De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Clinic Preventie en Regie op Verzuim

Verwante presentaties


Presentatie over: "Clinic Preventie en Regie op Verzuim"— Transcript van de presentatie:

1 Clinic Preventie en Regie op Verzuim
Lucas Onderwijs 3 april 2013

2 Welkom

3 Clinic Preventie en regie op verzuim
Visie en doel

4 Programma Wist u dat? Wet verbetering poortwachter en verzuimmanager – Esther Beekink en Alma de Haan Signalen van dreigend verzuim Signalen van disbalans draagkracht – draaglast – Remco Teegelaar Stellingen & de praktijk - Joost Heemskerk Wat neem je de volgende clinic mee of wat wil je halen? Einde en borrel

5 Wist u dat?

6 Wat is zwart verzuim? De medewerker is ziek en meldt zich ziek
De medewerker voelt zich ziek en meldt zich ziek De medewerker is niet ziek en meldt zich ziek

7 Wat was het verzuim percentage van Lucas Onderwijs in 2012?
7,8 % 3,4 % 5,5 %

8 Hoeveel bespaart Lucas Onderwijs als het ziekteverzuim met 1% daalt?

9 Welke factor hoort er niet bij als het gaat om het ziekteverzuim terug te dringen?
Arbeidsinhoud Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden Arbeidsverhouding

10 Is het belangrijk dat de medewerker zich ziek meldt bij zijn leidinggevende?
Ja Nee

11 Wat bespreekt een leidinggevende bij een telefonische ziekmelding
Wat bespreekt een leidinggevende bij een telefonische ziekmelding? Hieronder een lijstje met aandachtspunten. Welke hoort er niet bij? Oorzaak van het verzuim Hoelang gaat het duren Is de dokter geraadpleegd Verzoek aan de medewerker van zich te laten horen als hij meer weet Bestaat de noodzaak of de wens om iets door te geven aan collega’s Sterkte en beterschap

12 Na hoeveel keer (ziekmeldingen in de twaalf maanden) ga je een gesprek aan met de medewerker?
2x 3x 5x nooit

13 Kan een arbeidsconflict leiden tot ziekte volgens de ziektewet?
Ja Nee

14 Wat is de meldingsfrequentie binnen Lucas Onderwijs?
1,0 1,5 2,0 2,5

15 Wet verbetering poortwachter en Verzuimmanager

16 Stappenplan Wet verbetering Poortwachter (1)
dag 1 ziekmelding bij leidinggevende of vervanger dag 1-3 contact met zieke medewerker privé problemen? Afspraken over werkhervatting en ondersteuning (evt. zorgverlof) conflict? Is in principe geen reden voor ziekmelding. Richten op oplossen en niet op “ziekte”. dag 8 – 14 Afweging maken of het zinvol is de Arbeidsdeskundige in te schakel. Zo nodig daarover met Arbeidsdeskundige overleggen. week 3 Arbeidsdeskundige neemt contact op met leidinggevende week 3-4 Arbodienst roept medewerker op voor spreekuur

17 Stappenplan Wet verbetering Poortwachter (2)
week 6 Arbodienstverlener maakt probleemanalyse/advies week 8 werkgever & werknemer maken plan van aanpak week 8 – 87 evaluatiemomenten (6 weken) week 42 ziekmelding aan UWV (verzorgt de administratie) week 46-52 verplichte evaluatie 1e ziektejaar na 1 jaar korting 70% week 87-91 re-integratieverslag & WIA-aanvraag naar UWV week 91 UWV toetst re-integratieverslag

18 Demonstratie Verzuimmanager

19 Spoor Twee Zodra noodzaak zich voordoet
Is werknemer geschikt voor eigen werk? Is eigen werk passend te maken? Is er ander passend werk bij eigen werkgever? Zo nee, dan spoor twee! Geen mogelijkheden eigen werkgever bij eerstejaarsevaluatie Spoor één loopt door!

20 Re-integratiebeleid WGA
Lucas Onderwijs is eigenrisicodrager voor alle WGA- uitkeringen van (ex-) medewerkers tussen 35-80% Lucas Onderwijs betaalt via UWV gedurende maximaal 10 jaar de uitkering Lucas werkt tijdens de WGA-periode verder aan de re- integratie van de (ex-)medewerker (Marit Boer)

21 Subsidiemogelijkheden
Pre-advies door een arbeidsdeskundige opschudmoment bij 12 maanden ziekteverzuim Aanvraag tot een maximum van € 1000,- excl. BTW Re-integratieplan reëel en adequate. Zo nodig concrete aanbevelingen gedaan Subsidie Meerkracht (frequent verzuim) Personeelsleden die zich minimaal 3 maal ziek hebben gemeld in de voorafgaande 12 maanden. Eisen: Er vindt een functionerings- en beoordelingscyclus plaats; Op structurele basis worden er verzuimgesprekken gevoerd. Re-integratie Subsidie Loyalis (IPAP) Begeleidingstraject tot een maximum van € 3000,- Kosten van bijv. psycholoog of ruginstituut Begeleiding door een erkend re-integratiebedrijf (blik op Werk)

22 Signalen van dreigend verzuim

23 Pauze

24 Draagkracht & draaglast

25 Draagkracht & Draaglast
Disbalans: door te grote draaglast of te kleine draagkracht? Draagkracht: waar mensen fysiek en mentaal toe in staat zijn? Draaglast: Hoeveelheid werk zoals door personen wordt ervaren en uitgevoerd.

26 Draagkracht & Draaglast
Factoren die meespelen: Functioneren voor de klas; Omgang met collega’s; Omgang met schoolleiding; Loopbaan fase; Balans werk/privé; Medische beperkingen; Persoonlijke kenmerken.

27 Draagkracht & Draaglast
Relatie met frequent verzuim? Hoe krijgen we mensen in beweging?

28 Stellingen

29 Stellingen & discussie
5 tafels met stellingen en discussie Ik vind dat Lucas een aansluitende richtlijn moet hebben over hoe te handelen bij verzuim! (Zo ja, hoe?) Ik vind dat ik mij mag bemoeien met de reden tot verzuim! Ik hoef ziekteverlof niet te accepteren? Ik mag mij bemoeien met privéleven als het werk eronder gaat lijden! Niet alle collega’s zijn gelijk. Situationeel handelen mag!

30 Samenvatting & “de praktijk”

31 Samenvatting en de praktijk
Samenvatting vanuit oogpunt relatie werkgever – werknemer. Naast elkaar i.p.v. tegenover elkaar? Wat wel en wat niet te doen in gesprekken?

32 Morgen en volgende clinic?
Wat neem je mee en ga je morgen doen? Volgende keer gaan we ook met casus en intervisie aan de slag.

33 Einde Einde


Download ppt "Clinic Preventie en Regie op Verzuim"

Verwante presentaties


Ads door Google