De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Competentieprofiel studieloopbaanbegeleider in ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Competentieprofiel studieloopbaanbegeleider in ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Competentieprofiel studieloopbaanbegeleider in ontwikkeling

2 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB ONDERZOEK Opdrachtgever: Directie ISS Opdrachtgever: Directie ISS Begeleiding: Begeleiding: Lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten Lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten Dr. Kitty Kwakman Dr. Marion van Hattum

3 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB INHOUD PRESENTATIE Onderzoeksopzet Onderzoeksopzet Toelichting op competentieprofiel Toelichting op competentieprofiel Toepassingen van competentieprofiel Toepassingen van competentieprofiel

4 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB DOEL ONDERZOEK Een bijdrage leveren aan de implementatie van HAN kader studieloopbaanbegeleiding bij ISS Een bijdrage leveren aan de implementatie van HAN kader studieloopbaanbegeleiding bij ISS

5 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB ONDERZOEKSVRAGEN Hoe moet een instrument er uit zien waarmee competenties van SLBers in kaart gebracht kunnen worden, waarbij ontwikkeldoelen van SLBers geformuleerd kunnen worden en waarbij trajecten vastgesteld kunnen worden om deze doelen te bereiken? Hoe moet een instrument er uit zien waarmee competenties van SLBers in kaart gebracht kunnen worden, waarbij ontwikkeldoelen van SLBers geformuleerd kunnen worden en waarbij trajecten vastgesteld kunnen worden om deze doelen te bereiken? Op welke manier kan dit instrument ingezet worden? Op welke manier kan dit instrument ingezet worden?

6 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB ONDERZOEKSOPZET Vooronderzoek Vooronderzoek Literatuurstudie Literatuurstudie Interviews met experts Interviews met experts

7 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB ONDERZOEKSMETHODE ICOON methode: interactieve competentieontwikkeling ICOON methode: interactieve competentieontwikkeling

8 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB ICOON METHODE Profielen worden afgeleid uit doelen organisatie Profielen worden afgeleid uit doelen organisatie Interactieve manier van werken Interactieve manier van werken Producten zijn voorgelegd aan deelprojectgroepstudieloopbaanbegeleiding ISS en team studieloopbaanbegeleiders op de opleidingen. Producten zijn voorgelegd aan deelprojectgroepstudieloopbaanbegeleiding ISS en team studieloopbaanbegeleiders op de opleidingen.

9 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB ONDERDELEN Contextbeschrijving rol studieloopbaanbegeleider Contextbeschrijving rol studieloopbaanbegeleider Kerntaken Kerntaken Kernopgaven Kernopgaven Competenties Competenties

10 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB CONTEXTBESCHRIJVING Contextbeschrijving HAN Contextbeschrijving HAN Diversiteit Studieloopbaanbegeleiders Diversiteit Studieloopbaanbegeleiders De studieloopbaanbegeleider bestaat niet De studieloopbaanbegeleider bestaat niet

11 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB 3 NIVEAU’S 3 niveaus in studieloopbaanbegeleiders: 3 niveaus in studieloopbaanbegeleiders: Niveau 1:de beginnende SLBer (starter) Niveau 1:de beginnende SLBer (starter) Niveau 2: de SLBer studieloopbaanbegeleider met enige ervaring Niveau 2: de SLBer studieloopbaanbegeleider met enige ervaring Niveau 3: ervaren SLBer/coordinator SLB Niveau 3: ervaren SLBer/coordinator SLB

12 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB KERNTAKEN Kerntaken zijn sets inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten die kenmerkend zijn voor de rol van SLBer Kerntaken zijn sets inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten die kenmerkend zijn voor de rol van SLBer

13 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB KERNOPGAVEN De belangrijkste dilemma’s, keuze’s, problemen en kansen waarvoor een oplossing en een aanpak wordt verwacht van de studieloopbaanbegeleider De belangrijkste dilemma’s, keuze’s, problemen en kansen waarvoor een oplossing en een aanpak wordt verwacht van de studieloopbaanbegeleider

14 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB COMPETENTIES Geintegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes en persooonlijke eigenschappen, waarmee op adequate wijze re sultaten kunnen worden gehaald in een beroepscontext. Geintegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes en persooonlijke eigenschappen, waarmee op adequate wijze re sultaten kunnen worden gehaald in een beroepscontext.

