De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom de MEL? Toename (na-)scholing leraren masterniveau

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom de MEL? Toename (na-)scholing leraren masterniveau"— Transcript van de presentatie:

1 Master Educational Leadership voorlichting 13 maart 2014 Saxion Hengelo Jeroen Imants

2 Waarom de MEL? Toename (na-)scholing leraren masterniveau
Complexiteit leidinggevende taak in scholen Behoefte verdieping deskundigheid zittende schoolleiders (PO) Behoefte scholing afdelings-/ teamleiders (VO en MBO) Prognose tekorten leidinggevenden

3 Doelgroep Directeuren PO / SO scholen met min. 3 jaar ervaring
Afdelingsleiders / teamleiders VO /MBO met min. 3 jaar ervaring Leraren met ambitie / bewezen potentie voor schoolleider met structurele leidinggevende taak in school

4 Eindkwalificaties (…. denken en handelen)
Opbrengstgericht Innovatief Reflectief / cyclisch Ondernemend Onderzoekend Inspirerend Integraal

5 Leerlijnen Leidinggeven aan onderwijsprogramma
Ontwikkelen visie / aangeven richting Begrijpen / ontwikkelen mensen Ontwikkelen / herinrichten organisatie Verbeteren / vernieuwen vanuit onderzoekende activiteiten Verdiepen / versterken eigen leiderschap / leiderschap in organisatie

6 Programma jaar 1 Intro-ductie 1 ects
Vier praktijken effectieve schoolleiders Afslui-ting jaar 1 Leiding geven aan onderwijs-programma 5 ects, incl. leerwerktaak Ontwikkelen van visie/aangeven richting Begrijpen en ontwikkelen van mensen Ontwikkelen en herinrichten organisatie Verbeteren en vernieuwen vanuit onderzoekende activiteiten 5 ects (onderzoekende activiteiten direct gekoppeld aan de vier praktijken) Verdiepen en versterken persoonlijk leiderschap en leiderschap in de organisatie (masterclasses 3 ects)

7 Programma jaar 2 Vier praktijken effectieve schoolleiders
Afslui-ting jaar 2 1 ects Leiding geven aan onderwijs-programma 1,5 / 5,5 ects 3 x 1,5 en 1 x 5,5 Ontwikkelen van visie/aangeven richting Totaal 10 ects Begrijpen en ontwikkelen van mensen Ontwikkelen en herinrichten organisatie Integrale leerwerktaak (6 ects) Verbeteren en vernieuwen vanuit onderzoekende activiteiten 10 ects Verdiepen en versterken persoonlijk leiderschap en leiderschap in de organisatie (masterclasses 3 ects)

8 Didactisch concept: lerend werken, werkend leren
Leren op de werkplek Werken in en aan de eigen school

9 Leren op de werkplek Eigen school leerplek Leerwerktaken centraal
Driehoekscontract Vaste begeleider werkplek POP Oefenen binnen school Intervisie, mentoring, ‘critical friend’

10 Werken in en aan eigen school: opdrachten
Klassenobservatie en feedback geven Datamuur leerresultaten samenstellen en voorleggen aan team Strategie school opstellen en inspirerend presenteren Functioneren leraren koppelen aan leren leerlingen en professionele ontwikkeling Stimuleren onderwijs- en teamontwikkeling Beeld school in PR toetsen en bijstellen

11 Opbouw beide studiejaren
3 tweedaagse studiebijeenkomsten (begin jaar / midden jaar / eind jaar) 9 eendaagse studiebijeenkomsten (tussen tweedaagsen) Studiegroepen (bijv. intervisie), begelei-dingsgesprekken (mentor), werkbezoeken (jaar 2) tussen twee- en eendaagsen Zelfstudie, opdrachten, oefeningen en leerwerktaken tussen twee- en eendaagsen

12 Studieactiviteiten Colleges en literatuurstudie / gastcolleges
Vaardigheidstraining / oefening in school Werkcolleges rond onderzoeksopdrachten en leerwerktaken Masterclasses rond versterken leiderschap Binnen praktijkschool uit te voeren onderzoeksopdrachten en leerwerktaken Intervisie / ‘critical friend’ Werkbezoeken

13 Docenten en begeleiders
Dr. Dortie Mijs, Expertis Onderwijsadviseurs Drs. Bart Schuurmans, Saxion Hogeschool Peter Besselink MMEd, Saxion Hogeschool Dr. Jeroen Imants, Saxion Hogeschool en Radboud Universiteit Nijmegen Dr. Niels Brouwer, Radboud Universiteit Nijmegen Drs. Elly Reinders, Expertis Onderwijsadviseurs Trainers / begeleiders intervisie: Annemarie Zwerink en Gerry Oldegbers, Saxion Hogeschool

14 Toetsing Tentamen (open boek) Verslag leerwerktaak
Reflectie vaardigheidstraining Onderzoeksopdracht Stand-van-zaken paper jaar 1 (portfolio) Eindverslag (portfolio)

15 Contacturen Contacturen studiebijeenkomsten: 126 uur
Contacturen tussen bijeenkomsten: ± 84 uur Contacturen op jaarbasis: 210 (5 a 5,5 uur per week)

16 Studeerbaarheid Planning d.m.v. uniforme studiewijzers
Spreiding studietaken en opdrachten Afstemming werken en leren in leerwerktaken en opdrachten Afzonderlijke ruimte in programma voor opstart en afronding opleiding Strakke bewaking en begeleiding op studievoortgang

17 Toelating / vrijstelling
Schoolleiders (directeuren po en so / afdelingsleiders vo en mbo) met 3 jaar ervaring Leraren (high potentials) met structurele leidinggevende taak en opleiding op bachelorniveau, via assessment Vrijstelling op basis EVC bespreekbaar; masterniveau eerdere opleiding vereist, en inpasbaarheid in didactisch concept Aanmelden: via aanvraagformulier toelating


Download ppt "Waarom de MEL? Toename (na-)scholing leraren masterniveau"

Verwante presentaties


Ads door Google