De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkonderzoek 2 Rotterdam Academy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkonderzoek 2 Rotterdam Academy."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkonderzoek 2 Rotterdam Academy

2 Contactgegevens Chantal van der Putten

3 Bijeenkomst 1 Introductie module Opbouw en planning
Inleiding praktijkprobleem Verband praktijkprobleem met eigen praktijkplek Overzicht fases en opdrachten Uitleg oriëntatiefase (hoe?) Richten: hoe kom je aan een onderzoeksvraag? Uitleg onderzoeksplan

4 Introductie module Praktijkonderzoek Ouderbetrokkenheid binnen de VVE
Onderzoek binnen jouw organisatie Hoe kan de ouderbetrokkenheid verbeterd worden?

5 Introductie module Studiebelasting 3 ECTS (84 uur)
Aanwezigheid bij de lessen is verplicht Literatuur Van der Donk, C. & Van Lanen, B. (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum, Nederland: Coutinho.

6 Introductie module Je leert hoe je een goed praktijkonderzoek doet volgens de methode van Van der Donk en Van Lanen (2011): aan de hand van een beschreven praktijkprobleem leer je hoe je binnen jouw organisatie gegevens verzamelt, interpreteert en hoe je hieruit conclusies trekt; je leert hoe je een conclusie onderbouwt met inzichten vanuit relevante literatuur; op basis van je conclusies leer je hoe je een innovatieve, creatieve oplossing voor een relevant praktijkprobleem bedenkt.

7 Introductie module Toetsing Voor de beoordeling zijn voorwaardelijk:
Een goedgekeurd individueel onderzoeksplan (format Van der Donk & Van Lanen, 2011, p ). Het uitvoeren van een individuele presentatie op de opleiding. Een compleet onderzoeksverslag (format Van der Donk en Van Lanen, 2011, p ). De taaleis van 3F. Een correct gebruik van de APA-regels. Het onderzoeksverslag en het beroepsproduct zijn geplaatst op Natschool en gecontroleerd op plagiaat.

8 Introductie module Toetsing Beoordeeld worden: Onderzoeksverslag (75%)
Beroepsproduct (25%) Zie bijlage 1 van de studiehandleiding voor de rubrics

9 Introductie module Herkansing Wanneer je lager scoort dan een 5,5:
Verbeter het onderzoeksverslag en/of beroepsproduct naar aanleiding van de feedback van de docent. Lever de verbeterde versie in de herkansingsweek van OP4 in.

10 Opbouw en planning De module is in onderwijsperiode 3 en 4
Om de week les Periode 3: inleveren onderzoeksplan Periode 4: inleveren onderzoeksverslag en beroepsproduct

11 Inleiding praktijkprobleem
Als ouders zich betrokken tonen en zijn, zullen de ontwikkelingskansen van kinderen vergroot worden. VVE-instellingen zullen samen met de ouders aan de gang moeten om de kwaliteit van de opvang te optimaliseren. Naast de ouder staan en de ouder als partner zien, geeft instellingen de kans een kwaliteitsslag te maken. Verband met module Ouderbetrokkenheid

12 Eigen praktijkplek Hoe zit het met de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in jouw instelling? In dit praktijkonderzoek ga je dat onderzoeken. Hoe kunnen de ouders van je praktijkplek nog beter samenwerken met de instelling om optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van het jonge kind?

13 Overzicht fases en opdrachten
Onderzoeksplan: Oriënteren Richten Plannen Vervolgens: Verzamelen Analyseren en concluderen

14 Overzicht fases en opdrachten
Beroepsproduct: Ontwerpen Onderzoeksverslag en presentatie: Rapporteren en presenteren

15 Oriëntatiefase Oriënteren: Verken het praktijkprobleem
Verken de literatuur Verzamel informatie in de praktijk Beschrijf het praktijkprobleem (5xW+H-methode) Leg de opbrengsten vast

16 Richten Richten: Onderzoeksdoel Onderzoeksvraag Literatuurstudie
Hoe kom je aan een onderzoeksvraag? Hoe kan de ouderbetrokkenheid bij jouw kinderdagverblijf worden verbeterd? Deze vraag kun je zelf verder specificeren

17 Onderzoeksplan A. De inleiding De aanleiding De context
De onderzoeksorganisatie Aansluiting van het onderzoek in de organisatie (zie ook Van der Donk en Van Lanen, paragraaf 3.5, p )

18 Onderzoeksplan B. Het praktijkprobleem
Resultaten literatuurverkenning (mag ook bij C) Het praktijkprobleem (zie ook Van der Donk en Van Lanen, paragraaf 3.5, p )

19 Onderzoeksplan C. Het onderzoeksdoel, de onderzoeksvraag en de literatuurstudie Onderzoeksdoel Onderzoeksvraag met eventuele deelvragen Literatuurstudie (zie ook Van der Donk en Van Lanen, paragraaf 4.7, p )

20 Onderzoeksplan D. De onderzoeksaanpak Onderzoeksactiviteiten
De tijdsplanning Randvoorwaarden (zie ook Van der Donk en Van Lanen, paragraaf 5.4, p )

21 Onderzoeksplan Toetscriteria voor zelfcontrole
Alle onderdelen helder beschreven? Vormen de vier onderdelen een logisch geheel? Kun je met de onderzoeksactiviteiten je onderzoeksvraag beantwoorden? Heb je een realistische planning met uitvoerbare onderzoeksactiviteiten? Logische momenten voor communicatie en reflectie? (zie ook Van der Donk en Van Lanen, paragraaf 5.5, p. 182)

22 Onderzoeksplan Toetscriteria voor zelfcontrole En verder…
voorblad met noodzakelijke gegevens; inhoudsopgave; paginanummering; eenduidige bronverwijzing (APA); taalkundig correct (3F). (zie ook Van der Donk en Van Lanen, paragraaf 5.5, p. 182)

23 Deadlines opdrachten OP3
Week 3.8: inleveren onderzoeksplan Week 3.9: go/no go Week 3.10: opnieuw onderzoeksplan inleveren bij ‘no go’

24 Huiswerk voor bijeenkomst 2
Lezen Hoofdstuk 4 (Van der Donk & Van Lanen, 2011) Maken/doen Oriëntatie praktijkplek Literatuurverkenning en antwoord op 5 x W + H (hoofdstuk 3, Van der Donk & Van Lanen, 2011) Concept onderzoeksvraag en eventuele deelvragen

25


Download ppt "Praktijkonderzoek 2 Rotterdam Academy."

Verwante presentaties


Ads door Google