De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL Maastricht 5 oktober 2012 Ron Benjamins.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL Maastricht 5 oktober 2012 Ron Benjamins."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL Maastricht 5 oktober 2012 Ron Benjamins

2 Profiel Sop: document dat de mogelijkheden omschrijft van het onderwijsaanbod van de school. Oriëntatie en Sturing Last things firts

3 Passend onderwijs Van het landelijk financieren van problemen naar Op maat organiseren van oplossingen

4 Beleid Van open-einde financiering door het ministerie naar een budget voor het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband krijgt een jaarlijks budget. – Wat nu aan rugzakken wordt besteed – De extra kosten van speciaal onderwijs Geen rugzakken meer

5 Beleid Samenwerkingsverbanden het budget Schoolbesturen de zorgplicht Van ‘wat is er mis’ naar ‘wat is er nodig’ Beleidsvrijheid Zorg dat iedereen passend onderwijs krijgt. Doe wat goed is.

6 Het doel Passend onderwijs voor iedere leerling: zo vroeg mogelijk zo snel mogelijk zo dicht mogelijk bij huis zonder veel gedoe en naar een oplossing voor thuis en op school

7 Kernvragen Wat is de onderwijsbehoefte van de leerling? Wie heeft een passend onderwijsaanbod?

8 Ondersteuningsprofiel Wettelijk verplicht Onderdeel van het ondersteuningsplan Bevat de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een school biedt.

9 Basis en Extra Basisondersteuning: wat iedere school kan Extra ondersteuning: arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

10 Beschrijving basisondersteuning 1.Preventieve en lichte curatieve interventies (bv. aanpak dyslexie of sociale veiligheid) 2.Ondersteuningsstructuur (processen, taken en rollen) 3.Planmatig werken (zoals in toezichtskader inspectie) 4.Basiskwaliteit (zoals blijkt uit toezichtskader inspectie, leerprestaties en opbrengsten)

11 Beschrijving extra ondersteuning Welke arrangementen voor extra ondersteuning biedt de school? Deskundigheid Voorzieningen (oa. materialen en methodieken) Aandacht en tijd (oa. handen in de klas) Gebouw Samenwerking met partners

12 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Algemene gegevens – Contactgegevens – Onderwijsvisie / schoolconcept – Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren 3.Basisondersteuning – Preventieve en lichte curatieve interventies – Standaarden kwaliteit van het onderwijs en ondersteuningsstructuur – Standaarden handelingsgericht werken 4.Extra ondersteuning: Onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – Deskundigheid – Voorzieningen – Aandacht en tijd – Gebouw – Samenwerking met partners 5.Grenzen aan het onderwijs 6.Conclusie en ambities

13 Kenmerken Gebaseerd op gegevens van scholen die onderling vergelijkbaar zijn en stapelbaar zijn. Gebaseerd op gegevens die relevant zijn voor een nieuwe handelingsgerichte systematiek. Opgesteld in handelingsgerichte terminologie.

14 Speciaal Onderwijs Zelfde opzet, vergelijkbaar – Basisondersteuning: onderwijsinhoudelijk minder relevant; – Procesmatig wel relevant. – Arrangementen geven toegevoegde waarde samenwerkingsverband

15 Functie voor de school Document voor: Schoolontwikkeling Professionalisering leerkrachten en docenten Overleg met ouders Aanname

16 Functie voor het swv Ondersteuningstoewijzing - Wat spreken we af over de basisondersteuning? -Hoe past het aanbod van een school bij de onderwijsbehoefte van een leerling -Welke aanvullende ondersteuning is nodig? -Is een andere school beter toegerust?

17


Download ppt "SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL Maastricht 5 oktober 2012 Ron Benjamins."

Verwante presentaties


Ads door Google