De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Naar een nieuw zorg- en hulpstelsel …en wat betekent dat voor ons? Portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda 15 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Naar een nieuw zorg- en hulpstelsel …en wat betekent dat voor ons? Portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda 15 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Naar een nieuw zorg- en hulpstelsel …en wat betekent dat voor ons? Portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda 15 mei 2013

2 Visie zorgstelsel Wat kan iemand (wel)? kwaliteit van leven en welbevinden Eerst hulp dichtbij: eigen netwerk Is meer nodig: ondersteuning en/of passende zorg Voor meest kwetsbaren: beschermende intramurale zorg 2

3 Scherpe grenzen tussen jeugdwet, Wmo, Zvw en kern-AWBZ 3 watwaarwie alle hulp en ondersteuning 0-18 jaar JeugdwetGemeenten ondersteuning 18+WmoGemeenten zorg gericht op herstel of tegengaan van verslechtering ZvwZorg verzekeringen intramurale zorg: zorg, bescherming en veiligheid Kern- AWBZ Zorgkantoren

4 Huidige situatie 4 AWBZ Wmo Zvw Jeugdstelsel

5 Verandering 5 AWBZ Wmo Zvw Jeugdhulp

6 Zorg- en hulpstelsel 2015 6 kern- AWBZ Wmo Zvw Jeugdhulp

7 Kern AWBZ Verzekerd recht Alleen intramurale zorg Intensieve verblijfszorg 18- Indicering CIZ: bepaling zorgzwaarte (≠ ZZP), zorgaanbieder maakt zorgplan Wmo, Zvw en jeugdwet voorliggend; geen dubbele verstrekking meer met AWBZ Minder zorgkantoren, bredere taken: service 7

8 Zorgverzekeringswet Zorgplicht Thuisverpleging: verpleging en bijbehorende verzorging Intensiveren wijkverpleegkundigen Intramurale GGZ 8

9 Jeugdhulp Jeugdhulpplicht Alle jeugdhulp dus ook: jeugd-ggz, jeugd-lv, gesloten jeugdzorg Uitvoering jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen Verplicht: regionale samenwerking afstemming met (passend) onderwijs 9

10 Nieuwe Wmo Compensatieplicht Uitbreiding met verzorging, begeleiding en kortdurend verblijf Stimulans sociale wijkteams: 50 miljoen Verbinding welzijn en zorg (wijkverpleging) in de wijk Maatwerkvoorziening inkomenssteun Eigen bijdrage, geen inkomensbeleid Pgb onder stringente voorwaarden Korting hulp bij huishouden 40% (dus niet 75%) 10

11 Wijziging in kostenverdeling 11

12 Betekenis voor gemeenten specifiek: Wmo Integrale arrangementen vanuit Zvw en Wmo Informatieuitwisseling AWBZ – Zvw – Wmo Nauwe samenwerking met gezondheidszorg nodig (wijk) Andere woonbehoeften: samenwerking zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten 12

13 Regionale aanpak Uitwerken regionale handreiking uitbreiding Wmo In samenwerking met partners Oriëntatie op sociale wijkteams Samenhang met toekomstmodel jeugd 3 e kwartaal: toekomstmodel Wmo, waarin aandacht voor regionale - en lokale componenten 13

14 Tijdpad alle wetsvoorstellen wetindieningin werking Jeugdwet3 e kwartaal 2013 2015 Participatiewet 4 e kwartaal 2013 Kern-AWBZ Wmo Wijziging Zvw2 e kwartaal 2014 14


Download ppt "1 Naar een nieuw zorg- en hulpstelsel …en wat betekent dat voor ons? Portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda 15 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google