De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startcollege SLC Voltijd SPH 2014- 2015 Overzicht jaar 1 & kwartaal 1 Marie-Joze van Raak Kamer: ML.03.423.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startcollege SLC Voltijd SPH 2014- 2015 Overzicht jaar 1 & kwartaal 1 Marie-Joze van Raak Kamer: ML.03.423."— Transcript van de presentatie:

1 Startcollege SLC Voltijd SPH 2014- 2015 Overzicht jaar 1 & kwartaal 1 Marie-Joze van Raak m.j.a.c.van.raak@hr.nl www.med.hro.nl/raamj Kamer: ML.03.423

2 Onderwijssysteem Rotterdams Onderwijs Model (ROM) Kennisgestuurd Praktijkgestuurd Studentgestuurd

3 Kennisgestuurde leerlijn verschillende werkvormen: colleges(hoor/werk) practica trainingen zelfstudieopdrachten cases simulaties skillslabs Deze gestructureerde werkvormen zijn een eerste stap in het proces van geleid via begeleid naar zelfstandig leren

4 Praktijkgestuurde leerlijn verschillende werkvormen: projectgestuurd onderwijs simulaties oriënterende stages de praktijk zélf vormt het uitgangspunt voor het leerproces oriënteren, onderzoeken & oplossen van een beroepsvraagstuk d.m.v. het ontwikkelen van een beroepsproduct de vraagstukken zijn open en complex

5 Studentgestuurde leerlijn Bijspijkerprogramma’s Hogeschool brede keuzevakken Organisatorische activiteiten SLC

6

7 Kennisgestuurd: 33 ECTS Kwartaal 1 Groepsdynamica (2 ECTS) Oriëntatie op het muzische (4 ECTS) Inleiding in de pedagogiek (4 ECTS) Onderzoeks - vaardigheden (2 ECTS) Kwartaal 2 Onderzoeks- vaardigheden (2 ECTS) Stromingen in de psychologie (3 ECTS) Sociologie en diversiteit (2 EC) Oriëntatie op het muzische (4 ECTS) Kwartaal 3 Communicatie (5 ECTS) Levensloop- psychologie (4 ECTS) Kwartaal 4 Ethiek1(3 ECTS)Mishandeling en geweld (2 ECTS)

8 Praktijkgestuurd: 18 ECTS Kwartaal 1+ 2 Project: Oriëntatie op het beroep (4 + 3 ECTS) Kwartaal 2 Oriënterende stage (4 ECTS) Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 3 Orienterende stage Integraal project: social work (7 ECTS) Kwartaal 4 Orienterende stage Integraal project: Social work

9 Studentgestuurd: 9 ECTS Kwartaal 1 Startweek Studieloopbaancoaching (1 ECTS) Studieloopbaancoaching Kwartaal 2 Studieloopbaancoaching Keuzevakruimte Kwartaal 3 Studieloopbaancoaching Keuzevakruimte Kwartaal 4 Studieloopbaancoaching (2 ECTS) Keuzevakruimte (6 ECTS)

10 Studiepunten systeem ECTS = European Credit Transfer System 1EC(TS) = 28 uur studielast Propedeuse = 60 ECTS Overgang jaar 1 naar jaar 2 = 48 ECTS

11 Eerste kwartaal: overzicht Kennisgestuurd GroepsdynamicaOnderzoeks- vaardigheden Inleiding in de pedagogiek Oriëntatie op het muzische Praktijkgestuurd Project: Oriëntatie op het beroep Studentgestuurd Startweek Studieloopbaancoaching

12 Groepsdynamica Je krijgt inzicht in groepsdynamische processen. De lesstof kent een opbouw van algemene kennis over de groepsdynamica en de vorming van groepen naar specifieke kennis over groepsdynamische processen, bijvoorbeeld rondom besluitvorming en situationeel leiderschap.

13 Onderzoeksvaardigheden Je leert hoe je onderzoek moet opzetten, welke stappen je daarbij moet doorlopen, hoe je HBO-bronnen vindt en kunt beoordelen. Deze module sluit aan bij project orientatie op het beroep, waar je de vaardigheden toepast.

14 Oriëntatie op het muzische Een belangrijk instrument dat je inzet als SPH’er, is creativiteit. Deze oriëntatie op het muzische is er op gericht te verkennen en uit te breiden. Je maakt hierin kennis met de volgende muzische middelen: muziek, beeldend vormen en drama. POA = verplichte aanwezigheid (doorgaans 1 x per kwartaal afwezig zijn mag)

15 Inleiding in de pedagogiek Verschillende opvoedingssituaties en opvoedingsstijlen worden besproken. Daarbij wordt er een uitstapje gedaan naar orthopedagogiek en komen situaties aan de orde waar de opvoeding mis dreigt te gaan.

