De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren en Werken voor jongeren VLOR – 30 september 2015 Leen Baisier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren en Werken voor jongeren VLOR – 30 september 2015 Leen Baisier."— Transcript van de presentatie:

1 Leren en Werken voor jongeren VLOR – 30 september 2015 Leen Baisier

2 2 Leren en Werken voor jongeren Onderzoek Stichting Innovatie & Arbeid, onderzoekscel SERV onderzoek naar Leren en Werken voor jongeren in beroepsonderwijs en beroepsopleiding tussen september 2014 en april 2015 aanleiding: 6 de staatshervorming en overheveling van bevoegdheden rond Industrieel Leerlingen-wezen en start- en stagebonussen voor jongeren naar Vlaamse niveau op vraag van en begeleid door Vlaamse sociale partners in SERV Commissies Arbeidsmarkt en Onderwijs

3 3 Leren en Werken voor jongeren Doel van het onderzoek visie en suggesties van sociale partners en verantwoordelijken van sectorfondsen in kaart brengen geen officiële standpunten ! 12 sectoren bevraagd (16/10/2014 – 19/2/2015) autosector bediendensectoren bouw elektrotechnische sector groene sectoren horecasector houtsector kapperssector sector metaalarbeiders scheikundige nijverheid social profit sector voedingssector

4 4 Leren en Werken voor jongeren Rapport Leen Baisier (2015). Competentieversterking van jongeren op een arbeidsmarktgerichte leerweg. Suggesties en bemerkingen inzake Leren en Werken voor jongeren op basis van gesprekken in 12 sectoren. StIA, Brussel. (www.serv.be)www.serv.be Algemeen deel: algemene bevindingen en oplijsting van verwachtingen van respondenten uit sectoren tav een vernieuwd stelsel Deel per sector: informatie over het stelsel zoals gebruikt in de sector en verwachtingen van respondenten Opm.: bemerkingen van respondenten stemmen niet altijd met elkaar overeen Artikel in Over.werk, juni 2015

5 5 Leren en Werken voor jongeren Leren en Werken: 2 sporen voor alle jongeren tussen 16 en 25 jaar en vanaf 15 jaar (2 de jaar in 1ste graad afgerond) het deeltijds beroepssecundair onderwijs 2 dagen in centrum voor deeltijds onderwijs en 3 dagen in bedrijf meerdere contracten mogelijk; vaak ILW-contract bij arbeidsdeelname niet-arbeidsrijpe jongeren: persoonlijk ontwikkelingstraject, voortraject of brugproject de Leertijd 1 dag in Syntra-lescentrum en 4 dagen in bedrijf leerovereenkomst

6 6 Leren en Werken voor jongeren Leren en Werken: 2 sporen vanuit oogpunt van sectorale sociale partners het deeltijds beroepssecundair onderwijs aanvankelijk opleiding voor werknemersfunctie bij ILW opvolging door paritair leercomité, duidelijk leerprogramma en erkenning van bedrijven de Leertijd aanvankelijk opleiding tot zelfstandige ondernemer jongere beschikt over leerwerkplek voor opleiding start opvolging door sociale partners in RvB van Syntra Vlaanderen en overkoepelende commissie Leertijd onderscheid tussen systemen niet meer zo strikt

7 7 Leren en Werken voor jongeren Focus sectorfondsen focus op 1 systeem in deeltijds onderwijs / deeltijdse beroepsopleiding belang stages in voltijds onderwijs inspanningen sectoren SysteemSectoren DBSO met ILW-contract bouw, elektrotechnische sector, groene sectoren, horeca, hout, metaalarbeiders, voeding DBSO met deeltijds arbeidscontract social profit Leertijd autosector, kappers plus-18 jarigen bediendensectoren, scheikundige nijverheid, bouw

8 8 Leren en Werken voor jongeren Suggesties respondenten ambitieus stelsel met perspectieven voor jongeren en ondernemingen duidelijk kader en draagvlak, met overheid als initiatiefnemer pedagogisch onderwijstraject voor (leerplichtige) jongeren positieve keuze voor jongere én voor onderneming volwaardig leertraject naast andere leertrajecten hervorming van secundair onderwijs en opwaardering van TSO en BSO

9 9 Leren en Werken voor jongeren Suggesties respondenten inhoudelijke invulling algemene vorming, attitudevorming, beroepsvorming en gradueel toenemende praktijkervaring voor alle jongeren in TSO, BSO en BuSo op termijn ook ASO (+ hoger en volwassenenonderwijs, werkzoekenden, deel van levenslang leren) op maat van jongeren (ook van zwakkere jongeren) en op maat van sector ‘klimmend’ traject met succeservaringen en deelkwalificaties, met onderwijs- en beroepskwalificaties gebaseerd op de beroepskwalificatiedossiers vroege kennismaking met bedrijfsleven in schoolloopbaan betere oriëntering, screening, matching en opvolging van leerling

10 10 Leren en Werken voor jongeren Suggesties respondenten vormgeving eenvoudig stelsel met gelijke voorwaarden voor jongeren en bedrijven 1 gëïntegreerd systeem / systemen voor meerdere doelgroepen / bestaande systemen (groene sectoren, social profit) 1 contract (cfr. ILW leerprogramma en opvolging sectorale sociale partners) studentenstatuut en gradueel toenemende vergoeding extra omkadering en financiering bij uitbreiding van stelsel, in het bijzonder voor de screening en begeleiding van leerlingen en de ondersteuning van trajectbegeleiders in de scholen en de begeleiders in de begrijven

11 11 Leren en Werken voor jongeren Suggesties respondenten actoren structurele samenwerking en structureel overleg tussen alle actoren meerdere onderwijsverstrekkers mogelijk inbreng intermediairen (bv. VDAB bij screening en opvolging leerlingen) sectorinbreng regie ILW: federaal of regionaal PLC, sectorfonds, SERV- sectorcommissies,… globale neutrale regie: onderwijs-sectoren, onderwijs-werk, onderwijs- Syntra Vlaanderen, … afstemming tussen gewesten en gemeenschappen

12 12 Leren en Werken voor jongeren Contact Leen Baisier – lbaisier@serv.be – 02/209016lbaisier@serv.be


Download ppt "Leren en Werken voor jongeren VLOR – 30 september 2015 Leen Baisier."

Verwante presentaties


Ads door Google