De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."— Transcript van de presentatie:

1 ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324

2 VANDAAG  Hoe waren jullie werkveldbezoeken?  Theoretische presentatie over wet- en regelgeving  Theoretisch kader uitwerken en afronden  Bestudeer de SHL voor richtlijnen Planning Week 7: conceptplan meenemen, voor feedback van andere groep Week 7: inleveren concept onderzoeksplan Week 8: presentaties per projectgroep, criteria in SHL Week 9: inleveren OP op n@tschool woensdag uiterlijk om 22 uur

3 SOCIAL WORK  Korte film over Social Work Jongeren schrijven een bericht aan een sociaal werker / hulpverlener, die een rol heeft gespeeld in hun leven.

4 LANDELIJKE DISCUSSIE  Generalist versus specialist 4

5 EN DE SPH’ER? Je moet dus weten van de hoed en de rand  Positieve basishouding  Kennis onderhouden  Ontwikkelingen volgen  Creatieve oplossingen 5

6 WET- EN REGELGEVING 6

7 Een goede sociale professional:  Weet hoe de zorg georganiseerd is  Weet hoe de beste hulp voor de cliënt gerealiseerd kan worden  Gaat voor passende zorg en kwaliteit De Zorg of Holland: KoefnoenKoefnoen Waar gaan we naartoe? 7

8 VERZORGINGSSTAAT LinksMiddenRechts alleen rechtenrechten en plichtenalleen plichten planeconomieverzorgingsstaatvrijemarkteconomie veel sociale gelijkheid Gelijkheid en verantwoordelijkheid veel eigen verantwoordelijkheid uitgebreide verzorgingsstaat verzorgingsstaat beperkte verzorgingsstaat 8

9 De omslag van verzorgingsstaat naar participatiestaat 9

10 WAT IS ER AAN DE HAND? Transitie:  Het stelsel van zorg en welzijn is ingrijpend aan het veranderen  De overheid is verantwoordelijk voor dit proces  Verandering van het stelsel, van wetten, van de financiering, van de regels  Tegelijkertijd minder geld beschikbaar vanuit de overheid voorbeeld: Transitie Jeugdzorg 10

11 VERANDERINGEN OP VELE TERREINEN Onderwijs: verhoging studieprestaties, strengere selectie, studieduurverkorting, geen tweede master Weer samen naar school Participatiewet: Samenvoeging Wet Sociale Werkvoorziening (sociale werkplaatsen), Wajong (uitkering voor jongeren met een beperking) en de bijstand Zorg en hulpverlening: veranderingen in zorgverzekeringswet, AWBZ en WMO Jeugdzorg: decentralisatie, zorg gaat naar de gemeenten WMO WMO mantelzorg 11

12 CASUS  Saskia is 54 jaar en verstandelijk en lichamelijk gehandicapt  Ze verblijft sinds haar vierde jaar in een instelling: zeven dagen per week, 24 uur per dag: 18.250 dagen, 438.000 uren Wat kost dat en wie betaalt dat? 12

13 SCHATTING 13 € 3.236.580,-

14 WAAR KOMT DAT GELD VANDAAN? Het Nederlandse Zorgstelsel: 1.Zorgverzekeringswet (medische zorg) 2.Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (niet individueel verzekerbare zorg bijv. zoals bij Saskia) 3.Wet maatschappelijke ondersteuning (alle overige zorg en hulpverlening) 14

15 1. DE ZORGVERZEKERINGSWET ZVW (2006)  Principe van een verzekering: Iedereen vanaf 18 jaar betaalt premie. Kinderen tot 18 jaar zijn meeverzekerd met de ouders.  Lagere inkomens krijgen zorgtoeslag.  Basispakket is voor iedereen hetzelfde. Verzekeringspakket wordt vastgesteld door de regering. Je kunt je aanvullend verzekeren.  Ziektekostenverzekeraars innen de premies en betalen daarvan de kosten van medische zorg (huisartsen, ziekenhuis, specialist, apotheek, psychiatrie, verslavingszorg) 15

16 2. DE ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN AWBZ (1968)  Oorspronkelijk bedoeld voor langdurige onverzekerbare zorg (opname in een instelling voor mensen met een ernstige beperking, opname in een verpleeg- of verzorgingshuis voor ouderen)  Kosten die normaal gesproken voor niemand op te brengen zijn: kosten van verblijf, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van ouderen, mensen met een verstandelijke beperking  Solidariteit: iedereen betaalt mee en iedereen heeft evenveel recht op vergoeding van kosten 16

17 3. WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO (2007)  Kaderwet voor alles op het gebied van zorg en welzijn dat niet onder de Zvw en AWBZ valt  Van het Algemeen Maatschappelijk Werk tot de verhoogde toiletpot, van de hangplek voor jongeren tot de thuiszorg, van de opvang van dak- en thuislozen tot de inzet van vrijwilligers 17

18 18

19 VERSCHILLEN: ZVW en AWBZ Principe van een verzekering Recht op vergoeding in bij ziekte of beperking, ook als de inkomsten uit premie en belasting lager zijn, past de regering het verschil bij Regering stelt kaders vast WMO Geen recht maar voorziening Meedoen aan de samenleving staat voorop Geen automatisch recht op vergoeding van kosten of hulp Compensatieplicht Gemeente is verantwoordelijk 19

20 EMPOWERMENT Het krijgen van kracht, eigenmachtig worden. kracht = het regie kunnen voeren over je eigen leven macht = het kunnen beschikken over hulpbronnen  Het versterken van de eigen mogelijkheden van de cliënt, waardoor deze in staat is te veranderen.  Dit werkt beter, dan de nadruk leggen op problemen van het systeem.  Je richt je op de krachten en potenties van personen, zonder de problemen te ontkennen.

21 PROJECTGROEPEN Theoretisch kader uitwerken en afronden Groep Mensen met een beperking 12.00 uur Groep Justitiabelen12.15 uur Groep Kinderen en Jeugdigen12.30 uur Groep Psychiatrie12.45 uur Groep Ouderenzorg13.00 uur 13.30 uur terug in de klas voor afronding

22 VOLGENDE WEEK Voorbereiden:  Praktijkonderzoek hoofdstuk 5  Hoorcollege onderzoeksvaardigheden Meenemen:  Uitgeprinte versie van Concept Onderzoeksplan


Download ppt "ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."

Verwante presentaties


Ads door Google