De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stedelijk CLB Antwerpen WAT NA ZESDE EN ZEVENDE JAREN SECUNDAIR ONDERWIJS ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stedelijk CLB Antwerpen WAT NA ZESDE EN ZEVENDE JAREN SECUNDAIR ONDERWIJS ?"— Transcript van de presentatie:

1 Stedelijk CLB Antwerpen WAT NA ZESDE EN ZEVENDE JAREN SECUNDAIR ONDERWIJS ?

2 Stedelijk CLB Antwerpen 2 INHOUD -Deel 1: Tips voor een doordachte studiekeuze -Deel 2 : Hoger onderwijs -Deel 3: Secundair-na-secundair en Hoger beroepsonderwijs -Deel 4: Andere mogelijkheden - Deel 5 : extra hulpbronnen

3 Stedelijk CLB Antwerpen 3 DEEL 1 : TIPS VOOR EEN DOORDACHTE STUDIEKEUZE -Leer jezelf goed kennen (zelfconceptverheldering) Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

4 Stedelijk CLB Antwerpen 4 DEEL 1 : TIPS VOOR EEN DOORDACHTE STUDIEKEUZE -Informeer je (verruim je horizon) Inhoud Praktische gevolgen Bronnen

5 Stedelijk CLB Antwerpen 5 DEEL 1 : TIPS VOOR EEN DOORDACHTE STUDIEKEUZE -Maak je keuze (kiezen) Synthese van zelfkennis en informatie Een beslissing nemen

6 Stedelijk CLB Antwerpen 6 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 1) Toelatingsvoorwaarden 2) De Bamastructuur 3) Het leerkrediet 4) Professioneel gerichte bacheloropleidingen 5) Academisch gerichte bachelor- en masteropleidingen 6) Studiefinanciering

7 Stedelijk CLB Antwerpen 7 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 1) Toelatingsvoorwaarden: - Diploma secundair onderwijs - Artistieke toelatingsproef voor bepaalde kunstrichtingen - Toelatingsexamen arts en tandarts

8 Stedelijk CLB Antwerpen 8 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 2) Bama - structuur : - Eenvormige structuren hoger onderwijs in Europa - Hoger professioneel onderwijs Professionele bachelor en eventueel master - Hoger academisch onderwijs Academische bachelor en master

9 Stedelijk CLB Antwerpen 9 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 3) Het leerkrediet - Bij inschrijving in het hoger onderwijs - Voor elke student - Rugzak met 140 studiepunten - Doelstelling: - Stimuleren om een bewustere studiekeuze te maken - Aansporing tot bewaken studievoortgang door hogeschool of universiteit

10 Stedelijk CLB Antwerpen 10 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 4) Professioneel Gerichte Bacheloropleidingen - Een professionele bachelor is klaar voor de uitoefening van een welbepaald beroep - Verschillend van een academische bachelor - Bachelor is goed voor 180 studiepunten. 1 studiepunt = +/- 25 à 30 uren studieactiviteiten 60 studiepunten = 1 jaar studeren

11 Stedelijk CLB Antwerpen 11 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 4.1.Vervolgopleidingen na de professionele bachelor - Andere professionele bachelor - Masteropleiding (vooropleiding is belangrijk) - toerisme - sociaal werk - verpleeg- en vroedkunde - Schakelprogramma aan de universiteit als voorbereiding voor academische masteropleiding - BANABA: Bachelor na Bachelor

12 Stedelijk CLB Antwerpen 12 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 4.2. Studiegebieden in het hoger professioneel onderwijs - Architectuur - Audiovisuele en beeldende kunst - Biotechniek - Gezondheidszorg - Handelswetenschappen en bedrijfskunde - Industriële wetenschappen en technologie

13 Stedelijk CLB Antwerpen 13 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 4.2. vervolg - Muziek en podiumkunsten - Nautische wetenschappen - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk

14 Stedelijk CLB Antwerpen 14 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 5) Academisch gerichte bachelor - en masteropleidingen - Een academische bachelor is een theoretische opleiding - Academische bachelor is ook goed voor 180 studiepunten. 1 studiepunt = +/- 25 à 30 uren studieactiviteiten 60 studiepunten = 1 jaar studeren - De opleiding wordt afgerond met een masteropleiding die minimum 1 jaar in beslag neemt

