De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte voor Sport Doede de Jong Marco Duiker Stichting Recreatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte voor Sport Doede de Jong Marco Duiker Stichting Recreatie."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte voor Sport Doede de Jong Marco Duiker Stichting Recreatie

2 Deze presentatie Doel  bespreken van de voors en de tegens van de methode  inspireren tot het aangaan van de discussie over planning van sportvoorzieningen Opbouw  schets van de methode  discussie

3 Aanleiding voor ‘Ruimte voor Sport’ NOC*NSF: Sport verliest steeds vaker de slag om de ruimte Twee oorzaken: Sport ‘levert niets op’ Andere functies spelen het RO-spel beter Onze opdracht : geef sport de middelen om het RO-spel beter te spelen

4 Tactiek De tactiek over drie schijven: Proces: Onderhandelen in de ruimtelijke ordening: Multifunctionele sportfaciliteiten, gedeeld ruimtegebruik Cijfers: De ruimtebehoeft per sport, in vierkante meters per sporter Voorbeelden: Drie cases om de toepassingsmogelijkheden van de ruimtebehoefte per sporter op lokaal niveau te onderzoeken. berekeningworkshopsGIS

5 Cijfers, nu en in 2020 Het aantal vierkante meters per sporter (nu en in 2020) - Sporttechnische normen - Technische aanpassingen (m.n. kunstgras) Het huidig en toekomstig aantal sporters per sport - Demografische ontwikkeling (CBS; SCP) - Trends & groeicijfers per tak van sport - Ambities van bonden - Ook de niet- of anders georganiseerde sporters zijn opgenomen

6 Utrecht: Voetballers per buurt De GIS-methode Gelocaliseerde vraag naar sport Kengetallen : Ruimtebehoefte per sporter Bereidheid tot reizen Resultaat : Een kaart met in rood de onvervulde vraag naar sport per buurt Hier is niet veel over bekend, aanvullend onderzoek is gewenst. Gelocaliseerd aanbod van accommodaties De ruimtebehoefte per buurt per sport; via de berekende m2 per sporter Door het combineren van twee grootschalige surveys, AVO’99 (SCP) en de Kerncijfers Wijken en Buurten (CBS), kan het aantal sporters per buurt worden berekend. AVO’99 Met, per inkomens en leeftijdsgroep de Kerncijfers wijken en buurten Met het inkomens- en leeftijdsprofiel an sportdeelname per buurt Aanbod van accommodaties

7 Resultaat Vraag en Aanbod - voetbal in Overijssel Totaal aanbodTotale vraagNiet-vervulde vraag zonder afstand Niet-vervulde vraag met afstand Percentage 4.185.3844.416.816231.4321.429.42284 %

8 Resultaat Halsport, Utrecht

9 Gecombineerd resultaat, totalen Totaal, Utrecht Sporters die niet kunnen sporten, alle takken van sport opgeteld

10 Gecombineerd resultaat, totalen Totaal, Overijssel Sporters die niet kunnen sporten, alle takken van sport opgeteld

11 Overijssel – nieuwe aanpak 2. Nederlands gemiddelde (aantal sporters per wijk/buurt) Kengetallen : - ruimtegebruik per sporter - reisafstand Tekorten Gelokaliseerd aanbod - sportaccommodaties 1. Geconstateerde vraag (aantal sporters per wijk/ buurt) 3. Vraag in 2020 (aantal sporters per wijk/ buurt)

12 De Zuidplas en 10 km

13 De Zuidplas

14 Nieuwbouw

15 Bevolking 2004

16 Bevolking 2020

17 Vraag naar halsport, 2004, in m2 Totale vraag 11205

18 Vraag naar halsport, 2020, in m2 Totale vraag 15202 Nieuwe vraag 3997

19 Vraag-aanbod, 2004 Totaal aanbod (alles in m2) Totale vraagNiet-vervulde vraag zonder afstand Niet-vervulde vraag met afstand Percentage 6634112054571793042 %

20 Vraag-aanbod, 2020 Totaal aanbod (alles in m2) Totale vraagNiet-vervulde vraag zonder afstand Niet-vervulde vraag met afstand Percentage 6634152028568956410 %

21 Aannames  Alle sporten die in de hal thuishoren (sporttechnische eisen) worden daar ook ondergebracht.  De maximale reisafstand is 3.14 km hemelsbreed.  De toekomstige bevolkingssamenstelling heeft dezelfde leeftijds- en inkomens-samenstelling als de huidige bevolking.

22 Zuidplas – conclusies, voorbeeld  Er is een bestaand tekort. De bouwplannen moeten dus volledig nieuw worden bediend  Er is een tekort in 2020 van 9500 m2. Dat is plm 8 hallen. Het extra tekort vanuit de nieuwbouw is 3 hallen.  Doorschuiven moet onderzocht worden. Maar net als de reisafstand is dit deels een politieke keuze.

23 Afsluiting  Waaraan kan de werkwijze bijdragen?  Regionale afstemming  Planning van sportvoorzieningen  Scenario’s ontwikkelen  Monitoren en benchmarken  De positie van sport in RO verbeteren?  Inbreng cijfermatig argument in afweging met rode functies


Download ppt "Ruimte voor Sport Doede de Jong Marco Duiker Stichting Recreatie."

Verwante presentaties


Ads door Google