De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop door gemeenten 16 oktober 2015 Geert Schipaanboord

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop door gemeenten 16 oktober 2015 Geert Schipaanboord"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop door gemeenten 16 oktober 2015 Geert Schipaanboord
Inkoop door gemeenten 16 oktober 2015 Geert Schipaanboord

2 Agenda Jeugdwet en Passend Onderwijs Inkoop 2015 – terugblik
Inkoop – ruimte voor vernieuwing Inkoop – thema’s voor samenwerking met onderwijs (wat is nodig?, dyslexie, specifieke zorgvragen) Discussie

3 1. Jeugdwet en Passend Onderwijs
Gedeelde historie en probleemanalyse Te weinig verbinding tussen ‘normaal’ en ‘speciaal’ Kosten niet betaald op het niveau waar ze gemaakt worden Gedeelde oplossingen Zoeken naar integraliteit Regionalisering Van indicaties / recht op naar: passende jeugdhulp en passende ondersteuning. Passend is niet precies omschreven, en daardoor: Ruimte voor verschil Geeft weinig houvast en veel ruimte

4 2. Inkoop terugblik Inkoop geen volwaardige cyclus van vraagverheldering, selecteren, afspreken en beheren. Wettelijke continuïteit van zorg Enorm aanbod, variatie in schaal en specialisme Niet het doorvertalen van landelijke korting, maar opnieuw budget toedelen. Toegang bekostigen Optelsom offertes vaak veel hoger dan totaalbudget Budget reserveren voor vernieuwing Budget voor zorgcontinuïteit

5 3. Inkoop: ruimte voor vernieuwing
Van het overnemen van oude taken naar een volwaardige inkoopcyclus Voornaamste vernieuwing in inrichten toegang, samenhang preventie – jeugdhulp Het goede gesprek tussen gemeente en andere partijen op basis van signalen uit de praktijk en inzicht in kwaliteit Vernieuwing in de bekostiging, van wildgroei aan producten naar taakgericht of outputgericht bekostigen. Meer inzicht in de inhoud en variëteit van aanbod

6 3. Vernieuwing in de bekostiging

7 4. Samenwerking met het onderwijs – zicht op de vraag
Goed zicht op de vraag ipv selecteren binnen bestaande aanbod. Zonder sturing bepaalt het aanbod wat er nodig is. Nodig vanwege ingroei objectief verdeelmodel Zicht op de vraag: Niet een kwestie van data allereerst, maar van samenwerking o.a. met het onderwijs Geen effectief jeugdstelsel zonder samenwerking met de ‘vindplaatsen’

8 4. Samenwerking met het onderwijs - dyslexie
Voor gemeenten vreemde eend in de bijt: Tot onderdeel van de Zorgverzekeringswet, maar geen jeugdGGZ Knip tussen Ernstig Enkelvoudige Dyslexie en de rest heeft nadelen Grote verschillen of aanbieders alleen specialistische deel doen of alles Sterke volumegroei in afgelopen jaren Pilots voor één financier, lobby voor structurele oplossing?

9 4. Samenwerking met onderwijs – specifieke zorgvragen
Gemeenten hebben specifieke ambitie op meest specialistisch deel, notitie Zorglandschap. Heel vaak gaat het om driemilieusvoorzieningen, een school op het terrein van instelling Schaal is vaak regiooverstijgend, maakt samenwerking complex. Gemeenten verwachten aanzienlijke krimp en ‘verdikking’ van doelgroep, met gevolgen voor scholen.

10 4. Samenwerking met onderwijs – onderwijs zorgarrangementen
Nu vaak samenwerking school met instelling, doorontwikkeling naar gezamenlijke bekostiging samenwerkingsverband met gemeenten rond gedeeld resultaat?

11 5. Discussie Stellingen ter bespreking: Het regionaal gemeentelijk inkoopproces is stimulerend voor samenwerking tussen scholen en gemeenten Samenwerking tussen passend onderwijs en jeugdhulp vraagt samenwerking tussen scholen en instellingen, bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden is slechts voorwaardenscheppend.


Download ppt "Inkoop door gemeenten 16 oktober 2015 Geert Schipaanboord"

Verwante presentaties


Ads door Google