De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stedelijk CLB Antwerpen WAT NA ZESDE EN ZEVENDE JAREN SECUNDAIR ONDERWIJS ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stedelijk CLB Antwerpen WAT NA ZESDE EN ZEVENDE JAREN SECUNDAIR ONDERWIJS ?"— Transcript van de presentatie:

1 Stedelijk CLB Antwerpen WAT NA ZESDE EN ZEVENDE JAREN SECUNDAIR ONDERWIJS ?

2 Stedelijk CLB Antwerpen 2 INHOUD -Deel 1: Tips voor een doordachte studiekeuze -Deel 2 : Hoger onderwijs -Deel 3: Secundair-na-secundair en Hoger beroepsonderwijs -Deel 4: Andere mogelijkheden - Deel 5 : extra hulpbronnen

3 Stedelijk CLB Antwerpen 3 DEEL 1 : TIPS VOOR EEN DOORDACHTE STUDIEKEUZE -Leer jezelf goed kennen (zelfconceptverheldering) Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

4 Stedelijk CLB Antwerpen 4 DEEL 1 : TIPS VOOR EEN DOORDACHTE STUDIEKEUZE -Informeer je (verruim je horizon) Inhoud Praktische gevolgen Bronnen

5 Stedelijk CLB Antwerpen 5 DEEL 1 : TIPS VOOR EEN DOORDACHTE STUDIEKEUZE -Maak je keuze (kiezen) Synthese van zelfkennis en informatie Een beslissing nemen

6 Stedelijk CLB Antwerpen 6 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 1) Toelatingsvoorwaarden 2) De Bamastructuur 3) Het leerkrediet 4) Professioneel gerichte bacheloropleidingen 5) Academisch gerichte bachelor- en masteropleidingen 6) Studiefinanciering

7 Stedelijk CLB Antwerpen 7 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 1) Toelatingsvoorwaarden: - Diploma secundair onderwijs - Artistieke toelatingsproef voor bepaalde kunstrichtingen - Toelatingsexamen arts en tandarts

8 Stedelijk CLB Antwerpen 8 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 2) Bama - structuur : - Eenvormige structuren hoger onderwijs in Europa - Hoger professioneel onderwijs Professionele bachelor en eventueel master - Hoger academisch onderwijs Academische bachelor en master

9 Stedelijk CLB Antwerpen 9 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 3) Het leerkrediet - Bij inschrijving in het hoger onderwijs - Voor elke student - Rugzak met 140 studiepunten - Doelstelling: - Stimuleren om een bewustere studiekeuze te maken - Aansporing tot bewaken studievoortgang door hogeschool of universiteit

10 Stedelijk CLB Antwerpen 10 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 4) Professioneel Gerichte Bacheloropleidingen - Een professionele bachelor is klaar voor de uitoefening van een welbepaald beroep - Verschillend van een academische bachelor - Bachelor is goed voor 180 studiepunten. 1 studiepunt = +/- 25 à 30 uren studieactiviteiten 60 studiepunten = 1 jaar studeren

11 Stedelijk CLB Antwerpen 11 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 4.1.Vervolgopleidingen na de professionele bachelor - Andere professionele bachelor - Masteropleiding (vooropleiding is belangrijk) - toerisme - sociaal werk - verpleeg- en vroedkunde - Schakelprogramma aan de universiteit als voorbereiding voor academische masteropleiding - BANABA: Bachelor na Bachelor

12 Stedelijk CLB Antwerpen 12 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 4.2. Studiegebieden in het hoger professioneel onderwijs - Architectuur - Audiovisuele en beeldende kunst - Biotechniek - Gezondheidszorg - Handelswetenschappen en bedrijfskunde - Industriële wetenschappen en technologie

13 Stedelijk CLB Antwerpen 13 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 4.2. vervolg - Muziek en podiumkunsten - Nautische wetenschappen - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk

14 Stedelijk CLB Antwerpen 14 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 5) Academisch gerichte bachelor - en masteropleidingen - Een academische bachelor is een theoretische opleiding - Academische bachelor is ook goed voor 180 studiepunten. 1 studiepunt = +/- 25 à 30 uren studieactiviteiten 60 studiepunten = 1 jaar studeren - De opleiding wordt afgerond met een masteropleiding die minimum 1 jaar in beslag neemt