15 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB KERNTAKEN Studentgebonden Studentgebonden Organisatiegebonden Organisatiegebonden Beroepsgebonden Beroepsgebonden

16 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB STUDENTGEBONDEN KERNTAKEN - Ondersteunen en begeleiden van individuele studenten - Groepsgerichte studentbegeleiding - Monitoring van competentie-ontwikkeling - Adviseren en informeren - Begeleiden van leer-vaardigheden: studieplanning, studie-aanpak, studievoortgang - Keuzeprocessen begeleiden

17 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB STUDENTGEBONDEN KERNTAKEN Signaleren van deficiencies en/of noodzaak psychosociale begeleiding Signaleren van deficiencies en/of noodzaak psychosociale begeleiding Verwijzen Verwijzen Rapporteren Rapporteren Studiecontracten afsluiten Studiecontracten afsluiten Bewaken studievoortgang Bewaken studievoortgang Reflecteren Reflecteren

18 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Organisatiegebonden kerntaken Beleid van de organisatie uivoeren m.b.t. studieloopbaanbegeleiding Beleid van de organisatie uivoeren m.b.t. studieloopbaanbegeleiding Bijdragen aan beleidsontwikkeling m.b.t. studieloopbaanbegeleiding Bijdragen aan beleidsontwikkeling m.b.t. studieloopbaanbegeleiding Signaleren Signaleren Netwerken Netwerken

19 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Professiegebonden kerntaken deskundigheid bevorderen deskundigheid bevorderen

20 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Kernopgaven SLBer Kwaliteit versus kwantiteit Kwaliteit versus kwantiteit Contacten met individuele studenten versus andere studieloopbaanbegeleidings taken Contacten met individuele studenten versus andere studieloopbaanbegeleidings taken Zelf begeleiden van studenten versus doorverwijzen Zelf begeleiden van studenten versus doorverwijzen Overnemen van student of student zelf laten uitzoeken Overnemen van student of student zelf laten uitzoeken Maatwerk versus standaard aanpak Maatwerk versus standaard aanpak

21 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Competenties SLB 1.Doel- en resultaatgericht 1.Doel- en resultaatgericht 2.Coachend 2.Coachend 3.Sensitief/communicatie 3.Sensitief/communicatie 4.Betrouwbaar/integer 4.Betrouwbaar/integer 5.Vakkundig/deskundig 5.Vakkundig/deskundig 6.Toegankelijk/laagdrempelig 6.Toegankelijk/laagdrempelig 7.Creatief/Oplossingsgericht 7.Creatief/Oplossingsgericht 8.Kwaliteitsgericht 8.Kwaliteitsgericht 9.Reflectief/lerend 9.Reflectief/lerend

22 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Competenties Competenties zijn uitgewerkt naar gedragsindicatoren en resultaten. Competenties zijn uitgewerkt naar gedragsindicatoren en resultaten.

23 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Toepassingen van competentieprofiel Binnen R&O gesprekken Binnen R&O gesprekken Basis voor deskundigheidsbevorderingsplannen Basis voor deskundigheidsbevorderingsplannen Assessment traject voor SLBers Assessment traject voor SLBers Scorelijst competenties (zelfbeoordeling) Scorelijst competenties (zelfbeoordeling)

24 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Uitgangspunt Competentieprofiel ontwikkelingsgericht inzetten Competentieprofiel ontwikkelingsgericht inzetten

25 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Toepassing binnen R&O gesprekken Ter orientatie: Is de rol van studieloopbaanbegeleider geschikt voor mij?

26 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Toepassing binnen R&O gesprekken Hoe staat het met SLB competenties? Hoe staat het met SLB competenties? Onderbouwing door: Onderbouwing door: Zelfbeoordeling (op basis van scorelijst SLB) Zelfbeoordeling (op basis van scorelijst SLB) beoordeling door collega’s en manager (90 graden feedback) beoordeling door collega’s en manager (90 graden feedback) beoordeling door manager, collega’s en studenten (360graden feedback) beoordeling door manager, collega’s en studenten (360graden feedback)

27 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Toepassing binnen R&O gesprekken Hoe kun je je verder ontwikkelen als studieloopbaanbegeleider? Hoe kun je je verder ontwikkelen als studieloopbaanbegeleider? vaststellen van gewenste competentieontwikkeling vaststellen van gewenste competentieontwikkeling afspraken maken m.b.t. deskundigheidsbevordering afspraken maken m.b.t. deskundigheidsbevordering vastleggen van afspraken in POP vastleggen van afspraken in POP

28 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Deskundigheidsbevorderingsplan slb Uitgegaan wordt van het competentieprofiel SLB Uitgegaan wordt van het competentieprofiel SLB Deskundigheidsbevordering van SLBers is maatwerk Deskundigheidsbevordering van SLBers is maatwerk Startende studieloopbaanbegeleiders (niveau 1) nemen deel aan een introductiecursus studieloopbaanbegeleider Startende studieloopbaanbegeleiders (niveau 1) nemen deel aan een introductiecursus studieloopbaanbegeleider

