De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geef VORM aan je toekomst T EAM G UIDEA 15/04/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geef VORM aan je toekomst T EAM G UIDEA 15/04/2014."— Transcript van de presentatie:

1 Geef VORM aan je toekomst T EAM G UIDEA 15/04/2014

2 Open vormingsaanbod Interne bedrijfsopleidingen Clusteropleidingen Projectopleidingen Intern opleidingsplan bedrijven > 50 WN VDAB-opleidingen: - Nederlands op de Werkvloer - Andere VDAB-opleidingen Premies volwassenenonderwijs 2 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST V ORMING W ERKNEMERS : F ORMULES

3 Ruim aanbod (100-tal) korte en praktische opleidingen Planning: voor- & najaar Brochures per post aan werknemers en werkgevers Communicatie en inschrijving via website Eén Consulent Vorming per provincie 3 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST V ORMING W ERKNEMERS : O PEN VORMINGSAANBOD

4 Bedrijven met < 50 werknemers Opleiding IN het bedrijf Voorwaarden: – Maximum 2 opleidingen per jaar – Uit Open Vormingsaanbod (inhoud & duur) – Tijdens de werkuren – Voorleggen aan de Syndicale afvaardiging Goedkeuring door RVB 4 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST V ORMING W ERKNEMERS : I NTERNE BEDRIJFSOPLEIDINGEN

5 Voor werknemers micro-ondernemingen Groepering van kleine bedrijven Opleiding in één van de bedrijven Voorwaarden: – Opleidingen uit het open aanbod – Tijdens de werkuren 5 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST V ORMING W ERKNEMERS : C LUSTEROPLEIDINGEN

6 Ad hoc In samenwerking met… Geen opleidingen uit open vormingsaanbod Specifieke doelgroepen: Vb. Wordt Ambassadeur van … Zee van Kwaliteit Culinaire Passie 6 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST V ORMING W ERKNEMERS : P ROJECTOPLEIDINGEN

7 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST V ORMING W ERKNEMERS : R ESULTATEN

8 Bedrijven met > 50 werknemers Mogelijkheid tot het jaarlijks indienen van een intern opleidingsplan Financiële tegemoetkoming Advies via consulenten Goedkeuring door ondernemingsraad Te valideren door het Waarborg en Sociaal Fonds 8 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST V ORMING W ERKNEMERS : I NTERN OPLEIDINGSPLAN > 50

9 Financiering: Horeca Vorming (mits aanvraag/goedkeuring door RVB) Nederlands op de werkvloer: - voor anderstalige(n) - op maat van werknemer(s) en bedrijf - 100 % financiering van de opleidingskost Korte HELP-module - voor collega’s van anderstaligen - 100 % financiering van de opleidingskost Andere VDAB-opleidingen: 50 % financiering 9 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST V ORMING W ERKNEMERS : VDAB- OPLEIDINGEN

10 Horeca Vorming Vlaanderen betaalt 50% van het inschrijvingsgeld terug voor werknemers PC 302 Opleidingen in studiegebied Voeding + Hotel & Cateringmanagement Indien geslaagd in de module Aan het werk in de sector tijdens de opleiding Aanvraag ingediend voor einde september 2014 voor premies schooljaar 2013-2014. 10 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST V ORMING W ERKNEMERS : P REMIES V OLWASSENENONDERWIJS

11 Medewerkers in micro-ondernemingen stimuleren tot levenslang leren – Valoriseren van informeel leren op de werkplek – Stimuleren van kwalificerende opleidingen – Ontwikkelen van tijd- & plaatsonafhankelijk leren 11 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST V ORMING W ERKNEMERS : DE UITDAGINGEN

12 Voltijds onderwijs: Onderwijsconvenant Samenwerking met hotelscholen en scholen grootkeuken Deeltijds onderwijs: Industrieel leerlingenwezen (ILW) 12 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST O NDERWIJS

13 Doel: afstemming tussen onderwijs en de noden op de arbeidsmarkt 27 hotelscholen – Richting restaurant en keuken (BSO) – Hotel (TSO) – Se-n-Se & 7 e jaar richting horeca 9 scholen grootkeuken (BSO) 13 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST O NDERWIJS : H OTELSCHOLEN & SCHOLEN GROOTKEUKEN

