De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Werken met logistiek College 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Werken met logistiek College 2."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Werken met logistiek College 2

2 Inhoud 1. Logistiek, Marketing en Customer Service 2. Productbeleid 3. Distributiebeleid 4. Vraagvoorspelling

3 Inhoud 1. Logistiek, Marketing en Customer Service 2. Productiebeleid 3. Distributiebeleid 4. Vraagvoorspelling

4 Logistiek Doel logistiek: 1. We doen dingen efficiënt 2. We doen dingen effectief  Markt waarin je opereert  Klant met wensen, met die klant langdurige relatie opbouwen Da’s leuk hoor, maar waarom zouden we dat doen?

5 Logistiek InkoopProductieDistributieReverse

6 Marketing Activiteiten gericht op ontwikkelen, promoten en verkopen van goederen en diensten Activiteiten Om te voldoen aan de wensen van de klant en van de producent

7 Marketing ProductPrijsPromotiePlaats

8 Logistiek en Marketing Logistiek InkoopProductieDistributieReverse Marketing ProductPrijsPromotieDistributie

9 Customer Service Alle factoren die het proces beïnvloeden waarin het product voor de klant beschikbaar wordt gesteld Zorgt ervoor dat een klant het product op het door hem gevraagde tijdstip ontvangt en kan gebruiken Het is meer dan een “kreet”

10 Customer Service Customer Service doelstellingen kunnen breed zijn 3 fasen 1. Voorafgaand aan transactie 2. Tijdens de transactie 3. Na de transactie

11 Customer Service 3 fasen 1.Voorafgaand aan de transactie 2. Tijdens de transactie 3. Na de transactie

12

13

14 Customer Service 3 fasen 1.Voorafgaand aan de transactie 2. Tijdens de transactie 3. Na de transactie

15

16 Op de juiste tijd? Goede staat? Juiste hoeveelheid?

17 Customer Service 3 fasen 1.Voorafgaand aan de transactie 2. Tijdens de transactie 3. Na de transactie

18 Klachten / problemen Hoe snel, tegen welke kosten en met welke kwaliteit worden deze verholpen? Customer Service: service kloof

19 Welke activiteiten beinvloeden (customer) service perceptie van de klant Bij bv. TNT Express Courier Promotie/Folder/Website Afhandeling call/boeking Tijdigheid Chauffeur Vriendelijkheid/professio- naliteit uitstraling chauffeur Gebruikte documenten Ev. PANR Uitstraling vervoersmiddel Rijgedrag Aflevering Tijdigheid Uitstraling chauffeur Documenten Bevestiging Factuur Creditmanagement Ev. Klachtafhandeling E.V.A.

20 Customer Service Alle factoren die het proces beïnvloeden waarin het product voor de klant beschikbaar wordt gesteld Zorgt ervoor dat een klant het product op het door hem gevraagde tijdstip ontvangt en kan gebruiken Het is meer dan een “kreet”

21 Logistiek en Marketing Logistiek InkoopProductieDistributieReverse Marketing ProductPrijsPromotiePlaats Customer service Product beschikbaar maken voor klanten

22 Logistiek en Marketing Logistiek InkoopProductieDistributieReverse Marketing ProductPrijsPromotiePlaats Customer service Klant kan een product gebruiken

23 Logistiek en Marketing Logistiek InkoopProductieDistributieReverse Marketing ProductPrijsPromotie Plaats Customer service Op gevraagde tijdstip/plaats ontvangen

24 Inhoud 1. Logistiek, Marketing en Customer Service 2. Productbeleid 3. Distributiebeleid 4. Vraagvoorspelling

25 Logistiek en Marketing Logistiek InkoopProductieDistributieReverse Marketing ProductPrijsPromotieDistributie Customer service Klant kan een product gebruiken

26 introductiegroeirijpingVerzadigingVerval Led verlichting tijd Geldwaarde of afzet Product

27 introductiegroeirijpingVerzadigingVerval tijd Geldwaarde of afzet Product Lage afzet, die langzaam groeit Bevoorrading heel belangrijk Push fase Logistieke kosten minder belangrijk

28 introductiegroeirijpingVerzadigingVerval tijd Geldwaarde of afzet Product Product wordt bekender Bevoorrading belangrijk Pull fase Kostenbesef groeit..