15 Stedelijk CLB Antwerpen Vervolgopleidingen na de academische bachelor en master - Voorbereidingsprogramma voor een master na een academische bachelor of master - MANAMA: master na master DEEL 2: HOGER ONDERWIJS

16 Stedelijk CLB Antwerpen 16 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 5.2. Studiegebieden in het academisch onderwijs aan de hogescholen - Architectuur - Audiovisuele en beeldende kunst - Biotechniek - Gezondheidszorg - Handelswetenschappen en bedrijfskunde - Industriële wetenschappen en technologie

17 Stedelijk CLB Antwerpen 17 DEEL 2: HOGER ONDERWIJS 5.2. Vervolg - Muziek en podiumkunsten - Nautische wetenschappen - Productontwikkeling - Toegepaste taalkunde

18 Stedelijk CLB Antwerpen 18 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 5.3. Studiegebieden in het academisch onderwijs aan de universiteit - Archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, taal – en letterkunde - Criminologische wetenschappen en rechten - Economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde - Godsdienst, moraal en wijsbegeerte

19 Stedelijk CLB Antwerpen 19 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 5.3. Vervolg - Medische en paramedische wetenschappen - Pedagogische wetenschappen en psychologie - Politieke en sociale wetenschappen - Toegepaste biologische wetenschappen (Bio- ingenieur) - Toegepaste wetenschappen (Burgerlijk ingenieur) - Wetenschappen

20 Stedelijk CLB Antwerpen 20 DEEL 2 : HOGER ONDERWIJS 6) Studiefinanciering - Studiebeurzen en studietoelage

21 Stedelijk CLB Antwerpen 21 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 1) Algemeen 2) Secundair-na-secundair (se-n-se) 3) Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) 3.1. Algemeen 3.2. HBO Opleiding verpleegkunde

22 Stedelijk CLB Antwerpen 22 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 1) Algemeen 1.1. Uitgangspunten - Vanuit de arbeidsmarkt: nood aan middengeschoolden - Vanuit onderwijs: ontbrekende schakel tussen secundair en hoger onderwijs

23 Stedelijk CLB Antwerpen 23 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 1.2. Doelstellingen - Arbeidsmarktkansen versterken - Eén kader voor alle postsecundaire opleidingen - Nauw inspelen op evoluties in de bedrijfswereld - Korte en flexibele trajecten - Opleidingen toegankelijk voor verschillende doelgroepen

24 Stedelijk CLB Antwerpen 24 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 2) SE-N-SE - na diploma secundair onderwijs - 7de specialisatiejaren KSO/TSO - 60 tot 90 studiepunten - Europees kwalificatieniveau 4 - Samenwerking met bedrijfswereld is cruciaal, opgeleid volgens profiel dat sector verwacht - 2 instapmomenten

25 Stedelijk CLB Antwerpen 25 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 3) Het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) 3.1. Algemeen - HBO5 Opleiding Verpleegkunde - het hoger volwassenenonderwijs (hosp) - 90 tot 120 studiepunten - Europees kwalificatieniveau 5 - Samenwerking met bedrijfswereld is cruciaal - Nieuwe opleidingen in de lift - Uitgaan van beroepscompetentieprofielen

26 Stedelijk CLB Antwerpen 26 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 3.2. HBO5: Opleiding Verpleegkunde - behoort tot het Hoger Onderwijs, maar wordt georganiseerd door secundaire scholen. - Toelatingsvoorwaarden : - diploma secundair onderwijs of - het studiegetuigschrift 6 de jaar BSO of - specifiek attest examencommissie of - op 1 september niet meer leerplichtig zijn en slagen in een toelatingsexamen georganiseerd door de school

27 Stedelijk CLB Antwerpen 27 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 3.2. Vervolg - 3 jarige opleiding, graduaatsdiploma - de klemtoon ligt op de praktijk, minder op de theoretische en algemene vakken - 5 modules - afstudeermodules: geestelijke gezondheidszorg algemene gezondheidszorg geriatrische gezondheidszorg

