De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportbonden en gemeenten samen aan de slag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportbonden en gemeenten samen aan de slag"— Transcript van de presentatie:

1 Sportbonden en gemeenten samen aan de slag
Mariëlle Moonen Jolina Broesder

2 Onderwerpen Waarom samenwerken? Beleidsmatige aanpak
Praktijksituatie Noord-Brabant Discussie Korte opening Herman en Sef. Voorstelronde: Naam Functie in organisatie wat betekent kwaliteit voor jou?

3 Waarom samenwerken? Huidige situatie Gewenste situatie Win-Win-Win

4 Winst gemeenten/bonden
Beter inzicht mogelijkheden en beperkingen Kostendeling Heldere afspraken en wederzijdse verwachtingen Effectiever beleid

5 Rol provinciale sportraden
Kunnen coördinerende rol op zich nemen Dezelfde voordelen als voor gemeenten en bonden Ook directe samenwerking tussen gemeente en bond is optie

6 Beleidsmatige aanpak Beginnen bij een heldere koers en heldere rollen:
Gemeente Sportbonden en NOC*NSF Provinciale Sportraden Duurzame samenwerking op lokaal niveau Gemeente: bepaalt lokaal sportbeleid en streeft naar sterke partners en ondersteuningspartners voor de uitvoering van haar sportbeleid De sportbonden en NOC*NSF hebben landelijke regie en streven naar een sterker marktaandeel voor de sport. Dit wil ze bereiken dmv sterke verenigingen die professioneel een passend sportaanbod hebben voor alle inwoners van de gemeente. Duurzame samenwerking: vanuit verschillende belangen, maar met de (sterke) sportvereniging als gemeenschappelijke deler, kunnen gemeenten en de sportbonden elkaar versterken. De sport gaat daarom voor duurzame samenwerking op lokaal niveau, Hiervoor is geen blauwdruk te geven, dit is per situatie maatwerk. De PSR-en zijn voor zowel de gemeenten als bonden een belangrijk uitvoeringspartner. Dit is uitvoering op verenigingsniveau (VO), maar ook ondersteuning bij de invulling van sportbeleid en het bundelen van krachten hierin.

7 bond gemeente bedrijfsleven onderwijs
Prov. Sp. raad Vereniging bond gemeente bedrijfsleven onderwijs Driehoek gemeente/bond/vereniging met een aantal belangrijke partijen erom heen. Niet volledig!

8 Duurzame samenwerking op lokaal niveau
vanuit verschillende belangen (sterke) sportvereniging gemeenschappelijk wederzijdse versterking Sportverenigingen als partner lokaal sportbeleid Daartoe als bonden en NOC*NSF met gemeenten komen tot afspraken over invulling sportbeleid en bijdrage/wensen sport daarin Duurzame samenwerking dwz: de zelfredzame en professionele sportvereniging als dé partner voor de uitvoering van lokaal sportbeleid. Die samenwerking aangaat met andere verenigingen, buurtwerk, onderwijs, samenwerkt op het gebied van gezondheid. Sommige verenigingen kunnen deze rol gelijk vervullen (of vervullen hem nu al). Anderen willen dat wel, maar kunnen dat nú nog niet. Op deze groep is gerichte “op maat” versterking belangrijk. Ook daarvoor is een integrale aanpak van gemeente en bond gewenst. daartoe als NOC*NSF en aangesloten bonden met gemeenten komen tot afspraken over de invulling van gemeentelijk sportbeleid en de bijdrage en wensen van de georganiseerde sport daarin. Hiertoe worden convenanten afgesloten. Kan op meerdere manieren gerealiseerd! Bonden/NOC*NSF zelf, PSR die een rol vervult.

9 VO: op maat versterken vereniging
Segmentatie als middel Basissegmentatie Basisstrategie per segment Produkten en diensten per segment Segmentatie als middel: “grote groep met diverse vraag grijpbaar maken” , gerichte inzet van middelen, keuzes maken. Segmentatie kan op veel verschillende manieren: subdiscipline, accommodatiebezit, hulpvraag, Een logische kan ook zijn obv ambitie en mogelijkheden om bij te dragen aan doelen.

10 Voorbeeld van segmentatie en strategie obv ambitie en mogelijkheden
Verenigingen Kunnen Kunnen (nog) niet Willen Segment 1 Benutten en positioneren Segment 2 Helpen versterken Willen (nog) niet Segment 3 Tevreden stellen Segment 4 Helpen

11 Produkten en diensten per segment
Verenigingen Basispakket: competitie, informatie, opleidingen, .. Segment 1 Partner van bond en gemeente: samenwerking met scholen en buurten, gehandicaptenaanbod, talentontwikkeling, … Segment 2 Gericht op versterking van verenigingen: komen tot Segment 1, kan zijn van VO tot VM Segment 3 Reactief beantwoorden van vragen. Geen intensieve Ondersteuning. Segment 4 Primair reactief. Pro-actief helpen bij extreme Problemen.

12 Strategie/aanpak Ken de verenigingen mbt ambities en potenties
Segmenteren, bepalen basisstrategie en aanbod Bonden en gemeenten bepalen hoe zij sturing en uitvoering aan VO willen realiseren Met uitvoeringspartijen raamwerkafspraken (financiën, kwaliteit) maken Met samenwerkingspartijen convenanten afsluiten Integraal versterken van verenigingen: lokaal/regionaal krachten bundelen Raamwerkafspraken mbt uitvoering: marktwerking Samenwerkingsafspraken: meerdere vormen van samenwerking mogelijk Integraal versterken: streven is een programmatische benadering. Langere termijn, meerdere produkten en diensten in samenhang met elkaar. >> ontwikkelingsmodel.

13 Kritische succesfactoren
Gedeeld belang bij versterking verenigingen Duidelijke rolverdeling gemeente, bonden, provinciale sportraden en andere partijen Maatwerk: in de ondersteuning van verenigingen, per samenwerkingsverband, enz. …. Samenwerking als maatwerk: Verenigingen: segmentatie, programmatische aanpak Samenwerking lokaal/regionaal: meerdere opties hoe afspraken tot stand komen, meerdere opties hoe samenwerking uitkristalliseert. Bijv.: op basis van facilitaire samenwerking ja/nee en inhoudelijke samenwerking ja/nee.

14 Praktijksituatie Sportservice Noord-Brabant
Start Conclusies Resultaat

15 19 februari 2004

16 Voorbeelden Tennisvereniging uit Roosendaal meldt zich bij SSP
Basketbalvereniging uit Den Bosch meldt zich bij NBB

17 Toekomst in Noord-Brabant

18 Discussie … Nadere informatie bij: Mariëlle Moonen: m.moonen@ssnb.nl
Jolina Broesder:


Download ppt "Sportbonden en gemeenten samen aan de slag"

Verwante presentaties


Ads door Google