De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master Educational Leadership voorlichting 13 maart 2014 Saxion Hengelo Jeroen Imants.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master Educational Leadership voorlichting 13 maart 2014 Saxion Hengelo Jeroen Imants."— Transcript van de presentatie:

1 Master Educational Leadership voorlichting 13 maart 2014 Saxion Hengelo Jeroen Imants

2 • Toename (na-)scholing leraren masterniveau • Complexiteit leidinggevende taak in scholen • Behoefte verdieping deskundigheid zittende schoolleiders (PO) • Behoefte scholing afdelings-/ teamleiders (VO en MBO) • Prognose tekorten leidinggevenden Waarom de MEL?

3 Doelgroep • Directeuren PO / SO scholen met min. 3 jaar ervaring • Afdelingsleiders / teamleiders VO /MBO met min. 3 jaar ervaring • Leraren met ambitie / bewezen potentie voor schoolleider met structurele leidinggevende taak in school

4 Eindkwalificaties (…. denken en handelen) • Opbrengstgericht • Innovatief • Reflectief / cyclisch • Ondernemend • Onderzoekend • Inspirerend • Integraal

5 Leerlijnen • Leidinggeven aan onderwijsprogramma • Ontwikkelen visie / aangeven richting • Begrijpen / ontwikkelen mensen • Ontwikkelen / herinrichten organisatie • Verbeteren / vernieuwen vanuit onderzoekende activiteiten • Verdiepen / versterken eigen leiderschap / leiderschap in organisatie

6 Programma jaar 1 Intro- ductie 1 ects Vier praktijken effectieve schoolleidersAfslui- ting jaar 1 1 ects Leiding geven aan onderwijs- programma 5 ects, incl. leerwerktaak Ontwikkelen van visie/aangeven richting 5 ects, incl. leerwerktaak Begrijpen en ontwikkelen van mensen 5 ects, incl. leerwerktaak Ontwikkelen en herinrichten organisatie 5 ects, incl. leerwerktaak Verbeteren en vernieuwen vanuit onderzoekende activiteiten 5 ects (onderzoekende activiteiten direct gekoppeld aan de vier praktijken) Verdiepen en versterken persoonlijk leiderschap en leiderschap in de organisatie (masterclasses 3 ects)

7 Programma jaar 2 Vier praktijken effectieve schoolleiders Afslui- ting jaar 2 1 ects Leiding geven aan onderwijs- programma 1,5 / 5,5 ects 3 x 1,5 en 1 x 5,5 Ontwikkelen van visie/aangeven richting 1,5 / 5,5 ects Totaal 10 ects Begrijpen en ontwikkelen van mensen 1,5 / 5,5 ects Ontwikkelen en herinrichten organisatie 1,5 / 5,5 ects Integrale leerwerktaak (6 ects) Verbeteren en vernieuwen vanuit onderzoekende activiteiten 10 ects Verdiepen en versterken persoonlijk leiderschap en leiderschap in de organisatie (masterclasses 3 ects)

8 Didactisch concept: lerend werken, werkend leren • Leren op de werkplek • Werken in en aan de eigen school

9 Leren op de werkplek • Eigen school leerplek • Leerwerktaken centraal • Driehoekscontract • Vaste begeleider werkplek • POP • Oefenen binnen school • Intervisie, mentoring, ‘critical friend’

10 Werken in en aan eigen school: opdrachten • Klassenobservatie en feedback geven • Datamuur leerresultaten samenstellen en voorleggen aan team • Strategie school opstellen en inspirerend presenteren • Functioneren leraren koppelen aan leren leerlingen en professionele ontwikkeling • Stimuleren onderwijs- en teamontwikkeling • Beeld school in PR toetsen en bijstellen

11 • 3 tweedaagse studiebijeenkomsten (begin jaar / midden jaar / eind jaar) • 9 eendaagse studiebijeenkomsten (tussen tweedaagsen) • Studiegroepen (bijv. intervisie), begelei- dingsgesprekken (mentor), werkbezoeken (jaar 2) tussen twee- en eendaagsen • Zelfstudie, opdrachten, oefeningen en leerwerktaken tussen twee- en eendaagsen Opbouw beide studiejaren

12 Studieactiviteiten Colleges en literatuurstudie / gastcolleges Vaardigheidstraining / oefening in school Werkcolleges rond onderzoeksopdrachten en leerwerktaken Masterclasses rond versterken leiderschap Binnen praktijkschool uit te voeren onderzoeksopdrachten en leerwerktaken Intervisie / ‘critical friend’ Werkbezoeken

13 Docenten en begeleiders Docenten: • Dr. Dortie Mijs, Expertis Onderwijsadviseurs • Drs. Bart Schuurmans, Saxion Hogeschool • Peter Besselink MMEd, Saxion Hogeschool • Dr. Jeroen Imants, Saxion Hogeschool en Radboud Universiteit Nijmegen • Dr. Niels Brouwer, Radboud Universiteit Nijmegen • Drs. Elly Reinders, Expertis Onderwijsadviseurs Trainers / begeleiders intervisie: • Annemarie Zwerink en Gerry Oldegbers, Saxion Hogeschool

14 Toetsing • Tentamen (open boek) • Verslag leerwerktaak • Reflectie vaardigheidstraining • Onderzoeksopdracht • Stand-van-zaken paper jaar 1 (portfolio) • Eindverslag (portfolio)

15 Contacturen  Contacturen studiebijeenkomsten: 126 uur  Contacturen tussen bijeenkomsten: ± 84 uur  Contacturen op jaarbasis: 210 (5 a 5,5 uur per week)

16 Studeerbaarheid • Planning d.m.v. uniforme studiewijzers • Spreiding studietaken en opdrachten • Afstemming werken en leren in leerwerktaken en opdrachten • Afzonderlijke ruimte in programma voor opstart en afronding opleiding • Strakke bewaking en begeleiding op studievoortgang

17 Toelating / vrijstelling • Schoolleiders (directeuren po en so / afdelingsleiders vo en mbo) met 3 jaar ervaring • Leraren (high potentials) met structurele leidinggevende taak en opleiding op bachelorniveau, via assessment • Vrijstelling op basis EVC bespreekbaar; masterniveau eerdere opleiding vereist, en inpasbaarheid in didactisch concept • Aanmelden: via aanvraagformulier toelating


Download ppt "Master Educational Leadership voorlichting 13 maart 2014 Saxion Hengelo Jeroen Imants."

Verwante presentaties


Ads door Google