De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-101 Zwols Model & stavaza Landelijk, DC en HB Zwolle, 30 oktober 2015 Op de tafels zijn er per school ong. 2 pakketjes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-101 Zwols Model & stavaza Landelijk, DC en HB Zwolle, 30 oktober 2015 Op de tafels zijn er per school ong. 2 pakketjes."— Transcript van de presentatie:

1 SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-101 Zwols Model & stavaza Landelijk, DC en HB Zwolle, 30 oktober 2015 Op de tafels zijn er per school ong. 2 pakketjes beschikbaar.

2 Opening SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-102

3 Opening Ber- Séba, Bron van de eed, bron van zeven Lezen: Genesis 21: 19 – 34 SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-103

4 Kennismaking SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-104 Maartensdijk, Waardenburg, Nunspeet Leerkracht / ICT’er IB/ adjunct (cie-lid, raadslid) Directeur Nu uw regiomanager

5 Kennismaking SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-105

6 Kennismaking SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-106 Structuren behouden/ uitbouwen In contact met…Interactie Uitbreiding digitale mogelijkheden Leren van én met elkaar, delen van… Stip op de horizon, waar willen we heen? PraktischNuchterLaagdrempelig Koppeling met het grondvlak Mét elkaar geven we Passend Onderwijs vorm! We hebben elkaar nodig. Solidariteit

7 SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-107 Elk kind zijn (Zijn) talent, Elk kind zijn (Zijn) onderwijs

8 Agenda: 13.30OpeningLvL 13.45Zwols ModelFvT 14.45stavaza DienstencentrumAH 15.00stavaza Landelijke ontwikkelingen GvL 15.15stavaza HoogbegaafdheidLvL 15.30Rondvraag 15.45Eindigen HL 16.00 – 17.30 Afscheid Ong. 16.45 Centraal moment SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-108

9 Praktisch: Per onderwerp: Aantekeningenblad voor de school zelf Een gekleurd blad om achter te laten voor Berséba Alle PP’s komen op de website Terugkoppeling via de (iets verlate) Tussenbeide SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-109

10 Zwols Model Versie 2015  Freek van Toor Eigen PP SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1010

11 Dienstencentrum Stand van zaken  Arco Hak Eigen PP SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1011

12 Berséba Landelijk Stand van zaken  Gert van Leeuwen Inspectie tevreden Thuiszitters Gesprekken met directie SBO/SO over dekkend netwerk/ daling SBO i.r.t. plaatsingen buiten ons swv Gesprekken over tripartiete overeenkomst Overeenkomst Brede Ambulante dienst Vrijstelling BTW definitief Cluster 1 en 2 ontwikkelingen Jeugdzorg / wlz / Awbz Financiële resultaten gunstig Vertrek bestuurder De Vin SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1012

13 Hoogbegaafdheid: Stand van zaken: Landelijke ontwikkelingen Bestuursakkoord: talentontwikkeling (2 kanten op) Financiële impuls via de SMV: 29 miljoen landelijk Naast basisondersteuning ook lichte en extra ondersteuning stimuleren voor deze doelgroep SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1013

14 Hoogbegaafdheid: Stand van zaken: Landelijke ontwikkelingen Passend Onderwijs: basisondersteuning = ook aanbod voor meerbegaafde/ hoogbegaafde lln. Aangevuld met….b.v. een plusklas (lichte ondersteuning) Berséba: Stimulerende en organiserende rol (beleid, scholing, bovenschoolse ontw.), iedere school beleid rond hb, extra ondersteuning voor HB met bijkomende problematiek via pilot arrangement AB HB SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1014

15 Hoogbegaafdheid: Stand van zaken: Regionale ontwikkelingen Ondersteuningsplan (OSP) basisondersteuning én.. Ondersteuningsprofielen  basisprofiel  26 scholen ontwikkelpunt, 2 scholen als ambitie = behoefte!! SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1015 18Hoogbegaafd-Begaafd (IQ >120) Verrijkingsprogramma Hoogebegaafd (IQ >130) Aangepaste Leerroute Hoogbegaafd (IQ >130) Aangepaste Leerroute Bijkomende problematiek

16 Hoogbegaafdheid: Stand van zaken: Peiling HB gaf aan: 55% heeft al een beschreven beleid 57% is al in de praktijk bezig, 30% beetje bezig, 14% nog niet. 50% werkt met compacten & verrijken. 68% screent op HB 17 scholen met een plusklas SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1016

17 Hoogbegaafdheid: Stand van zaken: samengevat Grote diversiteit in vorm én fase van ontwikkeling SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1017

18 Hoogbegaafdheid: Stand van zaken: Samen komen van…. Landelijke ontwikkelingen, regionale behoefte en stimulerende rol van Berséba Ong. € 39.000 euro beschikbaar voor de regio Schoolplannen zijn af, dus inzet middelen 15/16, 16/17 SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1018

19 Hoogbegaafdheid: Stand van zaken: hoe verder Alle scholen krijgen een bedrag (basis + per lln.) – Stimuleringsbijdrage om een stap verder te komen in de ontwikkeling m.b.t. dit thema (sluit aan bij huidige situatie!) – Wat vragen we: het huidige beleid, een korte omschrijving van welke stap de school denkt te gaan maken met de stimuleringsbijdrage. Aparte mail volgt daar nog over. – Wat willen we bereiken: een duurzame ontwikkeling op iedere school rond het thema HB. Dus gericht op beleid, visie, scholing. SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1019

20 Hoogbegaafdheid: Stand van zaken: hoe verder Meer info via o.a. de Tussenbeide Kleine peiling: Regionaal moment van visievorming op én delen good – practices met: directies, IB, coördinator HB? Waar kunnen we meer samenwerken op dit terrein in de regio? SJOS bijeenkomst Jan/ Mrt? SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1020

21 Algemeen: Korte mededelingen & rondvraag 19 en 26 November; scholing schoolbezoeken: – Ontwikkelingen landelijk, waar staan we (terugblik op peiling incl. enkele stellingen), waarheen op langere termijn & oefenen / bijhouden vaardigheden Dyscalculie, informerend. Ws. voorjaar 2016 2 ZM mappen (2 = 1), 2 boekjes ken- en stuurgetallen per school! SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1021

22 Algemeen: Rondvraag: ? SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1022

23 Algemeen: Eindigen: H. Last 16.00 – 17.30 uur receptie ong. 16.45 uurcentraal moment SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-1023


Download ppt "SJOS bijeenkomst Noordoost 2015-101 Zwols Model & stavaza Landelijk, DC en HB Zwolle, 30 oktober 2015 Op de tafels zijn er per school ong. 2 pakketjes."

Verwante presentaties


Ads door Google