29 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Deskundigheidsbevorderingsplan slb Alle studieloopbaanbegeleiders nemen deel aan intervisietraject Alle studieloopbaanbegeleiders nemen deel aan intervisietraject Verdere deskundigheidsbevordering via maatwerk individueel (coaching) en groepsgericht (aanbod van trainingen) Verdere deskundigheidsbevordering via maatwerk individueel (coaching) en groepsgericht (aanbod van trainingen)

30 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Maatwerk trainingen trainingen zijn ontwikkeld vanuit competentieprofiel trainingen zijn ontwikkeld vanuit competentieprofiel trainingen zijn afgestemd op ontwikkelvragen SLBer trainingen zijn afgestemd op ontwikkelvragen SLBer aanbod trainingen omvatten alle competenties studieloopbaanbegeleider aanbod trainingen omvatten alle competenties studieloopbaanbegeleider trainingen zijn afgestemd op diverse niveau’s trainingen zijn afgestemd op diverse niveau’s

31 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Keuzemogelijkheden Introductiecursus studieloopbaanbegeleiding (niveau 1) Introductiecursus studieloopbaanbegeleiding (niveau 1) Basiscommunicatie voor studieloopbaanbegeleiders (niveau 1) Basiscommunicatie voor studieloopbaanbegeleiders (niveau 1) Training resultaatgericht coachen (niveau 1en 2) Training resultaatgericht coachen (niveau 1en 2) Gebruik van instrumenten in studieloopbaanbegeleiding (niveau 1,2,3) Gebruik van instrumenten in studieloopbaanbegeleiding (niveau 1,2,3)

32 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Keuzemogelijkheden Hanteren van leerproblemen in studieloopbaanbegeleiding en verwijzing Hanteren van leerproblemen in studieloopbaanbegeleiding en verwijzing Hanteren van diversiteit binnen studieloopbaanbegeleiding Hanteren van diversiteit binnen studieloopbaanbegeleiding Hanteren van groepsdynamica binnen studieloopbaanbegeleiding Hanteren van groepsdynamica binnen studieloopbaanbegeleiding

33 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Voor alle studieloopbaanbegeleiders Op de opleidingen Op de opleidingen Intervisietraject (4xper jaar) Intervisietraject (4xper jaar) Teamvergadering (4xper jaar) Teamvergadering (4xper jaar) Individuele coaching van nieuwe SLBers Individuele coaching van nieuwe SLBers Nieuwe informatie voor SLBers moet helder en inzichtelijk aangeboden worden: bv. via Eplace Nieuwe informatie voor SLBers moet helder en inzichtelijk aangeboden worden: bv. via Eplace

34 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Certificering studieloopbaanbegeleiders? Startbijeenkomst Startbijeenkomst Sterkte/zwakteanalyse maken (zelfbeoordeling op basis van Competentieprofiel) Sterkte/zwakteanalyse maken (zelfbeoordeling op basis van Competentieprofiel) Gesprek met peer-coach Gesprek met peer-coach 360 Graden feedback van collega’s en deelnemers 360 Graden feedback van collega’s en deelnemers

35 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Certificering studieloopbaanbegeleiders Formuleren van ontwikkeldoelen en maken professionaliseringsplan Formuleren van ontwikkeldoelen en maken professionaliseringsplan Voorleggen (digitaal) portfolio 1 e fase aan beoordelaars Voorleggen (digitaal) portfolio 1 e fase aan beoordelaars Uitvoeren professionaliseringsplan, weerslag in portfolio Uitvoeren professionaliseringsplan, weerslag in portfolio Voorleggen aan assessor + beoordeling Voorleggen aan assessor + beoordeling

36 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Ontwerp scorelijst studieloopbaanbegeleider Op de scorelijst kan de studieloopbaanbegeleider (of de collega) de mate van beheersing aangeven van de competenties Op de scorelijst kan de studieloopbaanbegeleider (of de collega) de mate van beheersing aangeven van de competenties Scorelijst is afgeleid van kerntaken, kernopgaven en competenties Scorelijst is afgeleid van kerntaken, kernopgaven en competenties Scorelijst kan digitaal uitgewerkt worden Scorelijst kan digitaal uitgewerkt worden

37 Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Discussie Wat zijn jullie reacties op het competentieprofiel? Wat zijn jullie reacties op het competentieprofiel? Wat zijn jullie reacties op de toepassingen? Wat zijn jullie reacties op de toepassingen?


Download ppt "Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB Competentieprofiel studieloopbaanbegeleider in ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google