele scholing op basis van eigen ambities Aanspreken op gedrag Zowel positief als negatief Onderwijsevaluaties worden in het team besproken en actiepunten worden teruggekoppeld naar studenten Vertrouwen Team samenstelling is divers wat betreft achtergrond/specialisme en niveau, daardoor vullen wij elkaar goed aan, er is geen competitie. Vrijwel alle docenten hebben ruime werkveldervaring voordat ze het onderwijs in gegaan zijn. Docenten vragen elkaar ook om advies/hulp. Erg belangrijk dat er vertrouwen is. Studenten worden serieus genomen in hun klachten of opmerkingen.

17 Laagdrempelig, goede bereikbaarheid
Flex-plekken Geen zoete inval, aandacht voor student Kleine kwaliteit Collegialiteit s beantwoorden Informatievoorziening: pro-actief Informele sfeer Collegialiteit; een student met een vraag wordt in principe altijd geholpen, collega’s nemen voor elkaar waar. Maar ook betrokken studenten, ze staan altijd klaar om te helpen bij open dagen, doedagen of wanneer een middelbare school komt voor een praktijkles.

18 Kleinschalig Totaal 100 studenten
Totaal 4,2 fte verdeeld over 7 teamleden. Uitdaging om een zelfde kwaliteit te kunnen leveren bij een grote opleiding. Deze factor kunnen wij helaas niet echt beinvloeden. Er wordt veel aandacht en energie gestoken in PR.

19 Uitstekende organisatie
Strakke en kritische controle op ondersteunende diensten (roosters, cijferverwerking e.d.) Er wordt gestreefd snelle verwerking van tentamens Jaarlijks is alle informatie samengevoegd in LS-gids Dit kost veel energie, maar voorkomt veel onduidelijkheid. Student weet waar hij/zij aan toe is.

20 Hoe word je de beste opleiding van Nederland?
VRAGEN


Download ppt "Hoe word je de beste opleiding van Nederland?"

Verwante presentaties


Ads door Google