De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs

2 Waarom? Arbeidsmarkt vraagt opgeleiden op niveau middengeschoolde –Vbn. proces- en onderhoudstechnicus chemie, werfleider/ploegbaas bouw, onderhoudstechnicus vliegtuigindustrie… Kwalificatiekloof SO – HO overbruggen –Goed vb aansluiting 4 e gr BSO – Ba verpleegkunde: studenten slagen voor 73% studiepunten (gemiddelde HO = 61%) Bestaande opleidingen (7 e j TSO, 4 e gr BSO & HOSP) waarderen en duidelijk positioneren

3 Doelstellingen Meer kansen op de arbeidsmarkt voor lerenden, werkenden & werkzoekenden Ontbrekende trede in kwalificatieladder SO-HO vormgeven Korte en flexibele trajecten Tienkamp voor gelijke kansen

4 Definitie Veld van opleidingen, die Volgen op het SO Arbeidsmarktgericht zijn Leiden tot kwalificaties van niveau 4 of 5 in de Vlaamse kwalificatiestructuur/EQF Een studieomvang van min 60 en max 120 studiepunten hebben

5 Definitie HBO-opleidingen niveau 4: –‘Autonome vakmensen’ –Certificaat HBO –60 - 90 studiepunten HBO-opleidingen niveau 5: –‘Vakmensen die een groep kunnen aansturen’ –Cf. Short Cycle Bolognaproces –Graduaatdiploma –90-120 studiepunten

6 Kenmerken Flexibiliteit Transparantie Samenwerking – Met sectoren arbeidsmarkt – Met ≠ onderwijsniveaus Minimaal: bruggen Gezamenlijk aanbod stimuleren – Met Syntra & VDAB mogelijk Werkplekleren

7 Bestaande opleidingen Bestaande opleidingen: –4 e graad BSO –7 e jaren TSO –7 e jaren KSO indien arbeidsmarktgericht –Alle opleidingen HOSP van VO Blijven ingericht worden door huidige instellingen Commissie HBO let op: –Arbeidsmarktgerichtheid –Kwalificatieniveau 4 of 5 –Studieomvang –Flexibiliteit, transparantie, werkplekleren Eventueel omvormingsadvies mogelijk

8 Nieuwe opleidingen –Niveau 4: ingericht door instellingen SO en CVO’s –Niveau 5: ingericht door CVO’s en hogescholen Commissie HBO: zelfde kenmerken + –Kwalificatiebehoefte op de arbeidsmarkt: beroepscompetentieprofiel –Macrodoelmatigheid aanbieding –Samenwerking: minimaal traject ≠ niveaus, graag gemeenschappelijk aanbod Onafhankelijke bijzondere commissie (bij Vlor?): gehele programmatie - rationaliteit en gelijke kansen ≠ onderwijsniveaus

9 Kwaliteitszorg Eigen systeem en procedure voor HBO Uitgetekend door werkgroep –Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs –Pedagogische begeleidingsdiensten –Vlhora –Inspectie

10 Personeel en financiering Volgens de regels van het niveau van de instellingen die het HBO inrichten

11 Inschrijvingsgeld Secundair onderwijs –Gratis –Schooltoelage Volwassenenonderwijs –1 euro/lestijd (max 400 euro/jaar) –Vrijstelling sociale categorieën Hoger onderwijs –Cf. bacheloropleidingen –Vermindering inschrijvingsgeld voor bepaalde inkomenscategorieën Studiefinanciering in HBO op termijn noodzakelijk: prioritair bij nieuwe budgettaire mogelijkheden

12 Timing Adviezen over nota (eind nov 2007) Externe studie over kwaliteitszorg Verankering in andere decreten Decreet HBO (maart 2008 naar regering) Proefprojecten - blauwdrukken (oktober 2007-voorjaar 2008) Invoering: 1 september 2009

13 www.vandenbroucke.com


Download ppt "Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google