De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Vlaamse Kwalificatiestructuur Ontwikkeld, Goedgekeurd, Geïmplementeerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Vlaamse Kwalificatiestructuur Ontwikkeld, Goedgekeurd, Geïmplementeerd."— Transcript van de presentatie:

1 De Vlaamse Kwalificatiestructuur Ontwikkeld, Goedgekeurd, Geïmplementeerd

2 2 Inhoud Ontwikkeld  Vlaamse kwalificatiestructuur Beleidsprincipes Beroepskwalificaties & Onderwijskwalificaties Goedgekeurd Geïmplementeerd  Logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur  Procedure tot erkende beroepskwalificatie  Procedure tot erkende onderwijskwalificatie

3 3 1. Ontwikkeld Vlaams Kwalificatie Raamwerk (VKR)  Overkoepelende classificatie  Heldere communicatie  Uitwisselbaarheid  …

4 1. Ontwikkeld 8 niveaus 5 descriptorelementen 4

5 1. Ontwikkeld Beroepskwalificatie  “Een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend” Vereiste competenties van een volwaardig beroepsbeoefenaar Actuele competenties Geen vermelding van statuut Intersectoraal of sectorspecifiek Onderwijskwalificatie  “Een afgerond en ingeschaald geheel van competenties die noodzakelijk zijn om maatschappelijk te functioneren en te participeren, waarmee verdere studies in het secundair of hoger onderwijs kunnen worden aangevat of waarmee beroepsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend” 5

6 2. Goedgekeurd Decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur (30/04/2009) Amendement (30/08/2011)  Aanzet voor implementatie Uitvoeringsbesluit (Q4 - 2012) 6

7 3. Geïmplementeerd logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur 7 1 Referentiekader (Competent) 2 Beroepskwalificatiedossier (BKD) 3 Beroepskwalificatie (BK) 4 Onderwijskwalificatie (OK) 5 Opleidingenstructuur 6 Onderwijsprogrammatie

8 3. Geïmplementeerd logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur 1. Competent (SERV)  Databank waarin de Rome-fiches worden verfijnd  Basis- en specifieke activiteiten beschreven aan de hand van kennis en vaardigheden Andere referentiekaders  Maatschappelijke functies 8

9 3. Geïmplementeerd logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur 2. Beroepskwalificatiedossier (PQD)  Beschrijving van een beroep aan de hand van competenties  Link tussen competent en het Vlaamse kwalificatieraamwerk Naast kennis en vaardigheden ook context, autonomie en verantwoordelijkheid 3. Beroepskwalificatie (BK)  Een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend  Belangrijk voor onderwijs, opleiding en EVC 9

10 3. Geïmplementeerd logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur 4. Onderwijskwalificatie (OK)  Overheid (niveau 1-5) en instellingen hoger onderwijs (niveau 6-8)  Niveau 1-5 : OK bestaat uit een combinatie van beroepskwalificatie(s), eindtermen en/of specifieke eindtermen 5. Opleidingenstructuur  Onderwijskwalificaties worden gesitueerd in de opleidingenstructuur  De opleidingenstructuur is gebaseerd op de kwalificatiestructuur via beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties 6. Onderwijsprogrammatie 10

11 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie 11

12 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie Fase 1: Opstellen van een beroepskwalificatiedossier - Prioriteitenlijst Criteria:- nood aan de kwalificaties op de arbeidsmarkt en in het onderwijs - leerladders - beschikbaarheid van referentiekaders - … - Referentiekaders De competent-fiches zijn het prioritaire referentiekader 12

13 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie Fase 1: Opstellen van een beroepskwalificatiedossier - Beroepskwalificatiedossier Vijf onderdelen: 1. Globale informatie (titel, definitie, sectoren en betrokken actoren) 2. Competentiebeschrijving aan de hand van de descriptorelementen 3. Arbeidsmarktrelevantie/maatschappelijke relevantie op basis van feitelijke gegevens 4. Samenhang met een ander(e) (potentiele) beroepskwalificatiedossier(s) 5. Updates met indicatie van duurzaamheid van het beroepskwalificatiedossier 13