16 Project: Oriëntatie op het beroep In de Oriëntatie op het beroep ga je via een project het SPH werkveld onderzoeken. Met welke sociale problemen heeft de SPH-er te maken? En met welke cliënten/ doelgroepen en instellingen? Hoe wordt de hulpverlening georganiseerd? De praktijk, ‘het werkveld’, wordt opgezocht.

17 Studieloopbaancoaching Binnen studieloopbaancoaching leer je hoe je vorm kunt geven aan je eigen studievoortgang. Je krijgt een beeld van studievoorzieningen, studie en beroep, je reflecteert op jezelf, je beroepsattitude en maakt verantwoorde keuzes, bijvoorbeeld voor stage. SLC en peercoaching ondersteunen je hierin met gesprekken en groepsbijeenkomsten. POA = verplichte aanwezigheid (max. 4 x per jaar afwezig zijn mag)

18 Organisatie colleges en toetsen De colleges vinden doorgaans plaats in week 1 t/m 8. Toetsing is doorgaans in week 9, maar soms ook tijdens de lesweken in de vorm van huiswerkopdrachten of een tussentijdse toets. In het eerste kwartaal is de toetsweek week 10 (10 t/m 14 november). Let dus per vak goed op wanneer er wordt getoetst, hoe er wordt getoetst en wat er per toets precies wordt gevraagd. Herkansingen: meestal kwartaal later in de herkansingsweek 10. Toetsvormen: S, V, AS, MC, P, P/V

19 Praktische zaken Huisregels School email HINT (roosters, Osiris, ziekmeldingen docenten) Abonneren op mededelingen jaar 1 N@tschool ISO-Frontoffice Studentzaken Decanaat http://hint.hro.nl/studentendecanaat (filmpje)http://hint.hro.nl/studentendecanaat Mediatheek E-mail docenten, med.hro.nl, postvakken docenten Sportleerlijn Peercoaching: Shelly Gomes 0876619@hr.nl Jaarraad Taal/diagnostische toets Oriënterende stage Intekenlijst supervisieruimten (vissenkommen) balie ISO-Frontoffice AD-traject Student aan Zet....

20 Opzet SLC Verschil docent en coach 3 pijlers: 1.beroepsoriëntatie, 2.ontwikkeling tot professional, 3.studievoortgang Leerdoelen en competentieprofiel (blz. 4 en 6 SHL) Per kwartaal gemiddeld 4 groepsbijeenkomsten en 1 individueel gesprek Inleveropdrachten (blz. 8 en 12 SHL) Literatuur: “Greep op je studieloopbaan “ (Bloemen P. & Dekkers J. 2013) http://www.oabdekkers.nl/web/PageND.aspx?id=102255

21 Opdracht 1 Studiegenotenboek In viertallen, stel jezelf voor aan de anderen: Wie ben ik? Wat zijn mijn hobby’s? Wat heb ik hiervoor gedaan (welke schoolopleiding)? Waar kom ik vandaan? Welke (culturele) achtergrond heb ik? Hoe en waar woon ik? Waarom heb ik voor de opleiding SPH gekozen? Wat zijn mijn verwachtingen van de opleiding? Wat vind ik belangrijk om verder over mijzelf te vertellen De resultaten van vandaag worden verwerkt tot een digitaal studiegenotenboek. Iedere student maakt 1 pagina. Daar voeg je iets persoonlijks toe. Dit kan een foto, een tekening, een gedicht of een kort verhaaltje zijn.

22 Opdracht 2: Onderlinge communicatie Delen van het digitaal studiegenotenboek voor de volgende SLC-bijeenkomst. Wie doet wat? Maak afspraken over communicatie in de klas, bv. Facebook besloten groep of Whats’app groep. Leerklimaat

23 Voorbereiding voor week 2 Huiswerk vooraf: lezen blz. 19 t/m 28 (blz 15 t/m 24 herziene druk) uit het boek “Greep op je studieloopbaan”. Maak voor de volgende bijeenkomst de KOLB- leerstijltest op http://hbo.sxills.nl/tests/kolb.htmlhttp://hbo.sxills.nl/tests/kolb.html en neem de uitslag mee.


Download ppt "Startcollege SLC Voltijd SPH 2014- 2015 Overzicht jaar 1 & kwartaal 1 Marie-Joze van Raak Kamer: ML.03.423."

Verwante presentaties


Ads door Google