De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studieadviesregeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studieadviesregeling"— Transcript van de presentatie:

1 Studieadviesregeling 2015-2016
Waarom en wanneer? Hoe? Belangrijk! Succes!

2 Waarom? Je krijgt feedback over :
Studieresultaten op school en in de BPV Studiehouding op school Werkhouding in de BPV Aan- en afwezigheid (ongeoorloofd verzuim). De studieadviesregeling is bedoeld om duidelijkheid te geven over jouw studievoortgang en hoe we jou daarbij het beste kunnen begeleiden!

3 Hoe?

4 Beoordeling studieresultaten op school en/of de BPV

5 Beoordeling studiehouding op school
Alle betrokken docenten gebruiken hetzelfde formulier, onderbouwen gegeven score. De SLB’er verzamelt de bevindingen, beoordeelt zelf niet en komt tot een eindbeoordeling. Meerderheid van scores bepaalt eindscore per houdingsaspect. In de studentenbespreking wordt de definitieve beoordeling vastgesteld. Archivering in jouw begeleidingsdossier

6 Beoordelingsformulier studiehouding op school
Bij twee of meer onvoldoendes, is de eindbeoordeling van de studiehouding onvoldoende! Houding/gedrag Dit betekent dat je: V O Toelichting Afspraken 1. Afspraken nakomen afspraken nakomt op tijd en helder communiceert over de redenen als dit niet lukt. verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces 2. Onderwijsactiviteiten voorbereiden voorbereid in de les komt; alle benodigde materialen bij je hebt; huiswerkopdrachten uitvoert. 3. Communicatie vriendelijk en beleefd bent; een correct taalgebruik hebt; naar anderen luistert; een actieve, geïnteresseerde houding hebt; op de juiste manier omgaat met feedback. 4. Schoolwerk op tijd in leveren op tijd je schoolwerk inlevert; 5. Samenwerken en overleggen met studiegenoten initiatief neemt en inzet toont; bereid bent om taken op je te nemen en uit te voeren; over groepsopdrachten overlegt en afstemt met studiegenoten; een constructieve bijdrage levert aan het leerklimaat in de klas. Totaal beoordeling

7 Beoordeling werkhouding in de BPV
Bespreek aan het begin van de BPV het beoordelingsformulier met je praktijkopleider op het BPV-adres. Maak afspraken over de voortgangsgesprekken in de BPV. Het beoordelingsformulier helpt je te werken aan de juiste beroepshouding. Er is een tussenbeoordeling en een eindbeoordeling Voor het behalen van het diploma moeten alle BPV-perioden afgesloten worden met een voldoende werkhouding. Archivering in jouw begeleidingsdossier. NB Voor heel korte, oriënterende BPV-periodes wordt geen beoordeling van de werkhouding opgesteld.

8 Beoordelingsformulier werkhouding in de BPV
Alle houdingsaspecten moeten voldoende zijn voor een voldoende eindbeoordeling van de werkhouding aan het eind van de BPV-periode! Houding/gedrag Dit betekent dat je: V O Toelichting Afspraken 1. Afspraken nakomen afspraken nakomt op tijd en helder communiceert over de redenen als dit niet lukt. op tijd BPV-opdrachten laat beoordelen/ op tijd feedback vraagt 2. Werken volgens de regels en voorschriften van de instelling volgens de regels van de praktijkinstelling werkt; je aan de (kleding) voorschriften en aanwijzingen houdt van de instelling; interesse toont voor het werk en de organisatie. 3. Communicatie vriendelijk en beleefd bent; een correct taalgebruik hebt; naar anderen luistert; een actieve, geïnteresseerde houding hebt; op de juiste manier omgaat met feedback. 4. Geheimhouding zorgvuldig omgaat met informatie; je houdt aan de geheimhoudingsplicht; 5. Samenwerken en overleggen initiatief neemt en inzet toont; advies aan collega’s en leidinggevende(n) vraagt; bereid bent om taken op je te nemen en uit te voeren; over je werk overlegt en afstemt met collega’s; jouw collega’s informeert en leidinggevende(n) uit jezelf (proactief). Totaal beoordeling

9 Aanwezigheid Lees de informatie in de flyer goed door!
Er staat belangrijke informatie in! Wij willen graag weten hoe het met je gaat! We zijn als school verplicht verzuim te melden bij DUO en de leerplichtambtenaar.

10 Aanwezigheid in de BPV Registreer de uren die je in de BPV maak nauwkeurig; deze uren tellen mee in de urenregistratie. Bij een dreigend tekort aan het aantal BPV-uren, worden er afspraken gemaakt hoe deze uren gecompenseerd moeten worden. Je moet een minimum aantal BPV-uren hebben gemaakt om het diploma te kunnen halen. Dit aantal kun je vinden in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding. De OER is te vinden op

11 Studentenbesprekingen (1)
Er wordt door docenten gekeken of je voldoende studieresultaten hebt behaald Docenten vullen beoordelingsformulier studiehouding in Praktijkopleiders vullen beoordelingsformulier werkhouding in de BPV in (indien van toepassing) SLB’er maakt overzicht en doet een voorstel voor de beoordeling van de studie- en/of werkhouding SLB’er maakt overzicht van studenten die een officiële waarschuwing ongeoorloofd verzuim hebben gehad.

12 Studentenbesprekingen (2)
SLB’er heeft een check op de BPV-uren gedaan en evt. afspraken vastgelegd. Het docententeam neemt een eindbesluit over het studieadvies. In een persoonlijk gesprek wordt het studieadvies met jou besproken en worden er eventuele afspraken gemaakt en vastgelegd.

13 Belangrijk!! Te veel ongeoorloofd verzuim leidt tot een oranje of zelfs rood studieadvies. Als het niet duidelijk is welke studieresultaten (op school en/of de BPV) behaald moeten zijn in een bepaalde periode, vraag dit dan na bij je SLB’er! Mocht je extra hulp of ondersteuning nodig, bespreek dit dan met je SLB’er. Zorg dat je de informatie goed leest! Veel belangrijke informatie is te vinden op


Download ppt "Studieadviesregeling"

Verwante presentaties


Ads door Google