14 Wat? Bijscholen van leerkrachten TSO/BSO 2012: 13 opleidingsthema’s, 234 dlns Ontwikkelen van didactisch materiaal: - Werkboeken Voedselveiligheid - Werkboeken Bedrijfsbeheer - Eurocatering – interactief lesmateriaal ifv aanleren vreemde taal 14 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST O NDERWIJS : H OTELSCHOLEN & SCHOLEN GROOTKEUKEN

15 Jongeren opleiden tot een specifiek beroep in de horecasector via werkplekleren Industrieel leercontract (ILW) Erkende werkgevers = leermeesters (PLC) I.s.m. 36 Centra Deeltijds Onderwijs in Vlaanderen en Brussel 23 uur werkvloer (3 dagen), 2 dagen school Specifiek opleidingsaanbod (trainers Horeca Vorming) Nederlands op de Werkvloer (ism VDAB) 15 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST O NDERWIJS : ILW

16 16 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST O NDERWIJS : ILW: DE UITDAGING

17 Samenwerkingsakkoord met VDAB Werkzoekendenopleidingen Infosessies & didactisch materiaal 17 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST A RBEIDSMARKT

18 Prioritaire doelgroepen: werkzoekenden met aspiratie horeca, met specifieke aandacht voor de kansengroepen werknemers en werkgevers PC 302 Doelstellingen: Prioritaire focus op duurzame tewerkstelling in horeca Gezamenlijke afstemming met opleidingspartners 18 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST A RBEIDSMARKT : S AMENWERKINGSOVEREENKOMST VDAB

19 19 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST Structureel Overleg VDAB-Horeca Vorming Centraal niveau o.a. ifv samenwerkingsovereenkomst en jaaractieplannen Provinciaal niveau doel: uitwisseling arbeidsmarktinformatie, maken van werkafspraken, formuleren van gezamenlijk advies. A RBEIDSMARKT : S AMENWERKINGSOVEREENKOMST VDAB

20 In samenwerking met opleidingspartners (Groot)keukenmedewerker, (Grootkeuken)hulpkok en hulpkelner 20 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST A RBEIDSMARKT : W ERKZOEKENDENOPLEIDINGEN

21 Opleidingen Keukenmedewerker / Hulpkok bij externe partners en Centra voor Volwassenenonderwijs: - Opleidingscentrum OCMW Middelkerke - Mentor Kortrijk - Groep Intro Brugge - Job & Co Gent / Ronse - Werkvormm Antwerpen - CVO Provincie Antwerpen, Antwerpen (Hulpkok) - OCMW Leuven - Alternatief, Genk 21 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST A RBEIDSMARKT : W ERKZOEKENDENOPLEIDINGEN

22 -Infosessies i.f.v. instroom in de sector -Leidraad zelfevaluatie Opleidingen keukenmedewerker bij derdenorganisaties -Beeldwoordenboek Keuken -E-learningcursus Voedselveiligheid -In de pijplijn: Beeldwoordenboek Housekeeping 22 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST A RBEIDSMARKT : I NFOSESSIES, DIDACTISCH MATERIAAL, PILOOTPROJECTEN,…

23 Exit Ervaringsbewijs… Naar: assessment van competenties Keuken / Bediening Basis: Beroepskwalificatiedossiers Partners: VDAB en Horeca Vorming (afstemming opleidingsprogramma’s Deeltijds Onderwijs en Volwassenenonderwijs 23 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST A RBEIDSMARKT : D E TOEKOMST V AN E RVARINGSBEWIJS NAAR A SSESSMENT VAN COMPETENTIES

24 24 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST Vaktermen en taalbarrières Visueel & vertaald: ingrediënten, producten en materiaal Ontwikkeld i.s.m. WerkVormm Gratis voor werknemers en bedrijven in de horecasector, leerlingen met leerovereenkomst, werkzoekenden in beroepsopleiding mits samenwerkingsovereenkomst Betalend: € 7 B EELDWOORDENBOEK K EUKEN

25 25 G EEF VORM AAN JE TOEKOMST Eén website: www.fanvanhoreca.be met facebookwww.fanvanhoreca.be Doelgroepen: - leerlingen en werkzoekenden -werknemers in de horeca Doel: - informeren over werken in de horeca, opleiding en bijscholing - positieve beeldvorming: toffe sector met veel mogelijkheden! Campagnemateriaal: post- en bierkaartjes, posters, banners F AN VAN H ORECA

26 T: 02/513 64 84 | E: vormingvlaanderen@horeca.be G EEF VORM AAN JE TOEKOMST


Download ppt "Geef VORM aan je toekomst T EAM G UIDEA 15/04/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google