15 Stedelijk CLB Antwerpen 15 5.1. Vervolgopleidingen na de academische bachelor en master - Voorbereidingsprogramma voor een master na een academische bachelor of master - MANAMA: master na master DEEL 2: HOGER ONDERWIJS

16 Stedelijk CLB Antwerpen 16 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 5.2. Studiegebieden in het academisch onderwijs aan de hogescholen - Architectuur - Audiovisuele en beeldende kunst - Biotechniek - Gezondheidszorg - Handelswetenschappen en bedrijfskunde - Industriële wetenschappen en technologie

17 Stedelijk CLB Antwerpen 17 DEEL 2: HOGER ONDERWIJS 5.2. Vervolg - Muziek en podiumkunsten - Nautische wetenschappen - Productontwikkeling - Toegepaste taalkunde

18 Stedelijk CLB Antwerpen 18 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 5.3. Studiegebieden in het academisch onderwijs aan de universiteit - Archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, taal – en letterkunde - Criminologische wetenschappen en rechten - Economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde - Godsdienst, moraal en wijsbegeerte

19 Stedelijk CLB Antwerpen 19 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 5.3. Vervolg - Medische en paramedische wetenschappen - Pedagogische wetenschappen en psychologie - Politieke en sociale wetenschappen - Toegepaste biologische wetenschappen (Bio- ingenieur) - Toegepaste wetenschappen (Burgerlijk ingenieur) - Wetenschappen

20 Stedelijk CLB Antwerpen 20 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 6) Studiefinanciering - Studiebeurzen en studietoelage

21 Stedelijk CLB Antwerpen 21 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 1) Algemeen 2) Secundair-na-secundair (se-n-se) 3) Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) 3.1. Algemeen 3.2. HBO 5 3.3. Opleiding verpleegkunde

22 Stedelijk CLB Antwerpen 22 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 1) Algemeen 1.1. Uitgangspunten - Vanuit de arbeidsmarkt: nood aan middengeschoolden - Vanuit onderwijs: ontbrekende schakel tussen secundair en hoger onderwijs

23 Stedelijk CLB Antwerpen 23 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 1.2. Doelstellingen - Arbeidsmarktkansen versterken - Eén kader voor alle postsecundaire opleidingen - Nauw inspelen op evoluties in de bedrijfswereld - Korte en flexibele trajecten - Opleidingen toegankelijk voor verschillende doelgroepen

24 Stedelijk CLB Antwerpen 24 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 2) SE-N-SE - na diploma secundair onderwijs - 7de specialisatiejaren KSO/TSO - 60 tot 90 studiepunten - Europees kwalificatieniveau 4 - Samenwerking met bedrijfswereld is cruciaal, opgeleid volgens profiel dat sector verwacht - 2 instapmomenten

25 Stedelijk CLB Antwerpen 25 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 3) Het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) 3.1. Algemeen - HBO5 Opleiding Verpleegkunde - het hoger volwassenenonderwijs (hosp) - 90 tot 120 studiepunten - Europees kwalificatieniveau 5 - Samenwerking met bedrijfswereld is cruciaal - Nieuwe opleidingen in de lift - Uitgaan van beroepscompetentieprofielen

26 Stedelijk CLB Antwerpen 26 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 3.2. HBO5: Opleiding Verpleegkunde - behoort tot het Hoger Onderwijs, maar wordt georganiseerd door secundaire scholen. - Toelatingsvoorwaarden : - diploma secundair onderwijs of - het studiegetuigschrift 6 de jaar BSO of - specifiek attest examencommissie of - op 1 september niet meer leerplichtig zijn en slagen in een toelatingsexamen georganiseerd door de school

27 Stedelijk CLB Antwerpen 27 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 3.2. Vervolg - 3 jarige opleiding, graduaatsdiploma - de klemtoon ligt op de praktijk, minder op de theoretische en algemene vakken - 5 modules - afstudeermodules: geestelijke gezondheidszorg algemene gezondheidszorg geriatrische gezondheidszorg

