De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het samenbrengen van taal- en leesvaardigheid en kunst- en cultuureducatie in Noord-Brabant ten behoeve van de omgang met de 21 e eeuwse vaardigheden in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het samenbrengen van taal- en leesvaardigheid en kunst- en cultuureducatie in Noord-Brabant ten behoeve van de omgang met de 21 e eeuwse vaardigheden in."— Transcript van de presentatie:

1 Het samenbrengen van taal- en leesvaardigheid en kunst- en cultuureducatie in Noord-Brabant ten behoeve van de omgang met de 21 e eeuwse vaardigheden in het primair onderwijs

2 4 doelen: Ontwikkelen, verdiepen en vernieuwen curriculum; Vakinhoudelijke deskundigheid; Relatie scholen en culturele omgeving; Beoordeling van de culturele ontwikkeling van de leerling Co-creatie: Gemeenten; Schoolbesturen en –directies; ICC-ers; Leerkrachten; Intermediairs; Coaches; Cultuuraanbieders +

3 Ambitiegesprek: Taal- en leesbevordering + Teambijeenkomst: Attitude van de leerling; Mens worden en persoonlijke ontwikkeling

4 Doelen van de school staan centraal: Wat willen we de leerling laten bereiken? ● Welke culturele activiteiten leveren daar een bijdrage aan? ● Hoe kan de Bibliotheek op School dit ondersteunen en faciliteren?

5 1.Het verbinden van landelijke (beleids)ontwikkelingen met de stand van zaken in het primair onderwijs 2.Het benoemen van een kansrijke integratie tussen taal- en leesvaardigheid en kunst- en cultuureducatie vanuit de Brabantse programmering 3.Het vertalen naar de Brabantse praktijk: met ondersteuning van de provinciale steunorganisaties kan de lokale cultuursector het primair onderwijs helpen in de omgang met de 21 e eeuwse vaardigheden. taal cultuur

6 https://vimeo.com/130886852

7

8 Het samenbrengen van taal- en leesvaardigheid en kunst- en cultuureducatie in Noord-Brabant ten behoeve van de omgang met de 21 e eeuwse vaardigheden in het primair onderwijs Aanbevelingen gericht op Cubiss & Kunstbalie: 1.Communiceer breed over de kansen van De Brabantse Cultuur Bundel 2.Zet de provinciale steunorganisaties in als intermediair tussen landelijk beleid en de lokale praktijk 3.Faciliteer lokale ontwikkeling 4.Bouw de intermediaire rol van de steunorganisaties uit met de gezamenlijke ontwikkeling van een digitaal portaal, de collectie en een meetinstrument voor de opbrengsten Aanbevelingen gericht op de lokale praktijk: 1.Spreek de betrokkenen op zowel organisatie-als individueel niveau aan op wat zij de leerling willen meegeven 2.Benoem gezamenlijk voor de vier hoofdpunten van het model welk doel wordt nagestreefd en wie hiervoor de verantwoordelijkheid draagt 3.Besteed aandacht aan de rol van ICT geletterdheid 4.Benoem vanuit de aanwezige expertise en eventuele middelen (collectie, digitaal portaal, monitor) hoe de dienstverlening integraal kan worden ingericht

9 Het samenbrengen van taal- en leesvaardigheid en kunst- en cultuureducatie in Noord-Brabant ten behoeve van de omgang met de 21 e eeuwse vaardigheden in het primair onderwijs ?


Download ppt "Het samenbrengen van taal- en leesvaardigheid en kunst- en cultuureducatie in Noord-Brabant ten behoeve van de omgang met de 21 e eeuwse vaardigheden in."

Verwante presentaties


Ads door Google