14 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie Fase 1: Opstellen van een beroepskwalificatiedossier - Procesbegeleiding handleiding, vragenlijst Werkproces: - Informatiesessie: informatie over de procedure tot erkende beroepskwalificatie - Opvolgvergaderingen 14

15 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie Fase 1: Opstellen van een beroepskwalificatiedossier - Indieners De indieners zijn de initiatiefnemer, penhouder en eindverantwoordelijke van de beroepskwalificatiedossiers -Hoofdindieners: penhouders -Mede-indieners: ondersteunende rol (vb. aanleveren van arbeidsmarktgegevens) - Deadlines voor indiening van de dossiers 15

16 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie Fase 2: Valideren Wat is valideren? Valideren is nagaan of met het geheel aan competenties opgenomen in het dossier een beroep kan worden uitgeoefend en of het geheel aan competenties een arbeidsmarktrelevantie, maatschappelijke of culturele relevantie heeft. Wie valideert? Beroepskwalificatiedossiers met arbeidsmarktrelevantie: de valideringscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de interprofessionele sociale partners, VDAB en Syntra Vlaanderen vanuit hun arbeidsmarktregiefunctie. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. AKOV treedt op als secretaris van de commissie. 16

17 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie Fase 3: Inschalen Wat is inschalen? Inschalen is het toekennen van een niveau van de Vlaamse kwalificatiestructuur aan het beroepskwalificatiedossier volgens een daartoe ontwikkelde methode. Wie schaalt in? Beroepskwalificatiedossiers met arbeidsmarktrelevantie: de inschalingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van SERV, Vlor, VDAB en Syntra Vlaanderen. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. AKOV treedt op als secretaris van de commissie. 17

18 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie Fase 3: Inschalen - Richtlijnen -Tweedaagse opleiding -Inschaling voorbereiden voor de samenkomst van de commissie -Inschalingsexpert -Basis voor het inschalen is de inhoud van het dossier -Normbesef ontwikkelen (stabiele groep van inschalers) 18

19 3. Geïmplementeerd procedure tot een erkende beroepskwalificatie Fase 4: Erkennen - Erkenningsadvies voor de Vlaamse Regering Inhoud - Beroepskwalificatie (titel en definitie, niveau, jaartal en competenties) - Bijlagen (beroepskwalificatiedossier, valideringsbeslissing, inschalingsadvies, resultaat van de marginale toetsing) 19

20 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie Fase 5: Registratie Kwalificatiedatabank:  kwalificaties verzamelen  Kwalificaties ontsluiten - Titel - Definitie - Niveau - Competenties - Gerelateerde compenties - … 20

21 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie 21

22 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende onderwijskwalificatie: niveau 1 - 5 22

23 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie: niveau 1 - 5 Een onderwijskwalificatie van niveau 1 - 5 bestaat uit:  Lijst van (combinatie hangt af van het kwalificatieniveau) eindtermen specifieke eindtermen erkende beroepskwalificaties  Kwalificatieniveau  Toepassing van de criteria zoals beschreven in het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur  Relatie met gerelateerde beroepskwalificatie en onderwijskwalificaties 23

24 3. Geïmplementeerd procedure tot erkende beroepskwalificatie: niveau 6 - 8 24

25 3. Geïmplementeerd Rol van AKOV Procesbegeleiding bij het opstellen van een beroepskwalificatiedossier Coördinatie van de procedure tot erkende beroepskwalificatie en onderwijskwalificatie Kwaliteitsborging van de Vlaamse kwalificatiestructuur Kwalificatiedatabank 25

26 Meer informatie? http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestructuur/ Vragen? vks@vlaanderen.be 26


Download ppt "De Vlaamse Kwalificatiestructuur Ontwikkeld, Goedgekeurd, Geïmplementeerd."

Verwante presentaties


Ads door Google