28 Stedelijk CLB Antwerpen 28 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 3. Het HBO: Hoger volwassenenonderwijs (HOSP) - 2 à 3 jarige opleidingen ‘s avonds en overdag, zowel modulair als lineair - graduaatsdiploma - de klemtoon ligt op de praktijk, minder op de theoretische en algemene vakken

29 Stedelijk CLB Antwerpen 29 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 1. Overzicht (andere) zevende jaren 2. Andere mogelijkheden na 6de en 7de jaren

30 Stedelijk CLB Antwerpen 30 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 1.Overzicht (andere) zevende jaren 1.1. Algemeen - Derde leerjaren van de derde graad - Mogelijkheden: - Voorbereidend jaar hoger onderwijs ASO/ KSO - Zevende specialisatie- of naamloos jaar BSO - SE-N-SE :Zevende specialisatiejaar TSO/ KSO

31 Stedelijk CLB Antwerpen 31 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 1.2. Toelatingsvoorwaarden 7de jaren Diploma SO - mogelijkheid om het 7de jaar ASO en KSO te volgen als voorbereiding op HO - se-n-se : na 6 de jaar TSO en KSO, na 7 de jaar BSO, in principe in overeenstemmend studiegebied - in ander studiegebied? afwijkingen zijn mogelijk

32 Stedelijk CLB Antwerpen 32 1.3. Voorbereidend jaar tot het hoger onderwijs ASO/KSO - Bijzondere wetenschappelijke vorming - Bijzondere beeldende vorming - Bijzondere muzische vorming - Voorbereidende divisie van de Koninklijke Militaire School - Bijzondere vorming dans - Bijzondere vorming woordkunst - drama DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN

33 Stedelijk CLB Antwerpen 33 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 1.4. 7de specialisatie/naamloos leerjaar BSO - Voornaamste doel is het behalen van het diploma secundair onderwijs - Naast algemene vakken, veel aandacht voor praktijk en stages

34 Stedelijk CLB Antwerpen 34 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 2. Andere mogelijkheden na 6de en 7de jaren - Andere derde graad TSO, BSO, KSO - Volwassenenonderwijs: - 2 niveau’s: secundair of hoger (HBO5) - De opleidingen zijn vooral praktijkgericht - Deeltijds onderwijs: DBSO en syntra- opleidingen. Diploma halen mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

35 Stedelijk CLB Antwerpen 35 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 2. Vervolg - Vdab opleiding : Richt zich zowel naar werkzoekenden als naar wie werkt en zich wil omscholen

36 Stedelijk CLB Antwerpen 36 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 2. Vervolg - Privé onderwijs : Erg groot aanbod, maar geen wettelijke waard - Uniformberoepen (politie - defensie - brandweer). Enkel toegankelijk na toelatingsprocedure - Kerkelijk hoger onderwijs - Naar het buitenland: studeren en stage lopen

37 Stedelijk CLB Antwerpen 37 DEEL 5 : EXTRA HULPBRONNEN -SID-IN Antwerp Expo (Bouwcentrum) 24/25 en 26 februari 2011 -Websites hogescholen en universiteiten -Studiewijzer http://studiewijzer.antwerpen.be -Arbeidsmarkt www.vdab.be/wegwijs - Andere interessante websites in aangeboden brochure

38 Stedelijk CLB Antwerpen 38 DEEL 5 : EXTRA HULPBRONNEN -Tussen 7 en 11 maart 2011 kan je in Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven terecht voor een sneakpreview van het studentenleven. Je krijgt advies van studenten en afgestudeerden. Meer info op dejuistestudiekeuze.be - Je kan een belangstellingsproef (wie ben ik?wat wil ik?...) invullen op studiekiezer.be/zobest - SIHO (steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs) zorgt voor (niet-) materiële ondersteuning tijdens de hogere studies als je een functiebeperking hebt. www.siho.be


Download ppt "Stedelijk CLB Antwerpen WAT NA ZESDE EN ZEVENDE JAREN SECUNDAIR ONDERWIJS ?"

Verwante presentaties


Ads door Google