28 Stedelijk CLB Antwerpen 28 DEEL 3: SE-N-SE EN HBO 3. Het HBO: Hoger volwassenenonderwijs (HOSP) - 2 à 3 jarige opleidingen ‘s avonds en overdag, zowel modulair als lineair - graduaatsdiploma - de klemtoon ligt op de praktijk, minder op de theoretische en algemene vakken

29 Stedelijk CLB Antwerpen 29 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 1. Overzicht (andere) zevende jaren 2. Andere mogelijkheden na 6de en 7de jaren

30 Stedelijk CLB Antwerpen 30 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 1.Overzicht (andere) zevende jaren 1.1. Algemeen - Derde leerjaren van de derde graad - Mogelijkheden: - Voorbereidend jaar hoger onderwijs ASO/ KSO - Zevende specialisatie- of naamloos jaar BSO - SE-N-SE :Zevende specialisatiejaar TSO/ KSO

31 Stedelijk CLB Antwerpen 31 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 1.2. Toelatingsvoorwaarden 7de jaren Diploma SO - mogelijkheid om het 7de jaar ASO en KSO te volgen als voorbereiding op HO - se-n-se : na 6 de jaar TSO en KSO, na 7 de jaar BSO, in principe in overeenstemmend studiegebied - in ander studiegebied? afwijkingen zijn mogelijk

32 Stedelijk CLB Antwerpen Voorbereidend jaar tot het hoger onderwijs ASO/KSO - Bijzondere wetenschappelijke vorming - Bijzondere beeldende vorming - Bijzondere muzische vorming - Voorbereidende divisie van de Koninklijke Militaire School - Bijzondere vorming dans - Bijzondere vorming woordkunst - drama DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN

33 Stedelijk CLB Antwerpen 33 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN de specialisatie/naamloos leerjaar BSO - Voornaamste doel is het behalen van het diploma secundair onderwijs - Naast algemene vakken, veel aandacht voor praktijk en stages

34 Stedelijk CLB Antwerpen 34 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 2. Andere mogelijkheden na 6de en 7de jaren - Andere derde graad TSO, BSO, KSO - Volwassenenonderwijs: - 2 niveau’s: secundair of hoger (HBO5) - De opleidingen zijn vooral praktijkgericht - Deeltijds onderwijs: DBSO en syntra- opleidingen. Diploma halen mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

35 Stedelijk CLB Antwerpen 35 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 2. Vervolg - Vdab opleiding : Richt zich zowel naar werkzoekenden als naar wie werkt en zich wil omscholen

36 Stedelijk CLB Antwerpen 36 DEEL 4: ANDERE MOGELIJKHEDEN 2. Vervolg - Privé onderwijs : Erg groot aanbod, maar geen wettelijke waard - Uniformberoepen (politie - defensie - brandweer). Enkel toegankelijk na toelatingsprocedure - Kerkelijk hoger onderwijs - Naar het buitenland: studeren en stage lopen

37 Stedelijk CLB Antwerpen 37 DEEL 5 : EXTRA HULPBRONNEN -SID-IN Antwerp Expo (Bouwcentrum) 24/25 en 26 februari Websites hogescholen en universiteiten -Studiewijzer -Arbeidsmarkt - Andere interessante websites in aangeboden brochure

38 Stedelijk CLB Antwerpen 38 DEEL 5 : EXTRA HULPBRONNEN -Tussen 7 en 11 maart 2011 kan je in Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven terecht voor een sneakpreview van het studentenleven. Je krijgt advies van studenten en afgestudeerden. Meer info op dejuistestudiekeuze.be - Je kan een belangstellingsproef (wie ben ik?wat wil ik?...) invullen op studiekiezer.be/zobest - SIHO (steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs) zorgt voor (niet-) materiële ondersteuning tijdens de hogere studies als je een functiebeperking hebt.


Download ppt "Stedelijk CLB Antwerpen WAT NA ZESDE EN ZEVENDE JAREN SECUNDAIR ONDERWIJS ?"

Verwante presentaties


Ads door Google