29 introductiegroeirijpingVerzadigingVerval tijd Geldwaarde of afzet Product Concurrentie komt met vergelijkbare producten Pull fase Nu echt winst maken, kostenbesef dus hoog

30 introductiegroeirijpingVerzadigingVerval tijd Geldwaarde of afzet Product Felle concurrentie “extra fase” of goedkope optiepakketten Logistiek goed regelen van marktintroducties van “extra’s” of nieuwe modellen

31 introductiegroeirijpingVerzadigingVerval tijd Geldwaarde of afzet Product Felle concurrentie “extra fase” of goedkope optiepakketten Logistiek goed regelen van marktintroducties van “extra’s” of nieuwe modellen Facelifts in de autoindustrie

32 Product: BCG-matrix VraagtekenSterWinkeldochterMelkkoe Wat is de Cash-flow van producten? Hoe verhouden die zich onderling? Marktgroei (Relatief) Marktaandeel Laag Hoog Laag

33 Product: Ansoff-matrix Productlevenscyclus indeling qua tijd/fase elke fase vraagt om een andere benadering qua logistiek Producten kunnen ook worden gepositioneerd met de: portfoliobenadering (BCG-matrix) product-markt matrix (Ansoff-matrix) Welke groeistrategie?

34 Inhoud 1. Logistiek, Marketing en Customer Service 2. Productbeleid 3. Distributiebeleid 4. Vraagvoorspelling

35 Distributiebeleid Welk distributiekanaal?

36 Distributiebeleid Distributiespreiding van een product: Hoeveel wederverkopers/tussenhandelaren het product van een leverancier in hun assortiment voeren Pak suiker in de supermarkt # biologische thee in de supermarkt

37 Inhoud 1. Logistiek, Marketing en Customer Service 2. Productbeleid 3. Distributiebeleid 4. Vraagvoorspelling

38 Vraagvoorspelling Enige inschatting van het vraagverloop moet je wel hebben als je begint met ‘logistiek’

39 Vraagvoorspelling: aspecten Regel 1 over voorspellingen: “Een voorspelling is gewoonlijk fout” Inzicht hebben in de mogelijke afwijking Planningshorizon Rekeninghoudend met beschikbare informatie

40 Vraagvoorspelling: methoden 1. Intuïtie 2. Kwalitatieve methoden 3. Causale modellen 4. Tijdreeksmodellen

41 Vraagvoorspelling: methoden Intuïtie Meest gebruikt Vaak in combinatie met andere methode

42 Vraagvoorspelling: methoden Kwalitatieve modellen consumentenonderzoek Duur

43 Vraagvoorspelling: methoden Causale modellen Oorzaak -> gevolg

44 Vraagvoorspelling: methoden Tijdreeksmodellen wat is een tijdsreeks? Tijdsreeksen gaan uit van een trend in verbruik, een patroon. Dit patroon wordt gebruikt voor het voorspellen van toekomstige behoeften.  Voortschrijdend gemiddelde  Gewogen voortschrijdend gemiddelde  Exponentiële vereffening

45 Vraagvoorspelling: methoden

46 Tot slot Meer dan efficiëntie en effectiviteit Je handelt in een markt, bouwt aan klantrelaties Raakvlak met marketing: Customer Service Producent beschikbaar maken Klant moet er wat aan hebben Marketing: product Logistiek: productie Klant moet het op juiste plek en tijd ontvangen Marketing: Distributie (of plaats) Logistiek: Distributie Logistiek begint met inschatting van vraagverloop


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Werken met logistiek College 2."

Verwante presentaties


Ads door Google